Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Regeringen vil have mere ambitiøse mål for energisektoren i EU

Del

Når EU til sommer skal forhandle nye mål for energisektoren, vil regeringen arbejde for, at målene for vedvarende energi og energieffektivitet øges markant. Derfor går regeringen allerede nu i gang med arbejdet for at sikre opbakning blandt de øvrige EU-lande.

Regeringen ønsker, at EU øger sine klimaambitioner frem mod 2030 og vil presse på for en hurtigere omstilling af den europæiske energisektor. Konkret vil regeringen arbejde for, at det mål, som indtil videre er sat for at fremme vedvarende energi i EU, øges fra mindst 32 pct. til 45 pct. i 2030. Ligeledes vil regeringen arbejde for, at målet for energieffektivitet øges fra mindst 32,5 pct. til 40 pct. i 2030.

En accelereret udbygning af vedvarende energi i Europa er helt afgørende for fremtidens klimaneutrale samfund. Derfor vil vi fra dansk side arbejde for, at der på europæisk plan vedtages et mere ambitiøst 2030-mål for vedvarende energi på 45 pct. Det vil sikre, at energisektoren yder et afgørende bidrag til, at vi når vores europæiske klimamål, ligesom det vil øge efterspørgslen efter danske løsninger og dermed også gavne dansk erhvervsliv”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Udbygningen af vedvarende energi og fremme af energieffektivitet spiller en central rolle for at nå EU’s nye, mere ambitiøse klimamål om at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 55 pct. i 2030.

Hvis EU skal leve op til klimamålsætningen, er det vigtigt, at vi bruger energien mere effektivt. I Danmark er energispareindsatsen i gang, og vi står nu til at overopfylde vores energispareforpligtigelse. Det betyder dog ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Ved at øge EU’s mål for energieffektivitet til 40 pct. skubber vi på for, at de andre EU-lande skal prioritere energieffektivisering, og det vil samtidig øge behovet for danske teknologier. Vores grønne lederskab i EU vil derfor både gavne klimaet og skabe tusinder af jobs i Danmark”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Regeringen vil forsøge at få vedtaget de nye mål for vedvarende energi og energieffektivitet i forbindelse med den revision af EU’s energilovgivning, som forventes offentliggjort til sommer. Revisionerne er en del af den såkaldte ”Fit for 55”-pakke, som skal sikre, at EU kan levere på sit opjusterede klimamål for 2030.

Fakta

  • Det Europæiske Råd vedtog den 11. december 2020, at EU’s 2030 drivhusgasreduktionsmål øges til mindst 55 pct. reduktion ift. 1990.
  • Målet udmøntes gennem den såkaldte ”Fit for 55”-pakke med forslag til en omfattende revision af EU’s lovgivning på klima- og energiområdet.
  • Danmark er allerede nu i gang med arbejdet for at sikre opbakning blandt de øvrige EU-lande til forhøjede EE- og VE-mål.
  • Direktiv om vedvarende energi fastlægger den overordnede politik for produktion og fremme af energi fra vedvarende kilder i EU.
  • Direktiv om energieffektivitet fastlægger det overordnede ambitionsniveau og retning for indsatsen i EU og i de enkelte medlemslande, inklusiv vejledende maksimalt energiforbrug for EU som helhed.

Nøgleord

Kontakter

Presserådgiver Emil Lee Madsen, emlma@kefm.dk, 41 72 90 58

Information om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K

41723805http://kefm.dk

I Klima-, Energi og Forsyningsministeriet arbejder vi for målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i Danmark i 2030 og for et visionært, grønt lederskab både i Danmark og ude i verden.

Følg pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Danmark inviteret til præsident Bidens klimatopmøde27.3.2021 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

Statsministeren skal til april deltage i Leaders Summit on Climate, hvor den amerikanske præsident har bedt hende fortælle verdens største CO2-udledere om Danmarks erfaringer med grøn energi. Forud for topmødet vil USA melde et nyt klimamål for 2030 ud. Det skal være med til at skabe momentum frem mod FN's klimakonference til november, hvor verdens lande bl.a. skal melde nye klimamål ind til FN for at opfylde Parisaftalen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum