VIA University College

Region Midt og VIA University College vil styrke sundhedssektoren og væksten i Midtjylland

Del

Regionen og VIA rykker tættere sammen. Regionsrådet og VIAs bestyrelse har tiltrådt en ambitiøs, strategisk partnerskabsaftale, hvor parterne er enige om at bidrage til udvikling af den midtjyske region og til styrkelse af sundhedsuddannelserne.

Bent Hansen
Bent Hansen

Region Midt har ansvaret for sygehussektoren, mens VIA uddanner en stor del af personalet på hospitalerne: Sygeplejersker, bioanalytikere samt ergo- og fysioterapeuter. Alene derfor har de to parter fælles interesser, og det er en af grundene til, at Region Midtjylland og VIA nu indgået en strategisk partnerskabsaftale. Aftalen skal være med til at sikre det bedst mulige personale på sygehusene, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

”Vi er jo den store aftager af nyuddannede fra VIA, og vores patienter vil have den bedste kvalitet. VIA og sygehusene sørger i fællesskab for, at uddannelsen er fremtidssikret og opdateret. Mens de studerende bliver oplært i teorien på VIA, sørger vi i regionen for den praktiske oplæring i vores klinikker”, siger Bent Hansen.

Han tilføjer, at regionen skal være med til at forme uddannelserne.

”Vi skal sikre, at de nyuddannede kan håndtere de mange nye opgaver og udfordringer, vi står over for i de næste 5-10 år, og det er ikke sikkert, det skal ske som traditionel sygepleje. Og som noget meget væsentligt skal vi sikre, at sygeplejersker og andet sundhedspersonale kan se sammenhænge på tværs, og at de kan arbejde tværprofessionelt”, påpeger regionsrådsformanden og tilføjer, at det vil stille store krav til lærerkræfterne i VIA.

Borgmester Peter Sørensen, Horsens, der er formand for VIAs bestyrelse, er enig i intentionerne.

”Vi skal konstant se på, hvordan vi kan sikre os, at sygeplejersker og andet sundhedspersonale er opdateret på de kompetencer, der er brug for i årene fremover, og det er partnerskabsaftalen en god ramme for”, siger Peter Sørensen.

Samarbejde om erhvervsudvikling

Den nye partnerskabsaftale indebærer desuden et tæt samarbejde om den regionale erhvervsudvikling, som er en væsentlig opgave for regionen.

”I lighed med Region Midt har VIA en regional forpligtelse, så også her er et samarbejde helt naturligt. VIA kan med sine mere end fyrre uddannelser være med til at sikre, at både private og offentlige virksomheder kan få tilstrækkeligt med veluddannet arbejdskraft”, siger VIA-formanden.

Han peger på, at parterne kan være med til at udvikle nye uddannelser, der modsvarer aftageres behov.

”Der er store uddannelsesbehov inden for blandt andet fødevaresektoren, energi og klima samt Big Data”, siger Peter Sørensen.

Også Bent Hansen mener, at samarbejdet er vigtigt for erhvervsudviklingen.

”Det står højt på dagsordenen, at virksomhederne kan få de medarbejdere, som de har brug for. Udviklingen går rigtig stærkt, så det er meget vigtigt, at uddannelserne rummer de kompetencer, erhvervslivet har brug for, og at kvaliteten er i top”, betoner Bent Hansen.

Partnerskabsaftalen løber til 2020, hvor parterne gør status med henblik på at fokusområderne i samarbejdet løbende tilpasser sig udviklingen i samfundet og de aktuelle udfordringer.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Regionsformand Bent Hansen

T: 40 31 37 07

E: bent.hansen@rr.rm.dk

Formand for VIAs bestyrelse, borgmester Peter Sørensen, Horsens

T: 76 29 20 01

E: borgmester@horsens.dk 

Nøgleord

Billeder

Bent Hansen
Bent Hansen
Download
Peter Sørensen
Peter Sørensen
Download

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

VIA er en professionshøjskole med ca. 19.000 studerende og 2.100 medarbejdere.

VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. Desuden tilbyder VIA en lang række efter- og videreuddannelser.

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum