Udenrigsministeriet

Regeringen styrker den globale klimaindsats: Rekordstor klimapulje med 540 mio. kr.

Del

Regeringen styrker Danmarks bidrag til den globale klimaindsats og lægger derfor i finanslovsforsalget for 2019 op til at hæve den årlige klimapulje til 540 millioner kroner i 2019 – det største beløb nogensinde.

Over klimapuljen finansieres indsatser, der hjælper udviklings- og vækstlande til at reducere deres udledning af drivhusgasser og tilpasse sig klimaforandringerne. Det sker ved at gøre landenes energisystemer mere effektive og omlægge deres energiproduktion til mere vedvarende energi.

Klimapuljen vil derfor hjælpe udviklingslandene med at opfylde deres bidrag til den samlede reduktion i udledningen af drivhusgasser, som den internationale klimaaftale fra Paris forpligter os til. 

”Med en 540 mio. kr. giver vi et massivt bidrag fra Danmark til at gennemføre Parisaftalen og sikre at udviklingslandenes energisystemer bliver mere bæredygtige. Vi byder ind med danske kompetencer og det er der i høj grad behov for i udviklingslande, hvor klimaforandringerne nogle steder er med til at holde folk i fattigdom og hæmmer økonomisk vækst. Med 540 mio. kr. lægger vi op til at sætte ekstra tryk på indsatserne” siger minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs. 

Klimapuljen finansierer både indsatser gennem fx FN eller Verdensbanken og projekter direkte med forskellige udviklingslande. Indsatserne fokuseres på områder, hvor Danmark har styrkepositioner og derfor har noget konkret at byde ind med i form af viden, erfaring eller konkrete løsninger. 

Også energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt glæder sig over udsigten til en større klimapulje. 

“Jeg er meget tilfreds med, at klimapuljen nu bliver forhøjet til det højeste niveau nogensinde. Puljen har stor betydning for, at danske myndigheder og eksperter kan bidrage og hjælpe store lande som fx Kina og Indien til en hurtigere og mere effektiv grøn omstilling. Samtidig giver puljen os mulighed for støtte internationale organisationerssom bl.a. FNs klimpanel IPCC, og deres indsats for den grønne omstilling. Begge dele er helt afgørende for at kunne nå Parisaftalens målsætning, og samtidig bidrager puljen til, at danske energivirksomheder kan bringe deres tekniske løsninger og knowhow i spil, så det for alvor batter i forhold til at mindske de store landes klimabelastning og reducere den globale CO2-udledning”, siger Lars Chr. Lilleholt 

Klimapuljen er en del af Danmarks udviklingsbistand og udmøntes i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Energi- Forsynings og Klimaministeriet. 

Pressekontakt i Energi-, Forsynings- og klimaministeriet: Lasse Anker,  +4541723884

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Eva Kjer Hansen sætter undersøgelse i gang9.11.2018 07:00pressemeddelelse

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen iværksætter nu en undersøgelse, der skal afdække hvordan en lang række fejl i administrationen og sager om svig i erhvervet på fiskeriområdet kunne opstå. ”Det er nødvendigt med en grundig opfølgning på den kritik der har været af administrationen af fiskeriområdet. Vi mangler fortsat at få svar på det helt centrale spørgsmål; hvordan kunne det her ske? Det skal vi nu have belyst i en ekstern undersøgelse” udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen. Undersøgelsen skal analysere de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem en årrække har været fejlbehæftet og mangelfuld. Undersøgelsen skal blandt andet se på • organisatoriske og strukturelle svagheder • ledelsesmæssige aspekter • manglende kontrol og tilsyn • manglende kompetencer Der er allerede igangsat to andre undersøgelser af tilskudsområdet. Dels en gennemgang af gamle tilskudssager for at undersøge om, der er yderligere administrative fejl og anledning til mistanke om flere sager om

Ulla Tørnæs deltager i Kinas største importmesse, China International Import Expo, som Statsministerens Særlige Repræsentant.5.11.2018 08:19pressemeddelelse

I Shanghai deltager minister for udviklingssamarbejde 5-6. november som Statsministerens Særlige Repræsentant i China International Import Expo(CIIE), hvor præsident Xi Jinping er vært. Her forventes over 100 lande, og 150.000 kinesiske og internationale indkøbere at deltage. Under CIIE vil ministeren bl.a. åbne den danske nationale pavillon, der har temaet ”Sustainability”.

Danmark og OSCE-partnere nedsætter ekspertmission for at undersøge alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Rusland1.11.2018 18:21pressemeddelelse

Danmark og 15 andre medlemmer af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) nedsætter i dag en uafhængig, international ekspertmission, som skal undersøge rapporter om alvorlige menneskerettighedskrænkelser mod bl.a. LGBTI-personer, journalister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere i den russiske føderalrepublik, Tjetjenien.