Globenewswire

Ringkjøbing Landbobank A/S

Del

Ringkjøbing Landbobanks årsrapport for 2020

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

3. februar 2021

Ringkjøbing Landbobanks årsrapport for 2020

Bankens bestyrelse og direktion har i dag godkendt årsrapporten for 2020.

Vi nedjusterede i marts 2020 vores forventninger til årets resultat på grund af Corona-pandemien. I løbet af året har vi opbygget store ledelsesmæssige reserver til at håndtere eventuelle senere nedskrivninger. Bankens basisindtægter blev imidlertid ikke negativt påvirkede, som vi forventede i marts, hvorfor vi i oktober igen opjusterede forventningerne. Resultatet før skat for 2020 blev realiseret helt i toppen af forventningerne.

Basisresultat

(mio. kroner)202020192018
2017
2016
Basisindtjening i alt2.1792.1162.0011.9171.861
Samlede udgifter og afskrivninger788805866845815
Basisresultat før nedskrivninger på udlån1.3911.3111.1351.0721.046
Nedskrivninger på udlån m.v.2231004370211
Basisresultat1.1681.2111.0921.002835
Beholdningsresultat m.v.-9+49+77+84+78
Særlige omkostninger15152172222
Resultat før skat1.1441.2459521.064891


Året 2020 i overskrifter

  • Vores hovedfokus under Corona-pandemien har været og er fortsat at hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere - og selvfølgelig at have sikre arbejdsforhold for vores medarbejdere
  • Resultat før skat på 1.144 mio. kroner forrenter egenkapitalen med 15% p.a.
  • Indtægterne er steget med 3%, og udgifterne er faldet med 2% - dermed falder omkostningsprocenten til 36,2
  • Nedskrivninger på 223 mio. kroner i 2020 efter forøgelse af ledelsesmæssige skøn på 440 mio. kroner til 566 mio. kroner
  • Høj kundetilfredshed og stor kundetilgang medfører en vækst i bankens udlån på 2%
  • Udlodningsprocent på 50 af årets resultat. Denne effektueres med et udbytte på 7 kroner pr. aktie og et aktietilbagekøbsprogram på 255 mio. kroner
  • Banken er CO2 neutral fra 2020
  • Forventninger til et resultat før skat i 2021 på mellem 1,0 mia. kroner og 1,3 mia. kroner


Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK