Beskæftigelsesministeriet

Retfærdig tilbagetrækning: Ret til tidlig pension for folk med lange og hårde arbejdsliv

Del

En ny ret til tidlig pension vil i 2022 give 38.000 mennesker med et langt og ofte hårdt fysisk arbejdsliv ret til at trække sig op til tre år tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Retten til tidlig pension handler først og fremmest om at skabe et mere retfærdigt pensionssystem.

Regeringen støtter velfærdsaftalen og princippet om, at når vi lever længere, skal vi også arbejde længere. Det er derfor, vi fortsat har råd til et stærkt og solidt velfærdssamfund. Men vores pensionssystem indeholder skævheder, efter efterlønnen er blevet forringet.

Knap hver tredje ufaglærte og faglærte mellem 55 og 64 år oplever, at de er begrænset i deres arbejde på grund af smerter, og de lever i gennemsnit kortere tid end andre. Derfor skal der indføres en ny ret til tidlig pension, så dem, der er begyndt tidligst på arbejdsmarkedet og ofte har haft hårde fysiske job, kan trække sig værdigt tilbage, inden de bliver helt nedslidte. Præcist som Socialdemokratiet lovede op til folketingsvalget.

Regeringen lægger en model frem, som udelukkende er baseret på objektive kriterier. Dermed skal man ikke visiteres eller vurderes til ordningen. Retten til tidlig pension baserer sig på antal år på arbejdsmarkedet frem til, at man fylder 61 år. Har man som 61-årig været på arbejdsmarkedet i 44 år, får man ret til at gå fra tre år før folkepensionsalderen, mens 42 og 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til at gå fra et eller to år før folkepensionsalderen.

Der er tale om en ret, der giver 13.550 kroner om måneden i tidlig pension før skat. Det beløb nedsættes, hvis man har en pensionsformue på over to millioner kroner. Man kan supplere det månedlige beløb med udbetalinger fra egen pensionsopsparing, uden at ydelsen sættes ned. Derudover får man mulighed for at arbejde og tjene op til 24.000 kroner om året (før skat) uden nedsættelse.

Med modellen forventes 38.000 personer at opnå ret til tidlig pension i 2022. Langt de fleste er ufaglærte og faglærte. Det skønnes, at 22.000 personer vil benytte retten til tidlig pension i 2022. Af dem vil 6.000 personer komme fra beskæftigelse, mens resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster. På længere sigt, når langt færre har mulighed for at gå på efterløn, ventes syv ud af ti at komme fra beskæftigelse.

Ret til tidlig pension skønnes at koste ca. tre milliarder kroner årligt og er fuldt finansieret. På grund af corona-krisens betydning for dansk økonomi, lægger regeringen op til, at udgifterne til tidlig pension de første år finansieres ved at trække på det økonomiske råderum. Fra 2023 foreslår regeringen, at udgifterne finansieres bl.a. gennem tilbagerulning af skattelettelser fra Forårspakke 2.0 for de allerhøjeste indkomster, samt et samfundsbidrag fra den finansielle sektor.

Finansminister Nicolai Wammen:

- Det her handler om retfærdighed og ansvarlighed. Det er retfærdigt, at nogle af dem som har knoklet længst og hårdest, kan trække sig tilbage, før de bliver slidt ned til sokkeholderne. Og det er økonomisk ansvarligt, at vi ved at sikre de mennesker en værdig alderdom samtidig styrker danskernes opbakning til Velfærdsforliget, som er en helt central del af det økonomiske fundament for vores fremadrettede velfærd. Nogen vil mene, at vi ikke har råd til at række en hånd til dem, der har trukket læsset længst tid. I mine øjne har vi ikke råd til at lade være – hverken menneskeligt eller økonomisk.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Ret til tidlig pension skal skabe større retfærdighed i vores pensionssystem. Lige nu har danskere samme pensionsalder, uanset hvornår man er startet på arbejdsmarkedet, og hvilket arbejdsliv man har haft. Og det er ikke retfærdigt. Derfor vil vi indføre en ny ret til tidlig pension til dem, der er kommet tidligt ind på arbejdsmarkedet og har haft mange år med ofte fysisk hårdt arbejde. De skal kunne trække sig tilbage, inden smerterne bliver for stærke eller arbejdslivet for hårdt. Det manglede bare, at de også får nogle gode år som pensionist, når de har knoklet og betalt skat i så mange år. Vi har også lagt vægt på, at man ikke skal møde op hos kommunen for at bevise, at kroppen er ved at være slidt ned. Det er hverken sagsbehandlerens eller lægens vurdering, der skal afgøre retten til tidlig pension, men alene objektive kriterier, som gøres op, når man fylder 61 år, så man trygt ved, hvor man står. Alle har fortjent en værdig tilbagetrækning.

