Beskæftigelsesministeriet

Ressourceforløb afskaffes for seniorer- alle andre får kortere forløb med mere indhold

Del

Partierne bag reformen af førtidspension og fleksjob afskaffer ressourceforløb for seniorer, og så bliver der indført en ret til indsats, der skal styrke indholdet i forløbene.

Ressourceforløb fungerer ikke optimalt i dag. For mange borgere oplever, at ressourceforløb trækker ud, og at der mangler klart mål og retning med indsatsen. Forligskredsen (S, SF, RV, V, K og LA) er derfor blevet enige om at ændre ved ressourceforløbene på centrale områder.

Ressourceforløb forkortes, så det enkelte forløb fremover kun kan vare op til tre år – og ikke fem år som i dag. For borgere over 50 år indebærer det en afklaringsgaranti, så man inden for tre år ved om man fx skal på førtidspension eller i fleksjob. Ressourceforløb indrettes i højere grad efter, hvor mange år man har tilbage på arbejdsmarkedet. Det skal sikre, at ressourceforløb målrettes borgere, som kan have mest gavn af en langsigtet og tværfaglig indsats. Borgere med under seks år til folkepensionsalderen skal derfor ikke længere i ressourceforløb. Det flugter med aldersgrænsen for, hvornår man kan søge om seniorpension.

Der indføres en ret til indsats i ressourceforløb inden for de første 6 måneder for at sikre, at alle borgere får en hurtigt indsats. Forligspartierne er også enige om, at langt flere borgere skal ud på en arbejdsplads som et led i indsatsen. Borgere i ressourceforløb får derfor ret til en personlig jobformidler, som skal hjælpe med råd og vejledning, så den enkelte kommer ud på en velegnet arbejdsplads og får mest muligt ud af det.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er utrolig glad for, at vi i forligskredsen har landet en god og vigtig aftale, der forbedrer ressourceforløb. For vi har desværre set eksempler på meningsløse ressourceforløb, hvor borgere er kommet i klemme og med rette føler sig uværdigt behandlet. Det har aldrig været hensigten, at man skal i ressourceforløb, som er indholdsløse eller trækker unødigt ud. Vi har lyttet til kritikken og forkorter derfor ressourceforløb fra fem til tre år og afskaffer dem helt for seniorer. Lige så centralt er det, at borgerne kommer til at opleve, at det, der sættes i gang, giver mening. Det er helt afgørende, at man som borger mærker, at man bliver mødt med respekt. Det er et spørgsmål om værdighed. Arbejdet med den kritiske gennemgang af førtidspensionsreformen stopper ikke her. I næste runde tager vi i forligskredsen fat i fleksjobbene.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V) siger:

- Jeg er glad for, at vi har indgået en aftale, som forbedrer ressourceforløbene, så vi hjælper landets udsatte borgere endnu bedre. For ordningen har på flere områder ikke levet op til intentionen. Med aftalen sikrer vi bl.a. flere i virksomhedsrettede forløb, som skal bidrage til, at flere opnår fodfæste på arbejdsmarkedet. Og vi sikrer kortere og mere fokuserede forløb, som skal være med til at fremme en tidlig indsats.

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (RV) siger:

- Jeg har hørt mange beretninger fra borgere, der har været utrygge i deres ressourceforløb og har efterlyst at længden på et forløb sættes ned. Det har derfor været en prioritet for Radikale Venstre at afkorte den maksimale længde på de enkelte ressourceforløb, samt at forløbene bliver mere virksomhedsrettede. Endelig har vi været optaget af, at lempe fradraget for indkomst. Jeg er samlet set tilfreds med de forbedringer, vi nu har aftalt.

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF) siger:

- SF ønsker mere ambitiøse forbedringer med flere rettigheder til borgerne. Og jeg synes, at regeringen skal flytte væk fra adressen på Nøjsomhedsvej, når det gælder syge og udsatte mennesker. Aftalen er er dog en klar forbedring, hvor vi forkorter ressourceforløbene og binder kommunerne til at møde borgerne med en indsats, der passer til den enkelte.

Medl. af beskæftigelsesudvalget Birgitte Bergman (K) siger:

- Vi går med i en aftale om ressourceforløb, fordi: 1. Det er lykkedes at afkorte ressourceforløbene fra 5 til 3 år. Dvs. kortere tid, hvor man ikke er på arbejdsmarkedet. 2. Skatten bliver lettet på arbejde, idet vi fjerner modregningen for de første ca. 15.000 kr. – det svarer jo til at lette skatten på arbejde, hvilket giver flere et incitament til at arbejde nogle flere timer. 3. Bedre muligheder for at give borgerne en virksomhedsrettet indsats. Det er indsatser, som virker – jo tættere du er på en arbejdsplads, jo større er sandsynligheden for at komme i beskæftigelse.

Ole Birk Olesen (LA) siger:

- En helt afgørende forudsætning for et konstruktivt ressourceforløb er en oprigtig ambition hos den ledige for finde frem til de personlige ressourcer, som kan bringe den ledige i arbejde. Det er vores forhåbning, at vi med disse justeringer af ressourceforløbet kan øge de lediges motivation til at deltage konstruktivt i forløbet, og at vi på den måde får flere i arbejde.

Beskæftigelsesordfører Henrik Møller (S) siger:

- Alt for mange ressourceforløb har bare ikke været gode nok. Det kan gøres bedre. Som socialdemokrat er jeg glad for, at vi gør beskæftigelsessystemet bedre til gavn for de mest udsatte borgere.

