Vejdirektoratet

Renovering af stålkonstruktioner på den Ny Lillebæltsbro går i gang

Del

I starten af april genoptager Vejdirektoratet renovering af Ny Lillebæltsbro. I år er det stålkonstruktioner i broens sydside samt mindre restarbejder på broens nordside, der skal færdiggøres. Broen skal have en ny overfladebehandling for at forlænge dens levetid. Årets arbejder forventes at være afsluttet med udgangen af september.

Arbejdet på broen omfatter først afrensning af nedslidt overfladebehandling på stålkassedragerens spidsplader, sidetårnskonstruktioner, låseklemmer og penduler samt inspektionsvogne. Derefter påføres ny korrosionsbeskyttende overfladebehandling. Malingen skal beskytte broens stålkonstruktioner og forventes at holde 25-40 år.

”Nu skal vi i gang i broens sydside – i den side, hvor trafikken kører fra Jylland mod Fyn. Vi skal fra belægningskanten ved autoværnet til brokassens yderkant afrense og male broens stålkonstruktioner. Vi arbejder altså i broens yderside. Sidste år blev arbejdet udført i broens nordside, men vi nåede ikke helt i mål, og derfor gør vi desuden Nordsiden færdig i løbet af foråret,” siger Peter Holt, fagprojektleder i Vejdirektoratet.

Renoveringen udføres i deletaper og starter på hængebroens sidefag ved Jylland og afsluttes ved sidefaget mod Fyn. I takt med fremdriften vil arbejdet bevæge sig, og deletaperne udgøres af arbejdsstrækninger på cirka 150 meter ad gangen.

”Entreprenøren udfører arbejdet fra stilladser, når broens kabelklemmer, penduler og sidetårnskonstruktioner skal renses og males. Når broens spidsplader skal renoveres, foregår det mere støjende og støvende arbejdet fra indkapslede malerbokse,” siger Peter Holt.

Broens projektører, nødtelefoner og vejrstation vil være midlertidigt ude af drift, mens arbejdet står på, fordi forsyningen til flere af broens installationer frakobles.

Ommen A/S er udførende hovedentreprenør på opgaven.

Der bliver arbejdet på hverdage og lørdage

Som udgangspunkt må entreprenøren arbejde påhverdage kl. 7-18 og lørdage kl. 7-14. I disse tidsrum udføres afrensning og maling samt støjende arbejder i malerbokse. Aften og nat kan der forekomme ikke-støjende arbejder såsom forberedelse til næste dags arbejde.

Vejdirektoratet forsøger i planlægning og udførelse at tage så stort et hensyn til broens naboer som muligt. Der kan dog desværre forekomme støjgener, når stålkonstruktionerne afrenses.


Konsekvenser for trafikken

Vejdirektoratet tilstræber, at trafikanterne generes mindst muligt. Ved opstarten den 6. april får entreprenøren tilladelse til at benytte det yderste spor til arbejdsareal. Når trafikbelastningen ændrer sig i takt med genåbningen af Danmark, vurderes det, om der er behov for at ændre på trafikafviklingen.

”På grund af COVID-19 restriktionerne er trafikbelastningen lavere end normalt, og så længe trafikbelastningen tillader det, vil entreprenøren benytte ét spor til arbejdspladsareal. Når Danmark åbner mere op, og trafikken stiger, vil vi naturligvis tilpasse afmærkningen, da mange trafikanter normalt krydser Ny Lillebæltsbro dagligt. Broen er en vigtig forbindelse mellem to landsdele, så vi har et stort fokus på at udføre arbejdet med færrest mulige gener for trafikken,” siger Peter Holt. 

Når trafikbelastningen forventeligt stiger efter COVID-19 vil alle kørespor fra Jylland mod Fyn være farbare i eftermiddagsmyldretiden. Det tunge kørespor inddrages kun uden for eftermiddagsmyldretiden, og kun når det er nødvendigt for arbejdets udførelse. Det tunge kørespor kan blive inddraget på hverdage fra kl. 18 til kl. 14 den efterfølgende hverdag. I weekender kan sporet inddrages både lørdage og søndage.

Fra Fyn mod Jylland vil alle kørespor være farbare i morgenmyldretiden når trafikbelastningen normaliseres efter COVID-19. Det tunge kørespor vil kun blive inddraget uden for morgenmyldretiden, og kun når det er nødvendigt for arbejdets udførelse. Køresporet kan blive inddraget på hverdage fra kl. 9 til kl. 06.30 den efterfølgende hverdag. I weekender kan sporet inddrages både lørdage og søndage.

Der bliver en hastighedsnedsættelse til 80 km/t i den side, hvor der arbejdes.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

4000 m2 stålkonstruktioner skal males.

Malingen forventes at holde 25-40 år.

Arbejdet udføres fra april til september 2021.

Du kan læse mere om projektet på www.vejdirektoratet.dk/nylillebaeltsbro

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Udbud af midlertidig erstatningshavn i København klar12.4.2021 10:52:48 CEST | Pressemeddelelse

Nu udbyder Vejdirektoratet opgaven med anlæg af en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord i København. Erstatningshavnen skal give plads til omkring 600 både fra Svanemøllehavnen og blandt andet indeholde klubfaciliteter og parkering i perioden, hvor Nordhavnstunnellen anlægges. Erstatningshavnen er en forudsætning for, at tunnelentreprenøren kan ”rydde” og anlægge en tunnel i en del af havnebassinet i Svanemøllehavnen.

Nyudviklet beregningsværktøj bliver ny standard for klimaanalyser af CO2-udledning11.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Vejdirektoratets nye værktøj til at analysere og opgøre CO2-udledninger ved blandt andet planlægnings-, anlægs- og driftsfasen af de store veje bliver nu en fælles standard for, hvordan man foretager CO2-analyser ved alle former for projekter og aktiviteter på infrastrukturområdet herhjemme. Det oplyser områdechef Gert Ahé fra Vejdirektoratet efter et møde med en lang række aktører fra infrastrukturområdet, herunder Banedanmark, Bygningsstyrelsen, kommuner, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Industri, Asfaltindustrien, Dansk Beton. ”Vi står foran en stor opgave, hvis vi som nation skal lykkes med at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030,” siger områdechef Gert Ahé fra Vejdirektoratet. ”Derfor er det vigtigt, at vi taler samme sprog, så vi kan arbejde ensartet med klimamål på tværs af brancheskel. Til det formål har vi brug for et værktøj, vi alle kan bruge – og som sikrer, at vi anvender de samme metoder, datatyper og måleformer. Og her er vores nye værktøj, det

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum