Egedal Kommune

Regnskab 2021 – velfærd, vækst og corona

Del

Egedal Kommunes regnskab for 2021 viser, at kommunen har godt styr på økonomien.

Egedal Kommune er en vækstkommune, hvor der er styr på økonomien, selv under de svære vilkår som COVID-19 betød for 2021. Så kort kan man beskrive regnskabet i Egedal Kommune. Det på trods af, at 2021 har været et år, hvor det gennemgående tema har været COVID-19, hvilket har stillet store krav til Økonomistyringen.

- Vi kan nu afsluttet regnskabet for 2021 – og sætte et økonomisk punktum for endnu et år præget af corona, som har berørt alle fagområder, såvel ift. de faglige indsatser som den økonomiske styring. Det har stillet ekstraordinære krav til vores indsatser, men vi er kommet flot igennem året og kan levere et regnskab, som vi kan være stolte over, siger Egedals borgmester Vicky Holst Rasmussen.

Egedal Kommune ender rigtig flot ift. de 4 hjørneflag i den økonomiske politik:

 - Serviceudgifterne afviger under 1 mio. kr. fra det korrigerede budget. Ift. det oprindelige budget er der merudgifter for 58 mio. kr., men det skyldes tre ekstraordinære omstændigheder. Et løft af socialområdet på 29 mio. kr., en betydelig tilvækst på børneområdet, og for det tredje er der givet tillægsbevillinger ifm. corona.

- Anlægsudgifterne er i regnskabet 32 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Det skyldes særligt udgifter til kapacitetstilpasninger på børneområdet som følge af den demografiske udvikling. De samlede anlægsinvesteringer udgør i 2021 hele 192 mio. kr. og forbedrer de fysiske rammer for vores borgere.

- Driftsoverskuddet udgør 85 mio. kr. Det er 53 mio. kr. lavere end målsætningen. Det afspejler imidlertid de opprioriteringer i serviceudgifterne, som er beskrevet ovenfor. Samtidig skal det bemærkes, at regnskabet for 2021 også indeholder en ekstraordinær udgift på godt 50 mio. kr. relateret til en tilbagebetaling ift. selvbudgettering i 2018.

- Kommunen gik ind i året med en gennemsnitlig kassebeholdning på 559 mio. kr. og går ud af året med en beholdning på 562 mio. kr.

Godt afsæt for fremtiden

En solid kassebeholdning skal sikre kommunens økonomi mod pludselige udsving og der har i 2021 også været mulighed for at investere i at nedbringe kommunens gæld. Det skaber derfor et godt afsæt for fremtiden. En god kassebeholdning ændrer imidlertid ikke på, at målet også i fremtiden, er at have en økonomi i balance, og det forudsætter fortsat stram økonomistyring. Ikke mindst i lyset af de kommende års stigende udgiftspres som følge af den demografiske udvikling med mange flere af de ældste ældre, samt den nuværende usikkerhed forbundet med krigen i Ukraine.

- Jeg er glad for, at regnskabet viser, at vi kom godt gennem 2021. Vores økonomi er stærk og giver et stærkt fundament for den videre udvikling af vores kommune. Men situationen ude i verden vil komme til at afspejle sig i vores kommende budgetlægning, og vi skal prioritere vores økonomi fornuftigt. Vi skal fortsætte med langsigtede investeringer. Vi har stadig skoler, der skal gennemgå renoveringer og moderniseringer. Og vi skal løfte vores kultur, fritid og foreningsliv. Alt dette skal der findes økonomi til, så udfordringen bliver, at vi i dette Byråd træffer rigtige og gode beslutninger for fællesskabet i Egedal kommune, siger Vicky Holst Rasmussen.

Kontakter

Information om Egedal Kommune

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

7259 6000https://www.egedalkommune.dk/

Egedal er en kommune i bevægelse med plads til begejstring. Vi ligger der, hvor storbyen holder op og landet begynder. Med 4 S-togs-stationer i kommunen er du midt i naturen og tæt på hovedstaden, der kun ligger en halv time herfra. Vi vil yde god service for Egedals borgere. Alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal. Læs mere om os på EgedalKommune.dk

Følg pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Energibesparelser og bedre indeklima går hånd i hånd i Stenløsehallen25.4.2022 14:08:28 CEST | Pressemeddelelse

Egedal Kommune har det seneste år energirenoveret Stenløsehallens Hal 2. Hallen kaldes ”den grønne hal” på grund af det grønne sportsgulv, men nu har navnet fået dobbelt betydning, da navnet også henviser til et nyt grønt energioptimeret ventilationsanlæg. Nu genanvendes varmen fra hallens luft, og brugerne får frisk luft og varmekomfort. Der forventes en besparelse på forbrug af strøm og varme på cirka 75 procent på ventilationsdriften.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum