Produktionsskoleforeningen

Ret op på skoleydelsen og frihold produktionsskolerne fra omprioriteringsbidraget!

Del

Produktionsskoleforeningens forslag til Finanslov 2018

Regeringen har nu fremsat sit forslag til Finanslov 2018. Samtidig er forhandlingerne om en styrkelse af det forberedende område i form af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), i fuld gang.

2 prioriteringer

Med henblik på den kommende FGU og ikke mindst de unge, der skal nyde godt af den, har Produktionsskoleforeningen 2 centrale prioriteringer i forbindelse med FL18:

  1. Den nedsatte skoleydelse har medført et svigt af vores unge! Derfor skal den rulles tilbage til niveauet før Finanslov 2017
  2. I 2018 vil en omfattende omstillingsproces i forbindelse med FGU for alvor vil tage fart. Derfor bør produktionsskolerne friholdes fra det omprioriteringsbidrag på 2 %, som uddannelsesområdet har været udsat for de sidste år

Baggrund

Skoleydelsen

I forbindelse med Finansloven 2017 blev produktionsskoleelevernes skoleydelse kraftigt beskåret. Så kraftigt, at det nu er vanskeligt for mange unge at leve for ydelsen, der i dag er lavere end både SU, uddannelseshjælp, aktivitetshjælp og integrationsydelse (se mere info i nedenstående link).

For en lang række unge betyder det, at de ikke kommer på produktionsskolen og derigennem videre til det rigtige uddannelsestilbud. Det er at svigte de unge! Det bør der rettes op på ved at føre skoleydelsen tilbage til niveauet før 2017.

For skolerne har det betydet en kraftig nedgang i produktionsskolernes elevtal, der er slået tydeligt igennem i årets 2. kvartal. ’Mere end 2/3 af skolerne har oplevet en markant elevnedgang i 2017, og i samme periode er søgningen til jobcentrene steget, og der er nu mere end 26.000 unge under 25 år på uddannelseshjælp.

Udover at være et svigt af de unge, så er en anden konsekvens, at vigtige medarbejderkompetencer forsvinder ud af organisationen i form af lukninger af værksteder og afskedigelser af medarbejdere. Elevnedgang og kompetencedræn er begge dele fatalt i en situation, hvor skoleformen er på vej ind i en omstillingsproces. Også derfor bør skoleydelsen føres tilbage til det tidligere niveau.

Produktionsskolerne bløder

2 % omprioriteringsbidraget

Produktionsskolerne skal sammen med en række andre uddannelsestilbud danne et nyt tilbud til de unge: Forberedende Grunduddannelse. Der er lagt op til en stor omstillingsproces, hvor det bedste af de nuværende tilbud skal bevares i en ny og samlet form. Det kommer til at betyde store forandringer, både på institutionsniveau, bl.a. i forhold til fysiske rammer og samarbejds- og ledelsesstrukturer, og på medarbejderniveau, bl.a. i forhold til at samarbejde med nye kolleger med anden uddannelsesbaggrund og læringssyn. Der er lagt op til, at processen skal understøttes af bl.a. efteruddannelse af de nuværende medarbejdere.

Siden 2016 har produktionsskolerne været underlagt omprioriteringsbidraget, der betyder en årlig besparelse på 2 % hvert år til og med 2020. Nedskæringer er et absolut dårligt udgangspunkt for et reformarbejde, og i den nuværende situation med kommende store forandringer vil det være direkte uforsvarligt, at bede institutionerne om at beskære deres budgetter med 2 % årligt. På produktionsskolerne er vi klar til at gå ind i processen. Men vi appellerer til politikerne om ikke at åbne den med et benspænd, der vil hindre os i at komme godt fra start.

Nøgleord

Kontakter

Axel Hoppe
Sekretariatsleder
Mail: axel@psf.nu
tlf: 2895 2120

Billeder

Information om Produktionsskoleforeningen

Produktionsskoleforeningen
Produktionsskoleforeningen
Dæmningen 33, 2. tv
7100 Vejle

7582 2055http://www.psf.nu

Produktionsskolen – en anden vej til uddannelse

Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den unge kan og hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø på skolen. Målet for produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige, personlige og sociale udvikling.

Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation. Dens formål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsdækkende lokalforankret skoleform.

Følg pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Produktionsskolerne på Folkemøde - mere end snak!4.6.2018 13:55Pressemeddelelse

Lige om lidt rejser politikere, organisationsfolk, pressen og Hr. og Fru Danmark til Folkemøde på Bornholm for at tale med hinanden om samfundsrelevante emner. Siden 2012 har produktionsskolerne også været i Allinge i juni. Og ligesom alle andre, er vi der for at fortælle om noget af det, der ligger os mest på sinde, nemlig at, den praktiske vej skal styrkes, hvis vi vil give alle unge en fair chance for at få en uddannelse.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job: Produktionsskolerne ser positivt på forliget13.10.2017 20:43Pressemeddelelse

I Produktionsskoleforeningen er vi overordnet godt tilfredse med den aftale, der er indgået. Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver en praktisk uddannelsesvej, og vi ser flere gode elementer. For os er der nu to helt centrale fokuspunkter: Det ene er det store arbejde, der ligger forude med at realisere aftalen - vi er klar til at tage fat. Det andet er overgangen frem til FGUs opstart i august 2019. Det er vigtigt, at det forberedende område står stærkt helt frem til den tid. Ellers er der ikke noget at bygge FGU op om i 2019.

Produktionsskolerne bløder! Nedsat skoleydelse fører til massiv elevnedgang på produktionsskolerne14.8.2017 15:13Pressemeddelelse

I finanslov 2017 blev produktionsskoleydelsen nedsat til et niveau, der ligger under både SU og uddannelseshjælp/kontanthjælp. Produktionsskolerne oplever lige nu en massiv nedgang i elevtal som følge af den nedsatte skoleydelse. En tidligere rundspørge på landets produktionsskoler viste, at der er et gennemsnitligt fald i elevoptag på ca. 30 %. Den nedadgående tendens bekræftes nu af ministeriets aktivitetstal. Det er skidt for de unge, der møder en barriere på deres vej til uddannelse, det er skidt for skolerne, der mange steder er tvunget til nedskæringer, og det er skidt for samfundet, at vi svigter de unge og spænder ben for en ny Forberedende Grunduddannelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum