Gymnasieskolernes Lærerforening

Regeringens besparelser på gymnasieområdet rammer socialt skævt

Del

Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at fortsætte besparelserne på gymnasieuddannelserne. Det betyder, at der fra 2016 og frem mod 2021 skal spares 1,8 milliarder kroner på et i forvejen presset område.

Konsekvenserne ses allerede nu, hvor besparelserne har betydet 1.000 færre lærere på landets gymnasier. I 2021 vil der være i omegnen af 4 millioner færre lærertimer, end der er i dag. Dette sætter pres på kvaliteten af undervisningen og går i særlig høj grad ud over de elever, der kommer fra ikke-boglige hjem, siger formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen:

”Besparelserne slukker en masse unge menneskers drømme og giver ringere kvalitet i undervisningen. Det er de unge, som ikke kan få den nødvendige hjælp hjemmefra, der rammes hårdest, fordi 4 millioner færre lærertimer betyder mindre tid til fx at give den enkelte elev feedback og sparring.”

Eleverne efterlyser mere tid til den enkelte En ny undersøgelse fra gymnasieuddannelsernes elevorganisationer blandt 1857 gymnasieelever viser, at hver tredje gymnasieelev oplever at have enten sociale eller faglige vanskeligheder. Flere end 4 ud af 10 af disse elever finder ikke, at deres lærere har tid til at hjælpe med udfordringerne, efter indførelsen af besparelserne i 2016 og 2017. Derfor er det ikke overraskende, at undersøgelsen også viser, at ”mere feedback” og ”mere tid til den enkelte elev” står øverst på elevernes ønskeliste til en bedre undervisning.

Det er især eleverne fra uddannelsesfremmede hjem (elever, hvor ingen af forældrene har gennemført en videregående uddannelse), nemlig 42 pct. af disse, der oplever udfordringer på gymnasiet. Jens Philip Yazdani, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, deler Annette Nordstrøm Hansens bekymring for, at besparelserne særligt rammer denne gruppe:

”Sociale og kulturelle baggrunde må aldrig afgøre, hvilken uddannelse den unge kan få, og særligt elever med udfordringer har brug for, at læreren også har tid til støtte og vejledning. Hvis regeringen bliver ved med at spare timerne mellem læreren og eleven væk, dømmer man en masse elever ude på forhånd, selvom de har de faglige forudsætninger og viljen til at klare sig godt i gymnasiet.”

Danmark investerer mindre i ungdomsuddannelse end Mexico og Tjekkiet Annette Nordstrøm Hansen påpeger, at der hersker mange usande myter omkring gymnasieuddannelserne. En af disse er, at vi herhjemme er langt foran de lande, som vi normalt sammenligner os med, når det kommer til investeringer i ungdomsuddannelser.

”Besparelserne på uddannelsesområdet sker ofte med henvisning til, at Danmark har et uddannelsessystem i verdensklasse. Men det er en skrøne, at vi investerer mere i uddannelse end andre lande. For eksempel bruger vi færre penge på ungdomsuddannelse end Mexico og Tjekkiet,” udtaler Annette Nordstrøm Hansen.

Tal fra OECD viser, at Danmark - til sammenligning med lande som Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien og Holland - bruger en lavere andel af BNP på ungdomsuddannelser. Vi skal faktisk helt ned til en 24. plads for at finde Danmark på listen.

Annette Nordstrøm Hansen frygter, at besparelserne vil komme i vejen for den gymnasiereform, der træder i kraft fra dette skoleår:

Når de nye reformer og opgaver kommer samtidigt med massive besparelser, risikerer de politiske partier at spænde ben for de gode intentioner, inden de for alvor kommer i gang,” afslutter Annette Nordstrøm Hansen.

GL sætter fokus på besparelserne på gymnasieuddannelserne med kampagnen ”Besparelser slukker drømme”, som går i luften 5. september 2017.

Læs mere på www.besparelserslukkerdrømme.dk

For yderligere information: Annette Nordstrøm Hansen, fmd. for GL, mobil 26247104, mail: anh@gl.org

Nøgleord

Kontakter

Yderligere information hos
formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Annette Nordstrøm Hansen
tlf. 26 24 71 04
anh@gl.org

Links

Information om Gymnasieskolernes Lærerforening

Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V

http://www.gl.org

Gymnasielærernes faglige organisation

Følg pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Regeringen må stoppe omprioriteringsbidraget på både erhvervsuddannelser og gymnasieuddannelser13.9.2018 12:12pressemeddelelse

“Jeg ønsker erhvervsskolerne tillykke med en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Men det er uklart at se, hvor stor den reelt bliver, når omprioriteringsbidraget fastholdes. Det eneste rigtige ville være at sløjfe omprioriteringsbidraget på både erhvervsuddannelserne og gymnasierne. Unge skal have uddannelser med kvalitet. Det får de ikke ved at fortsætte omprioriteringsbidraget," fastslår Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Undervisningsministeriet har afsat bestyrelsen på VUC Syd11.9.2018 10:20pressemeddelelse

”Det er en drastisk og beklagelig udvikling,” mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, og fortsætter: ”Ministeriet har bemyndigelsen til at gøre, som de gør. Og når det er ministeriets vurdering, at den nuværende bestyrelse ikke kan løfte opgaven, er det vigtigt, at der gøres noget, så man forhåbentlig man sikre et fundament for fortsat at have et uddannelsestilbud i området. VUC Syd har jo undervisning i det meste af Sønderjylland, og det vil være dybt problematisk, hvis ministeriet skulle vælge at lukke VUC Syd,” mener GL-formanden.

Lærere betaler prisen for ledelsessvigt på VUC Syd1.9.2018 09:30pressemeddelelse

VUC Syd har effektueret en række afskedigelser af lærere. Det er uacceptabelt, at lærere afskediges og dermed skal betale prisen for ledelsessvigt på VUC Syd,” mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen. Når en skole ansætter lærere uden pædagogikum, er skolen forpligtet til at give lærerne pædagogikumuddannelsen. En række af lærerne afskediges med den begrundelse, at de ikke har pædagogikum, hvilket ledelsen på VUC Syd skulle have sikret. ”Det er en yderst principiel sag for os, og vi vil forfølge den retsligt,” siger GL-formanden og fortsætter: ”Skolen er forpligtet til at give lærerne pædagogikum, men skolen har ikke levet op til sin forpligtelse til at give lærerne pædagogikum, og nu fyres en del af lærerne, fordi de ikke har pædagogikum. GL er enig i, at lærere, der underviser på gymnasialt niveau, skal opfylde de faglige og pædagogiske krav. Men det er ikke lærerne, der skal betale prisen for ledelsessvigt. Det er det blevet på VUC Syd.” Formanden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum