Aalborg Universitet

REKON skal øge danske industrivirksomheders konkurrenceevne

Del

Danske industrivirksomheder skal være endnu mere konkurrencedygtige på det globale marked. Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Jönköping University og Teknologisk Institut skal i et nyt fællesprojekt undersøge, hvordan virksomheder i Danmark kan effektivisere produktionen. Fokus er på hurtig omstilling med rekonfigurerbare løsninger og nem implementering.

Forskningsmiljø på Institut for Materialer og Produktion på Aalborg Universitet
Forskningsmiljø på Institut for Materialer og Produktion på Aalborg Universitet

Der er ofte kort fra tanke til handling. Det gælder også inden for industriverdenen. Her stilles der i stigende grad større krav til produktdiversitet og produktionstid.

Forskning inden for implementering af omkostningsreducerende løsninger i industrivirksomheder for at opnå øget konkurrencefordel er langt fra ny, men udviklingen af nye metoder, og hvordan de bliver anvendt i praksis, har ofte været koblet fra hinanden. Det betyder, at virksomheder går glip af et stort konkurrencemæssigt potentiale, hvis ikke de kan udbyde en mere effektiv og varierende produktion end konkurrenterne.

Stort potentiale i nye metoder
På Aalborg Universitet (AAU) skal forskere stå i spidsen for projektet REKON, der er støttet af Industriens Fond. Projektet vil udvikle en metode og værktøj til at gøre danske virksomheder rekonfigurerbare og sikre dem bedre muligheder for hurtigere omstilling af deres produktion gennem modulære løsninger. Danske virksomheder vil dermed være mere omstillingsparate i forhold til usikkerhed på markeder, kunders efterspørgsel og få kortere produktionscyklusser.

- Vi har på Aalborg Universitet arbejdet med forskning inden for rekonfigurerbare produktionssystemer i flere år, og har i den forbindelse set store potentialer i mange forskellige typer af virksomheder. Vi har til gengæld også erkendt, at der er et gab mellem modenheden af de metoder, der er udviklet i det akademiske miljø, og de behov der er i industrien. Med dette projekt får vi mulighed for at arbejde tæt sammen med andre akademiske partnere og industrivirksomheder omkring at få modnet disse metoder og afprøvet dem i praksis i et bredt udsnit af danske produktionsvirksomheder og se effekten af tiltagene mod en udvikling af rekonfigurerbar produktion, siger lektor Thomas Ditlev Brunø fra Institut for Materialer og Produktion på Aalborg Universitet.

Danske virksomheder har meget at vinde
I projektet vil man udvikle en metode og et sæt værktøjer, som skal bidrage til at reducere time-to-market, udstyrsinvesteringer, udviklingstid og omkostninger samt øge genbrug og udnyttelsesgrad. Ny viden om løsninger kan hjælpe til at reducere virksomhedernes produktlivscyklusser, sikre stigende varians i produkter, og fleksibilitet i virksomheders kapacitet. Man vil gøre virksomheder i stand til at udvikle platformbaserede og rekonfigurerbare produktionssystemer, så de mere effektiv kan omstille produktion efter behov. Deltagende virksomheder forventes at kunne reducere udstyrsinvesteringer med op til 40 procent og nedbringe kapacitetsomkostninger med op til 50 procent.

- Produkters levealder bliver kortere og kortere. Derfor oplever virksomheder, at udgifter til produktionsudstyr udgør en større andel af det samlede økonomiske billede. Vi vil i projektet REKON fremarbejde værktøjer og processer, der hjælper virksomheder til at opnå effektive produktionsanlæg, som - uden store ændringer - håndterer små serier og stor varians. Udstyrsfleksibiliteten skal op og udgifterne ned, siger sektionsleder Palle Grøndahl fra Teknologisk Institut, som er partner i projektet.

Støttet af Industriens Fond
Projektet har fået bevilliget 8,18 millioner kroner fra Industriens Fond.

- Med bevillingen kan vi starte en række pilotprojekter i danske/svenske virksomheder med det formål at udvikle og teste metoder til etablering af rekonfigurerbare løsninger i produktionen. Derudover vil vi i løbet af projektet forsøge at nå bred ud til danske produktionsvirksomheder, hvor vi vil formidle og forankre resultaterne, siger lektor Thomas Ditlev Brunø, Aalborg Universitet

Projektet udføres af Aalborg Universitet (AAU) i partnerskab med Teknologisk Institut (TI), Syddansk Universitet (SDU), Jönköping University (JU), Nordic Executive Modularisation Network (NEM) og en række pilotvirksomheder, som oplever stort behov for at øge kompetencer inden for rekonfigurerbar produktion.

