Region Hovedstaden

Region Hovedstaden afsætter 50 mio. kroner til hurtigere behandling

Del

Politikerne i Region Hovedstaden udmønter i alt 50 mio. kr. i 2017 – heraf 35 med varig virkning i 2018 og frem – til at imødegå ventetidsudfordringer på især kræftområdet. Også børne- og ungdomspsykiatrien får tilført midler til f.eks. flere behandlinger og mere personale.

50 mio. kroner skal nu hjælpe Region Hovedstadens hospitaler med bl.a. at få nedbragt ventetiderne på kræftområdet.

Det er resultatet, som forligspartierne bag budgettet for 2017 (Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance) er blevet enige om på et møde torsdag den 24. august. Pengene har vel at mærke ikke indflydelse på budgetforhandlingerne for 2018, der også netop er skudt i gang i Region Hovedstaden.

Læs notatet og se fordelingen af pengene.

Det var regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) der i sidste uge indkaldte forligskredsen til møde, efter det kom frem, at flere hospitaler havde vanskeligheder ved at overholde de lovbestemte maksimale ventetider på kræftområdet.

Et mere menneskeligt sundhedsvæsen
Og hun er meget tilfreds med, at regionens patienter og familier nu kan se frem til mere tryghed.

"Det handler om, at når du står med en livstruende sygdom, som fx modermærkekræft eller kræft i bugspytkirtlen, så skal du og din familie ikke samtidigt bekymre jer om ventetider. Medierne har på seneste beskrevet de ulykkelige eksempler på den slags ventetid og det er ganske enkelt uacceptabelt. Derfor reagerer vi nu hurtigst muligt og har fundet ledige midler som hurtigt kan komme i spil, særligt til kræftbehandling. Jeg tager situationen meget alvorligt og er glad for, at vi hurtigt kan tilføre ressourcer for at sikre en tryg og sikker behandling”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Et stort fokus i flere år
Hun henviser til, at det også var med et særligt øje på kræftpakkeforløbene og det stigende antal kræftsyge, at regionsrådet 1. januar 2014 etablerede Kræftudvalget som et midlertidigt udvalg.

Små to år senere kunne regionsrådet se store fremskridt på kræftområdet i Region Hovedstaden – bl.a. faldt ventetiderne betragteligt for behandling af mennesker med hovedhalskræft og prostatakræft under Kræftudvalgets virke. Kræftudvalget havde desuden fokus på hurtig udredning, sammenhængende patientforløb og screeningsprogrammer. 

Også fokus på børne- og ungdomspsykiatrien

Men Sophie Hæstorp Andersen hæfter sig samtidig ved, at der også er mange andre alvorlige og livstruende sygdomme, som skal tilgodeses, når pengene skal fordeles.

”Derfor har vi i dag også prioriteret andre sygdomsområder – bl.a. udredning af børn med hjertesygdom og flere ambulatorier i børne- og ungdomspsykiatrien. Alle børn skal have hurtig og god behandling uanset om de fejler noget psykisk eller fysisk. Det er vigtigt, at vi hurtigt får børnene udredt og behandlet, så de kan komme tilbage til deres hverdag”, siger hun.

FAKTA

  • På regionsrådets møde d. 13. juni 2017 blev der udmøntet ca. 39 mio. kr. årligt til regionens kræftafdelinger, herunder 2,5 mio. kr. til den afdeling på Rigshospitalet som behandler kræft i bugspytkirtlen. 
  • På samme møde blev det med 2. økonomirapport besluttet, at administrationen indhenter forslag fra hospitalerne til udmøntning af de resterende midler på 35 mio. kr. for puljen til kapacitetsudvidelser.

Fra 2013-2018 er der desuden på kræftområdet udmøntet penge til drift og apparatur udmøntet i størrelsesordenen:

  • 25 mio. kr. til apparatur fra en pulje fra kræftudvalget
  • 740 mio. kr. til udvidelse af kræftbehandlingen (drift og apparatur) fra regionens driftskonti
  • 325 mio. kr. til tarmkræftscreening i regionen
  • 200 mio. kr. til øget kapacitet til udredning og behandling på hospitalerne (drift og apparatur) fra sundhedsstrategien
  • 120 mio. kr. til særskilte initiativer (drift) fra sundhedsstrategien
  • Region Hovedstaden dækker 1/3 af landets borgere, og på flere kræftformer behandler Region Hovedstaden en endnu større andel af kræftpatienterne. Det betyder også, at Region Hovedstaden har en stor opgave med at sikre koordinering og samarbejde på tværs af hospitaler og afdelinger.
  • Overlevelsen på kræftområdet er steget gennem de seneste år – Region Hovedstaden har en høj kræftoverlevelse i Region Hovedstaden, også når man sammenligner med de øvrige regioner. 

Yderligere information gennem pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70 20 95 88.

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Politikere i Region Hovedstaden: Børn med psykisk sygdom skal hjælpes tidligere og hurtigere6.9.2018 16:26pressemeddelelse

Et flertal i regionsrådet blev tirsdag enige om en aftale for økonomien for psykiatrien i 2019. Aftalen afsætter 63 mio. kr. til blandt andet børn- og ungdomspsykiatrien, forebyggelse af genindlæggelser, forebyggelse af tvang, hurtigere udredning og behandling, styrket samarbejde med kommunerne og opsøgende team. Aftalen sætter dermed en tyk streg under politikernes fokus på at skabe bedre vilkår for mennesker med psykisk lidelse.

Politikerne i Region Hovedstaden afsætter 72 mio. kr. til hospitalerne1.9.2018 06:00pressemeddelelse

Politikerne i Regionsrådet afsatte fredag ca. 72 mio. kr. til blandt andet bedre forhold for fødende og deres familier på fødeafdelingerne, flere hænder på mave- og tarmafdelingerne, kortere ventetid på høreapparater og hospicepladser til børn og unge med alvorlig og livstruende sygdom. Derudover afsatte politikerne ca. 22 mio. kr. at gøre lægernes arbejde i Sundhedsplatformen nemmere.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum