Udenrigsministeriet

Regeringen tager erhvervslivet med på råd om forretningsmuligheder og udfordringer i globale vækstcentre.

Del

Regeringen vil stille danske virksomheder stærkere i globale vækstcentre. Erhvervsledere og eksperter inddrages for at komme med anbefalinger til regeringen.

En lang række af verdens hurtigst voksende økonomier ligger i Asien, og verdens økonomiske vækst ventes de kommende årtier at være koncentreret i nogle få lande. Lande som Kina, Indien og Indonesien vokser hastigt og fylder stadig mere i global sammenhæng. Den danske eksport til de tre lande udgør blot 5 pct. af den samlede danske eksport.

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

”De globale vækstcentre rummer store forretningsmuligheder for danske virksomheder. Klimaforandringer, sundhedsudfordringer og miljøforurening skaber udfordringer for lande som Kina, Indien og Indonesien. Ved at bringe danske styrkepositioner inden for bl.a. vedvarende energi, sundhed, fødevarer og miljøløsninger i spil kan danske virksomheder hjælpe med at løse nogle af disse udfordringer. Men der er også barrierer for danske virksomheder på markederne, bl.a. med tungt bureaukrati og korruption. Derfor spørger vi nu erhvervet til råds om, hvordan vi bedst hjælper dem på vej i globale vækstcentre, hvor vi i første omgang vil se på Kina.”

Regeringen inviterer nu eksperter og erhvervsledere til at komme med anbefalinger til, hvordan regeringen bedst understøtter dansk erhvervsliv i globale vækstcentre samt evt. i relevante højindkomstmarkeder som Japan og Korea.

Regeringen har i første omgang – og på opfordring fra dansk erhvervsliv – nedsat et ekspertpanel for Kina. Det nye ’Ekspertpanel for globale vækstcentre – Kina’ skal sikre den bedst mulige varetagelse af danske økonomiske interesser i Kina. Panelet skal fremkomme med anbefalinger om, hvordan potentialet på det kinesiske marked udnyttes bedst muligt, men også til hvordan de særlige udfordringer, der kan være forbundet med at drive udenlandsk virksomhed i Kina, håndteres.

Udenrigsministeren vil fungere som formand for ekspertpanelet, som vil bestå af 14 danske erhvervsledere og eksperter med særlig indsigt i det kinesiske marked. Panelet ventes at fremlægge sine anbefalinger til regeringen i marts 2019. Regeringen vil på baggrund af erfaringerne med ekspertpanelet for Kina etablere lignende fora for andre globale vækstcentre.

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

H.K.H. Kronprinsessen i spidsen for stort dansk fremstød i Texas8.2.2019 12:00:00Pressemeddelelse

Kronprinsessen rejser til Texas den 10. marts, hvor hun besøger Austin og Houston. I Austin deltager Kronprinsessen i et større dansk fremstød for de kulturelle og kreative erhverv på festivalen South by Southwest (SXSW). Herefter rejser Kronprinsessen til Houston, hvor Danmark og danske virksomheder oplever medvind inden for grøn energi og life science. Kulturminister Mette Bock ledsager Kronprinsessen under hele besøget.

Redegørelsesdebat om status for regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal6.2.2019 06:00:47Pressemeddelelse

For godt et år lancerede regeringen sin særlige indsats for religions- og trosfrihed og beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter, herunder kristne, og i dag gør udviklingsminister Ulla Tørnæs status for regeringens arbejde på området. Det sker ved en redegørelsesdebat i Folketinget. Udviklingsminister Ulla Tørnæs udtaler i den forbindelse: ”Med redegørelsesdebatten i dag skriver vi Danmarkshistorie. Det er nemlig første gang, at Folketinget har en styrket beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter, herunder kristne, på dagsorden. Og en styrket indsats på området er helt nødvendig. Stadigt flere mennesker lever med væsentlige begrænsninger i deres religions- og trosfrihed, og i de seneste år har der været mange eksempler på decideret forfølgelse. Det gælder ikke mindst kristne minoriteter, hvor det anslås, at mere end 200 mio. kristne verden over er forfulgt. Jeg ser frem til at drøfte regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal med Folketinget. Red