Aftale er vedhæftet.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Trepartsaftale: Lønkompensation forlænges i alle brancher15.1.2021 09:00:00 CETPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er torsdag den 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensation til de skærpede restriktioner ophører, så den fortsat kan være med til at hjælpe både lønmodtagere og virksomheder i en svær periode. Det sker efter, at den generelle nedlukning af samfundet er blevet forlænget i lyset af den alvorlige corona-situation, hvor mange er smittede, og antallet af indlagte stiger. Dele af samfundet er lukket ned for at få styr på smittespredningen, som er ekstra alvorlig på grund den meget smitsomme corona-variant B.1.1.7, der er kommet til landet, og ifølge sundhedsmyndighederne må forventes at ramme endnu flere den kommende tid. Med forlængelsen er parterne desuden enige om, at der genindføres mulighed for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag

Regeringen vil skærpe testkrav til vandrende arbejdskraft8.1.2021 16:43:44 CETPressemeddelelse

Regeringen har fredag den 8. januar 2021 præsenteret en række stramninger af de gældende indrejserestriktioner. Regeringen vil blandt andet skærpe krav om test af vandrende arbejdskraft. Det sker på grund af den alvorlige situation i Danmark med mange smittede og et højt antal indlagte på danske hospitaler og i lyset af de nye mutationer af COVID-19-virus i henholdsvis England og Sydafrika. Kravet skal være med til at begrænse smittespredning og samtidig understøtte, at der kan blive holdt gang i økonomien og de danske virksomheder. Vandrende arbejdskraft er omfattet af det skærpede generelle krav om testcertifikat ved indrejse til Danmark, som fra 9. januar 2021 klokken 17 skal bygge på en maksimalt 24 timer gammel negativ COVID-19-test. Testen kan være en quicktest. I dag må testen højest være 72 timer gammel ved indrejse til Danmark. Desuden lægger regeringen op til, at arbejdsgivere, der har vandrende arbejdskraft ansat, skal kunne dokumentere, at disse ansatte er blevet PCR-testet

Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til ledighedstallet for november 20208.1.2021 08:38:46 CETPressemeddelelse

Ledigheden er faldet med 3.200 personer i november 2020. Dermed er ledigheden på 127.700 fuldtidspersoner svarende til 4,5 procent af arbejdsstyrken. I oktober lå ledigheden på 4,6 procent. Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Ledigheden fortsatte med at falde i november, hvor der var 3.200 færre ledige, og det er glædeligt. Det hører med til billedet, at der ved udgangen af november var 8.300 personer på den midlertidige arbejdsfordelingsordning, som ikke tæller med i de officielle ledighedstal. - Den seneste udvikling i ministeriets egne tal for tilmeldte ledige tyder samtidig på, at den igangværende anden bølge af corona-smitten og de skærpede restriktioner vil sætte sit præg på ledigheden i begyndelsen af det nye år. - Denne regering ønsker at investere i mennesker og bruge krisen til, at flere opkvalificerer sig, så både den enkelte og arbejdsmarkedet som helhed står bedre rustet til fremtidens udfordringer. Vi har bl.a. gjort det mere attraktivt for uf

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om nye mål for arbejdsmiljøet22.12.2020 10:45:09 CETPressemeddelelse

Der er fortsat plads til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdsplader. Derfor er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030. Målene skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning. Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen: - Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker - Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen - Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger - Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger Aftalen skal nu omsættes til egentlige måltal i udvalgte brancher, da udfordringerne kan være forskellige alt afhængig af branche. Branchemåltallene skal skabe ejerskab og gøre målene relevante og konkrete for arbejdsp

Tidlig pension vedtaget: 41.000 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen21.12.2020 14:05:55 CETPressemeddelelse

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ret til tidlig pension for borgere, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Loven betyder, at lidt over 41.000 personer i 2022 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen. Regeringen vurderer, at 24.000 vil benytte retten, og at 6.000 af dem vil komme fra beskæftigelse, mens resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster. 80 procent af de, der får retten, er ufaglærte eller faglærte, eksempelvis slagteriarbejdere, håndværkere og SOSU-assistenter. Desuden bliver kravene til seniorpensionsordningen lempet fra 15 timer om ugen til 18 timer om ugen, så flere kan få gavn af den. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”For første gang i årtier udvider vi nu lønmodtagernes rettigheder. Når vi beder danskerne om a

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for oktober 202021.12.2020 08:52:45 CETPressemeddelelse

I oktober 2020 var der 2.774.636 personer i job, hvilket er en lille stigning i forhold til september svarende til 0,1 pct. Der var, sammenlignet med september, omkring 540 flere private ansatte og 825 flere offentligt ansatte. Det er 26.700 færre lønmodtagere sammenlignet med februar, som var sidste måned før COVID-19 lukkede landet delvist ned. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Beskæftigelsen fortsatte med at stige i oktober, hvor knap 1.600 flere var i arbejde, og det glæder jeg mig over. Samtidig viser regeringens økonomiske redegørelse fra december, at der ventes en gradvis genopretning af økonomien, som vil medføre en fortsat fremgang i beskæftigelsen fra det lavere niveau i foråret de kommende år. - Den igangværende anden bølge af coronasmitten ventes dog at påvirke arbejdsmarkedet negativt i en period

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum