Udenrigsministeriet

Regeringen styrker den globale klimaindsats: Rekordstor klimapulje med 540 mio. kr.

Del

Regeringen styrker Danmarks bidrag til den globale klimaindsats og lægger derfor i finanslovsforsalget for 2019 op til at hæve den årlige klimapulje til 540 millioner kroner i 2019 – det største beløb nogensinde.

Over klimapuljen finansieres indsatser, der hjælper udviklings- og vækstlande til at reducere deres udledning af drivhusgasser og tilpasse sig klimaforandringerne. Det sker ved at gøre landenes energisystemer mere effektive og omlægge deres energiproduktion til mere vedvarende energi.

Klimapuljen vil derfor hjælpe udviklingslandene med at opfylde deres bidrag til den samlede reduktion i udledningen af drivhusgasser, som den internationale klimaaftale fra Paris forpligter os til. 

”Med en 540 mio. kr. giver vi et massivt bidrag fra Danmark til at gennemføre Parisaftalen og sikre at udviklingslandenes energisystemer bliver mere bæredygtige. Vi byder ind med danske kompetencer og det er der i høj grad behov for i udviklingslande, hvor klimaforandringerne nogle steder er med til at holde folk i fattigdom og hæmmer økonomisk vækst. Med 540 mio. kr. lægger vi op til at sætte ekstra tryk på indsatserne” siger minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs. 

Klimapuljen finansierer både indsatser gennem fx FN eller Verdensbanken og projekter direkte med forskellige udviklingslande. Indsatserne fokuseres på områder, hvor Danmark har styrkepositioner og derfor har noget konkret at byde ind med i form af viden, erfaring eller konkrete løsninger. 

Også energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt glæder sig over udsigten til en større klimapulje. 

“Jeg er meget tilfreds med, at klimapuljen nu bliver forhøjet til det højeste niveau nogensinde. Puljen har stor betydning for, at danske myndigheder og eksperter kan bidrage og hjælpe store lande som fx Kina og Indien til en hurtigere og mere effektiv grøn omstilling. Samtidig giver puljen os mulighed for støtte internationale organisationerssom bl.a. FNs klimpanel IPCC, og deres indsats for den grønne omstilling. Begge dele er helt afgørende for at kunne nå Parisaftalens målsætning, og samtidig bidrager puljen til, at danske energivirksomheder kan bringe deres tekniske løsninger og knowhow i spil, så det for alvor batter i forhold til at mindske de store landes klimabelastning og reducere den globale CO2-udledning”, siger Lars Chr. Lilleholt 

Klimapuljen er en del af Danmarks udviklingsbistand og udmøntes i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Energi- Forsynings og Klimaministeriet. 

Pressekontakt i Energi-, Forsynings- og klimaministeriet: Lasse Anker,  +4541723884

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Alvorlig kritik af forvaltningen på fiskeriområdet20.9.2018 11:30pressemeddelelse

Kammeradvokaten har undersøgt udvalgte sager på fiskeriområdet på baggrund af en række forhold som Udenrigsministeriet blev opmærksom på i efteråret 2017. Kammeradvokaten finder, at forvaltningen har været meget imødekommende over for erhvervet generelt, og at administrationen har været mangelfuld og fejlbehæftet. Samlet set vurderer Kammeradvokaten, at forvaltningskulturen på området har været meget kritisabel. Undersøgelsen viser ikke tegn på korruption, strafbare forhold eller favorisering af enkelte fiskere. Eva Kjer Hansen vil have området undersøgt yderligere.

Kongeriget Danmark, inklusive Grønland, byder amerikansk hensigtserklæring om forsvarsinvesteringer i Grønland velkommen17.9.2018 16:05pressemeddelelse

Kongeriget Danmark, inklusive Grønland, og USA har en lang fælles historie baseret på venskab og samarbejde. Gennem årene har Kongeriget Danmark, herunder Grønland, bidraget til at beskytte gensidige sikkerhedsinteresser og delt de risici og det ansvar, der er fulgt med. Kongerigets bidrag har været baseret på en gensidig forståelse af, at USA's militære tilstedeværelse i Grønland i størst muligt omfang skal komme Grønland og det grønlandske samfund til gavn.

Vil I med til verdensøkonomisk begivenhed på Bali?17.9.2018 14:52Presseinvitation

Verdensbankens og Den Internationale Valutafond, IMFs årsmøder holdes i år på Bali i Indonesien den 12. – 14. oktober. Her mødes finansministre, centralbankchefer og udviklingsministre og nogle af verdens førende økonomer og repræsentanter for indflydelsesrige internationale organisationer, der har fingeren på pulsen i forhold til tendenser i den globale økonomi samt udviklingsøkonomiske udfordringer og resultater.