Skatteminister Morten Bødskov:

- Vi foreslår en fair finansiering, så vi kan rette op på de forringelser, der skete med indgrebet i efterlønnen tilbage i 2011. Vi ønsker blandt andet, at den finansielle sektor skal bidrage mere til fællesskabet. I finanskrisen holdt det danske samfund hånden under finanssektoren. De seneste år har sektoren haft milliardstore overskud, og et ekstra samfundsbidrag er derfor helt på sin plads. Samtidig tilbageruller vi skattelettelser som især blev givet til folk med høje indkomster. Corona-krisens pres på dansk økonomi betyder, at finansieringselementerne træder i kraft fra 2023. Samlet set betyder det, at både forslaget og finansieringen er ansvarlig og retfærdig.

Yderligere information

Du kan læse mere om regeringens udspil og en række faktaark, som i nærmere detaljer beskriver regeringens model her:

https://www.bm.dk/da/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/08/retfaerdig-tilbagetraekning-ret-til-tidlig-pension-for-folk-med-lange-og-haarde-arbejdsliv/

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet
Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens kommentar til ledighedstallet for oktober 202030.11.2020 11:19:32 CETPressemeddelelse

Ledigheden er faldet med 3.600 personer i oktober 2020. Dermed er ledigheden på 131.200 fuldtidspersoner svarende til 4,6 procent af arbejdsstyrken. I september lå ledigheden på 4,8 procent. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - I oktober var der 3.600 færre arbejdsløse. Samtidig nærmer beskæftigelsen efter flere måneders stigninger sig niveauet før krisen, og antallet af stillingsopslag er fortsat på et højt niveau. Det hører med til billedet, at der ved udgangen af oktober var 6.300 personer på den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, som ikke tæller med i de officielle ledighedstal. - De positive tal ændrer dog ikke på, at situationen fortsat er usikker - ikke mindst for de mange mennesker, som har mistet deres job under krisen. Vi skal tackle krisen klogt, og derfor har vi også lavet en stor opkvalificeringsaftale, som betyder, at ufaglærte over 30 år kan tage en faglært uddannelse på 110 procent af dagpengesatsen. At satse på efteruddannelse og

Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlænger ordning om dele-job27.11.2020 09:26:18 CETPressemeddelelse

Arbejdsfordelingsordning, som gør det muligt for virksomheder at undgå fyringer ved at fordele arbejdet mellem medarbejderne, bliver forlænget, så private virksomheder kan anvende den i alle 12 måneder i 2021 – uanset om de har benyttet ordningen i 2020. Der er i øjeblikket mere end 7.000 personer på ordningen, som siden september har fungeret som afløser for hjælpepakkerne fra foråret. Med ordningen kan virksomheder, som på grund af udbruddet af corona-virus fortsat er udfordret, benytte sig af arbejdsfordeling. Medarbejderne deler på den måde det arbejde, der er, og i den resterende tid uddanner de sig eller er hjemme på dagpenge. Udover forlængelsen bliver ordningen nu mere fleksibel, så arbejdsmarkedets parter kan aftale, at virksomhederne på deres overenskomstområde får mulighed for at nedsætte arbejdstiden med helt op til 80 procent frem for de nuværende 50 procent. Det bliver også muligt under visse betingelser at indkalde afløsere til pludseligt opstået medarbejde, hvilket især

Regeringen udpeger medlemmer af pensionskommissionen22.11.2020 12:36:11 CETPressemeddelelse

Regeringen og forligspartierne bag aftalen om seniorpension har nedsat en kommission, som blandt andet skal sikre, at pensionsreglerne tilskynder folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de kan og vil. Kommissionen skal samtidig afdække virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering, så folkepensionsalderen stiger i et langsommere tempo for årgange, som går på pension fra 2040. Tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard er udpeget som formand, og de øvrige medlemmer bliver: - Laila Mortensen, formand i Forsikring & Pension samt adm. direktør i Industriens Pension - Dorrit Vanglo, adm. direktør LD Fonde - Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, prof. i økonomi ved Københavns Universitet - Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg er glad for, at vi får så kompetente folk til at hjælpe os med at se nærmere på de udfordringer, vi står med på pensionsområdet. Det er et vigtigt velfærdsområde med stor betydning f

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 202020.11.2020 10:42:35 CETPressemeddelelse

I september måned var der 2.773.485 personer i job, og ser man på den private sektor er der kommet 6.900 flere lønmodtagere. Der var ligeledes 3.100 flere offentligt ansatte. Samlet set er beskæftigelsen steget med 0,4 pct. siden august måned. I alt kom 51.000 personer i job i juni, juli, august og september, ovenpå et fald på 80.000 personer mellem marts og maj måned. Siden februar er beskæftigelsen faldet med 29.000, svarende til 1 pct. Februar var den sidste måned inden Danmark i lighed med andre lande blev ramt af COVID-19, og som følge heraf blev lukket delvist ned. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - For fjerde måned i træk ser vi, at beskæftigelsen stiger. Det er positivt, særligt set i lyset af den svære tid, vi befinder os i lige nu. I september måned kom der 10.000 flere personer i job. - Vi har samtidig set faldende l

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum