Capgemini Danmark A/S

Region Syddanmark får ny EPJ/PAS løsning med integreret booking

Del

Systematic og Region Syddanmark har indgået kontrakt om levering af ny elektronisk patientjournal. Som en del af den nye løsning får Region Syddanmark Capgemini Sogetis Bookplan løsning til hele regionen.

Region Syddanmark og Systematic har underskrevet aftale om ny EPJ/PAS løsning til alle regionens hospitaler. Som led i aftalen får Region Syddanmark også en ny bookingløsning i form af Bookplan fra Capgemini Sogeti, der udgør et af de 5 moduler i løsningen. Bookingmodulet er en tæt integreret del af Systematic’s Columna EPJ/PAS løsning og sikrer sammen med de øvrige moduler effektiv systemunderstøttelse fra modtagelse af henvisning over booking, patientlogistik til afregning af ydelser.

En række hospitaler og hospitalsafdelinger i regionen har med stor tilfredshed igennem en årrække anvendt Bookplan i en stand-alone udgave til planlægning og ressourceoptimering. Aftalen om EPJ/PAS betyder at Region Syddanmark kan udrulle bookingmodulet ud til alle hospitalsafdelinger i regionen. Dette betyder blandt andet at regionen

  • kan give adgang for flere patienter til selv at se deres aftaler og selv booke tid til deres undersøgelse på hospitalerne i regionen
  • sikrer et effektivt patient flow fra booking af patienten over modtagelse på afdelingen til patienten igen forlader hospitalet efter afsluttet behandling
  • giver patienterne en øget grad af selvbetjening
  • kan udføre effektiv planlægning og ressourceoptimering på tværs af alle regionens afdelinger.

Bookplan løsningen er udviklet i tæt samarbejde med klinikere og administrativt personale på danske hospitalsafdelinger og anvendes allerede i hele Region Nordjylland og Region Midtjylland. ”Vi er rigtigt glade for at vi som underleverandør til Systematic bliver en integreret del af Region Syddanmarks fremtidige EPJ/PAS løsning, og nu kan udbrede løsningen til hele regionen. Efter endt implementering i hele regionen vil systemet blive anvendt på 55% af alle danske hospitalsafdelinger” siger Udviklingsdirektør Ejner Kabel, Capgemini Sogeti. ”Det tætte samarbejde med personalet på hospitalerne betyder at vi kan fortsætte det tætte samarbejde med vores kunder om videreudvikling af løsningen.

Nøgleord

Kontakter

Kontaktperson:

Ejner Kabel, Udviklingsdirektør hos Capgemini Sogeti
Email: ejner.kabel@capgeminisogeti.dk
Mobil: 5218 9089

Mohamed Attazgharti, Head of Marketing & Communication hos Capgemini Sogeti
Email: mohamed.attazgharti@capgeminisogeti.dk
Mobil: 5218 9431

Information om Capgemini Danmark A/S

Capgemini Danmark A/S
Capgemini Danmark A/S
Delta Park 40
2665 Vallensbæk Strand

http://www.capgemini.dk/

Om Capgemini Sogeti Danmark

Vi skaber resultater for vores danske kunder ved hjælp af markedsledende digitale services. Vores dygtige danske teams trækker på erfaring og ekspertise fra over 40 lande og mere end 200.000 medarbejdere. Vi definerer, udvikler, kvalitetssikrer og eksekverer de digitale løsninger, der sikrer vores kunder optimal udnyttelse af den digitale teknologi. Vi leverer vores services gennem forskellige samarbejdsmodeller, men vi tager altid udgangspunkt i vores kunders behov og ønsker. Vi kombinerer fleksibilitet og hurtig implementering med QA-metoder i verdensklasse, vores globale leveringsmodel, Rightshore® og stærke partnerskaber med førende teknologivirksomheder.

I sundhedssektoren leverer Capgemini Sogeti ydelser til centrale sundhedsmyndigheder og til alle 5 regioner. Capgemini Sogetis Bookplan løsning til hospitalerne gør det muligt effektivt at planlægge såvel enkeltbesøg som patientforløb og optimere patientenernes flow igennem hospitalet. Løsningen gør det muligt for patienterne selv at booke tid, checke ind mv. og derigennem betjene sig i et moderne hospitalsvæsen.

www.capgeminisogeti.dk