- I Vestas oplever vi i højere grad et behov for at kunne levere øget produktvarians til markedet som følge af høj diversitet i krav fra kunderne. Modulopbygget og platforms-baseret produktion er her nøglen til at opnå både kosteffektivitet og omstillingsparathed ved hjælp af øget genbrugelighed, mindre omstillingstid, og mindre udviklingsomkostninger. For at realisere disse potentialer i nærmeste fremtid, er det nødvendigt at vi øger vores kompetencer indenfor rekonfigurerbar produktion og bliver i stand til at udvikle modulært og platforms-baseret udstyr, metoder, processer og systemer. Dette er et fokusområde for os og projektet ”REKON” kan understøtte os i vores udvikling i samarbejde med Aalborg Universitet og Teknologisk Institut, fortæller Brian Lindegaard Jensen, Vice President, Head of Product Lifecycle Management fra Vestas, som er pilotvirksomhed i projektet.

Fokus er på små - og mellemstore virksomheder
Projektet sætter også især fokus på de danske små - og mellemstore virksomheder, som i høj grad konkurrerer på effektivt at tilbyde kundetilpassede produkter og dermed har store potentialer for implementering af rekonfigurerbar produktion.

- I Elvstrøm Sails vil et rekonfigurerbar produktionssystem hjælpe os med at kunne introducere nye produktionsteknologier og nye produkter hurtigere. Udvikling og implementering af rekonfigurerbar produktion er vanskeligt for en mellemstor virksomhed, idet vi ikke har den nødvendige viden in-house. Derudover er megen af den erfaring og forskning der findes inden for rekonfigurerbar produktion oparbejdet i store virksomheder, og den erfaring skal tilpasses de særlige forhold der gør sig gældende i mindre virksomheder, siger Supply Chain Director Finn Mortensen ved Elstrøm Sails, som deltager i projektet.

Kontakter

Thomas Ditlev Brunø, lektor på Institut for Materialer og Produktion, Aalborg Universitet
tlf.: 30 54 11 91

Kjeld Pedersen, institutleder på Institut for Materialer og Produktion, Aalborg Universitet
tlf.: 99 40 92 20

Jeannette Bylov, kommunikationsrådgiver, Aalborg Universitet
tlf.: 24 23 05 66

Billeder

Forskningsmiljø på Institut for Materialer og Produktion på Aalborg Universitet
Forskningsmiljø på Institut for Materialer og Produktion på Aalborg Universitet
Download

Links

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Ny regnemodel for træbyggeriets potentiale i den grønne omstilling16.12.2020 09:41:17 CETPressemeddelelse

Byggeriet står for ikke mindre end 40 pct. af den samlede danske CO2-udledning. Over en bygnings totale levetid udgør emissioner fra konstruktion og byggematerialer 50-75% af dens samlede CO2-belastning. Flere undersøgelser viser, at brug af træ kan halvere udledningen. Et nyt gennemgribende forskningsprojekt på Instituttet BUILD på AAU skal udvikle regnemodellen og dokumentere træbyggeriets miljømæssige potentiale.

Ny undersøgelse: Ghettopakken kan skabe ny utryghed i de udsatte boligområder15.12.2020 08:05:00 CETPressemeddelelse

For de sårbare grupper i de udsatte boligområder opleves det ofte som voldsomt indgribende at skulle flytte fra sin bolig, og alene planerne om fysiske omdannelser i kvarteret øger utrygheden blandt mange af beboerne. Det er en af de tre foreløbige konklusioner fra en ny undersøgelse fra BUILD på Aalborg Universitet, der følger de menneskelige konsekvenser af Ghettopakkens massive fysiske omdannelser af boligområderne.

Forskere ved AAU har udviklet model, der kan forudsige, om corona-restriktioner virker11.12.2020 13:52:24 CETPressemeddelelse

Forskere fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet har udviklet en model, der kan forudsige, om bestemte corona-restriktioner virker. Udregninger viser, at Region Nordjylland ville have haft ca. 10.000 flere smittede over en to måneders periode, hvis der ikke var blevet lukket ned i november. Håbet er, at modellen kan hjælpe beslutningstagere med at træffe de rigtige beslutninger.

Stort dansk skoleudviklingsprogram afsluttet: Lærerne er blevet bedre til at samarbejde om eleverne til gavn for kerneopgaven og jobtilfredshed10.11.2020 10:44:33 CETPressemeddelelse

Lærernes samarbejde om eleverne er øget i de seneste fem år, og lærere, der samarbejder, oplever sig selv som mere kompetente og mere tilfredse med at være lærere. Det viser et nyt omfattende skole- og kompetenceudviklingsprogram, Program for Læringsledelse, som Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling har gennemført i samarbejde med 13 danske kommuner.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum