Region Hovedstaden

Region Hovedstaden fordobler korpset af recovery-mentorer

Del

Erfaringerne med recovery-mentorer i psykiatrien – ansatte der selv har erfaring med psykisk sygdom og er kommet sig – har været så gode, at Region Hovedstadens Psykiatri er på vej mod at fordoble antallet.I begyndelsen af 2017 var der ansat 25 recovery-mentorer, nu er tallet oppe på 43, og i løbet af næste år skal der ansættes 7-8 recovery-mentorer mere, så antallet bliver fordoblet til 50 mentorer i alt.

- Vi tror på, at fokus på recovery er vejen frem, fordi det tænder et håb for, at det er muligt at få det bedre, selv når diagnosen er blandt de mest svære psykiske lidelser. Det håb er recovery-mentorerne i høj grad med til at skabe, fordi de selv har haft en psykisk sygdom, men også er kommet sig, siger Anne Hertz, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri og ansvarlig for recovery-arbejdet.

Både patienter og medarbejdere efterspørger recovery-mentorernes kompetencer, og på den baggrund besluttede Regionsrådet sidste år, at antallet af recovery-mentorer skulle øges med 50% i 2018. De nye mentorer er primært blevet ansat i de ambulante, udgående F-ACT-teams, der behandler mennesker med svære psykiske lidelser. Udover mentorer på sengeafsnit og i de ambulante teams, er der ansat forældrementorer i Børne- og ungdomspsykiatrien og en enkelt pårørendementor.

- Mennesker der selv har været patienter har særlige forudsætninger for at forstå, hvad nuværende patienter går igennem. De bidrager med deres viden og indsats til at fremme håbet i hverdagen for patienterne. Derfor ønsker vi at udvide ordningen, fortæller Susanne Due, formand for regionens Social- og Psykiatriudvalg.

Ny handleplan for recovery og ny peer-uddannelse til mentorer
Skolen for Recovery i Ballerup, der er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, mærker også det stigende behov for recovery-mentorernes kompetencer. Bl.a. derfor har man i Region Hovedstadens Psykiatri netop startet en peeruddannelse for recovery-mentorer i organisationen.

- Peeruddannelsen skal styrke mentorerne fagligt og give dem konkrete værktøjer, de kan bruge i deres arbejde og samarbejde med kollegaer, siger leder af Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery, Lone Petersen.

Region Hovedstadens Psykiatri har desuden netop lavet en handleplan for recovery med 45 nye indsatser, der skal styrke recovery-tilgangen yderligere og sætte mere fart på implementeringen. Det sker bl.a. med ansættelserne af flere mentorer og øget samarbejde med pårørende.

- Vi arbejder også på at gøre vores recovery-orienterede tilgang mere konkret for vores medarbejdere – bl.a. gennem dokumentation og standarder, så vores medarbejdere får gode, ensartede og konkrete redskaber der understøtter den retning vi ønsker, slutter vicedirektør Anne Hertz.

FAKTA OM RECOVERY-MENTORER

  • I 2013 ansatte Region Hovedstadens Psykiatri som den første region recovery-mentorer.

  •  Recovery-mentorerne har alle erfaring med psykisk sygdom og recovery og bruger disse erfaringer aktivt i deres arbejde.

    Recovery-mentorerne indgår i det daglige arbejde på sengeafsnit og ambulante teams, hvor de støtter patienterne i deres recovery-proces og støtter op om afsnittets overordnede recovery-arbejde.

  • En recovery-mentor skal bl.a. kunne være en god samtalepartner, facilitere gruppeforløb for patienter, arbejde på tværs af faggrupper, formidle viden og information om recovery, inddrage pårørende og være brobygger i overgangsfaser

  • Region Hovedstadens Psykiatri har ansat i alt 43 recovery-mentorer. De er fordelt med henholdsvis 23 på sengeafsnittene og 20 i de ambulante team

  • Frem til og med 2017 blev recovery-mentorordningen finansieret af de 2,2 mia. kr., som Region Hovedstaden og de øvrige regioner fik tildelt i forbindelse med Psykiatriplan 1.0 i 2014. Da pengene udløb, besluttede Regionsrådet at afsætte 7 mio. kr. årligt til recovery-mentorer

For interviews eller yderligere oplysninger, kontakt:
Pressevagten, Region Hovedstadens Psykiatri, Thomas Hovmøller Ris – 21 67 41 43

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum