Region Hovedstaden

Region Hovedstaden og PLO-H styrker samarbejdet om akutte patienter

Del

De praktiserende læger spiller en vigtig rolle, når vi skal udvikle det nære sundhedsvæsen. Ny aftale giver borgerne bedre behandling tæt på hjemmet

Medlem af regionsrådet Karin Friis Bach (R), regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for PLO-H Karin Zimmer og formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (K) skrev i går under på en aftale om mere samarbejde.
Medlem af regionsrådet Karin Friis Bach (R), regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for PLO-H Karin Zimmer og formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (K) skrev i går under på en aftale om mere samarbejde.

Praktiserende Lægers Organisation i Hovedstaden (PLO-H) og Region Hovedstaden har indgået en aftale om et styrket samarbejde. Initiativerne skal bidrage til at reducere antallet af indlæggelser og skabe bedre sygdomsforløb – ikke mindst for de ældre borgere. Initiativerne vil, når de er fuldt indfasede, beløbe sig til ca. 12 mio.kr. Finansieringen vil indgå i de igangværende budgetforhandlinger i Region Hovedstaden.

Sundhed tæt på borgerne

”Aftalen sikrer, at flere mennesker kan få behandling af høj kvalitet i eller tæt på eget hjem. Vi tror på, at fælles løsninger mellem praktiserende læger, kommuner og hospitaler skaber værdi for det enkelte menneske, men også en bedre udnyttelse af sundhedsvæsenets samlede ressourcer,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Alle parter er enige om, at man skal forebygge, at ældre, svækkede mennesker indlægges eller genindlægges, hvis deres sygdom i virkeligheden kan håndteres med en kvalificeret og koordineret indsats i hjemmet.

Besøg hos borgerne prioriteres

Formand for PLO-H Karin Zimmer roser forhandlingsforløbet og er tilfreds med, at aftalen lægger en ramme for nogle af de store udfordringer, som de praktiserende læger sidder med ude i praksis.

”Praktiserende læger kan nu prioritere tid til at afklare akut sygdom hos ældre borgere i samarbejde med de kommunale akutfunktioner. Eller tage hjem til borgeren og sammen med personale fra kommunen vurdere borgerens behov og ønsker og dermed forebygge indlæggelser – det kan fx være borgere med lungebetændelse eller urinvejsinfektion. Ligeledes får de praktiserende læger bedre rammer for at ringe og konsultere den afdeling, som lige har udskrevet en patient, hvor der måske er brug for at justere i medicinen, så patienten sparer en strabadserende tur ind på hospitalet,” siger Karin Zimmer.

Kald til 1813 reduceres

Formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (C) lægger også vægt på, at educeres:

”Jeg er meget glad for aftalen. Det viser, at vi vil de praktiserende læger i Region Ho-vedstaden. Ved at styrke det nære sundhedsvæsen sikrer vi, at mere klares mellem egen læge, kommune og borger, uden at hospitalet eller 1813 skal indover. Desuden kommer der en ”forbindelsesofficer” mellem 1813 og de praktiserende læger, som skal styrke dialogen.”

Regionen og PLO-H fremhæver også en ny praksiskonsulentfunktion. For at understøtte samarbejdet om akut syge borgere skal der oprettes et bindeled mellem egen læge og Akuttelefonen 1813 for bl.a. at styrke, at flere borgere afsluttes ved 1813 – og ikke henvises til egen læge næste dag.

Fakta 

  • Nu kan de praktiserende læger afklare akut sygdom i samarbejde med de kommunale akutfunktioner og ved behov tage ud til borgerne til et forebyggende sygebesøg sammen med kommunen. Både kommunens personale og den praktiserende læge kan tage initiativ til, at borgeren får et besøg. Med aftalen ventes der ca. 9.000 af denne type forebyggende sygebesøg i regionen om året.
  • Den faglige kommunikation om de komplekse patientforløb styrkes mellem praktiserende læger og regionens hospitaler. Dermed kan borgerne blive i behandling hos egen læge og undgå indlæggelse. Der ventes ca. 18.000 af denne type kontakter om året.
  • Der oprettes i regi af den fælles kvalitetsorganisation KAP-H en konsulentfunktion med samarbejde med akutberedskabet som sit ansvarsområde.

 Yderligere info

  • Formand for PLO-H Karin Zimmer via PLO-Hovedstadens pressekontakt på 3544 1083 eller 2332 2006
  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedsta-dens pressevagt på 7020 9588
  • Formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (K) på 5126 9926
  • Medlem af regionsrådet Karin Friis Bach (R) på 2170 5049
  • Medlem af regionsrådet Henrik Thorup (DF) på 4040 8188
  • Medlem af regionsrådet Niels Høiby (LA) på 4046 3532

Billeder

Medlem af regionsrådet Karin Friis Bach (R), regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for PLO-H Karin Zimmer og formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (K) skrev i går under på en aftale om mere samarbejde.
Medlem af regionsrådet Karin Friis Bach (R), regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for PLO-H Karin Zimmer og formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (K) skrev i går under på en aftale om mere samarbejde.
Download

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum