Region Sjælland

Region Sjælland og regeringen lægger grønne køreplaner

Del

Nye busser og tog skal køre på grønne drivmidler frem for diesel, når de regionale ruter sendes i udbud frem mod 2030. Det er er de væsentligste elementer i den klimasamarbejdsaftale, som Region Sjælland og de øvrige regioner netop har indgået med transportministeren.

Den regionale bustrafik skal være CO2-neutral og køre på eksempelvis biogas, biodiesel, el eller brint. Det betyder blandt andet, at Region Sjælland forpligter sig til CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af busser fra 2022.

Det er bare ét af elementerne i den klimasamarbejdsaftale, som Region Sjælland og de fire andre regioner har aftalt med transportministeriet. Alle tiltag skal ske inden for den økonomiske ramme, som regionen har, og uden, at det går ud over den samlede mængde af kollektiv trafik i Region Sjælland.

- Regionerne står i dag for en betydelig del af den kollektive bustrafik i Danmark. Derfor er det også helt naturligt, at de skal være en del af løsningen på at nå målet om en 70-procents reduktion af CO2-udledning i 2030. Det glæder mig, at Region Sjælland med indgåelse af klimasamarbejdsaftalen forpligter sig til indkøb af CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud fra 2022. Sammenlagt med klimasamarbejdsaftalerne med landets største kommuner, som vi indgik i juni, så har vi indtil nu aftalt grøn omstilling af ca. 60 pct. af bustrafikken. Aftalerne har fået en stor volumen, og jeg værdsætter, at kommuner og regioner tager aktivt ejerskab for den grønne omstilling, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Den regionale bus 230R fra Frederikssund til Roskilde overgår snart til el som drivmiddel i et samarbejde med Region Hovedstaden. Busser på elbatteri på linie 230R er dyrere end konventionel diesel. Det forventes at der før jul er en aftale på plads om at merudgifterne finansieres af transportministeriets pulje til at støtte regional bustrafik. Erfaringerne fra linje 230R kan sige en del fremtidige muligheder økonomisk og teknisk for de regionale buslinjer, der typisk er markant længere end de kommunale bybusser.

- Det er uhyre interessant, fordi det bliver den første regionale linje i drift med nulemission. Det viser, hvor langt vi kan komme med grøn omstilling ved at samarbejde mellem regeringen og regionerne, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Region Sjælland arbejder med et mål om fossilfri bustrafik i 2030 i forbindelse med kommende udbud fra 2022. Derudover vil nye indkøb af tog til lokalbanerne blive batteritog, ligesom det også er regionens og Movias ambition, at siddende patienttransport skal ske med elbiler inden for ti år. Flextrafik har allerede to elbiler i gang – de kørte ud på regionens veje i oktober i år.

Stort potentiale med de rigtige rammer

Den negative passagervækst i kollektiv trafik skal vendes, hvis det står til Region Sjælland, hvilket i sig selv er et bidrag til grøn omstilling. En af måderne at gøre det på, det er at skabe de rette forhold for regionens mange nuværende og potentielt kommende pendlere.

- Vi vil gerne gøre livet nemmere for pendlerne og få flere til at vælge kollektiv transport. Parker & Rejs giver passagererne muligheder for at vide, at de har en parkeringsplads på en station, så de kan stille bilen og tage toget ind mod byen. Vi vil gerne sørge for, at billet, parkering og trafikinformation hænger sammen og kan fås til en god pris. Vi forbereder arbejdet med en analyse i samarbejde med Region Hovedstaden og Transportministeriet. Jeg er meget glad for at det indsatsområde er med i vores aftale, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Derfor har Region Sjælland fået en fælles analyse, der skal afdække potentialet og mulighederne i Parker & Rejs med i klimasamarbejdsaftalen. Analysen der skal laves i tæt samarbejde med Region Hovedstaden og Transportministeriet skal især afdække mulig organisering og ansvarsfordeling samt kundevendte løsninger.

De nye klimasamarbejdsaftaler bygger på en såkaldt overliggeraftale mellem regeringen og Danske Regioner. Aftalerne skal være med til at sikre, at transportsektoren yder sit bidrag til den overordnede målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Over 80 procent af de regionale busser på landsplan kommer i udbud frem mod 2025.

I 2021 vil Regionsrådet lave en samlet klimahandlingsplan for regionen, der på transportområdet blandt andet vil tage fat på regionens egen flåde af køretøjer.

Kontakter

Vedhæftede filer

Information om Region Sjælland

Region Sjælland
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

https://www.regionsjaelland.dk

Følg pressemeddelelser fra Region Sjælland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Sjælland

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum