Beskæftigelsesministeriet

Regeringen nedsætter en tænketank for et længere og godt seniorarbejdsliv

Del

Tidligere LO-formand Harald Børsting bliver formand for tænketank for seniorer, der er nedsat af regeringen og Dansk Folkeparti.

Ny tænketank skal give seniorer et bedre arbejdsliv og få flere til at udskyde pensionen.

Et godt seniorarbejdsliv betyder, at flere vælger at blive længere på arbejdsmarkedet. Derfor nedsætter regeringen og Dansk Folkeparti torsdag en seniortænketank, der skal forbedre mulighederne for, at seniorer kan fortsætte med at være en del af det arbejdende fællesskab.

Formanden for tænketanken bliver den tidligere LO-formand, Harald Børsting. Tænketanken består desuden af otte sagkyndige og otte repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Arbejdet skal være afsluttet i sommeren 2019.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Seniorerne udgør en værdifuld arbejdskraftreserve for virksomhederne, som oplever rekrutteringsudfordringer – og tænketanken skal være med til at sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab kan sikre, at endnu flere seniorer kan og vil blive på arbejdsmarkedet.

Tænketanken skal blandt andet indsamle viden om, hvad der får seniorer til at blive på arbejdsmarkedet, og hvordan beskæftigelsesindsatsen kan få ledige seniorer i arbejde.

- Store årgange er på vej mod pensionsalderen. Og i løbet af de næste 20 år vil aldersgruppen over 70 år vokse med ca. 50 procent. Der er derfor brug for, at vi alle arbejder i flere år, hvis vi gerne vil bevare et stærkt velfærdssamfund.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF) siger:

- Jeg er meget tilfreds med, at det nu er lykkedes at få nedsat den Seniortænketank, som vi i Dansk Folkeparti har stillet krav om. Seniortænketanken skal komme med forslag til, hvordan det bliver muligt og attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet. Dansk Folkeparti har sikret, at Seniortænketanken undervejs får frie hænder til at drøfte emner, der måtte komme op. Det har været vigtigt for Dansk Folkeparti at sikre, at de, der sidder i tænketanken, også er folk, der har stort kendskab til, hvad det vil sige at blive nedslidt som senior på arbejdsmarkedet. Derfor har Dansk Folkeparti blandt andet prioriteret, at formanden for  Danske A-kasser,Torben Poulsen, formanden for NNF, Ole Wehlast, og formanden for ÆldreSagen, Bjarne Hastrup, er repræsenteret, og at det ellers er fagfolk med erfaring fra arbejdsmarkedet, der er med i seniortænketanken. Det er med stor glæde, at Harald Børsting, der som tidligere LO -formand, har stor erfaring på området, har sagt ja til at være formand for Seniortænketanken.

Formanden for seniortænketanken Harald Børsting siger:

- Vi lever længere og har flere raske leveår, som bliver omsat til flere aktive år på arbejdsmarkedet. Nu står vi over for den meget vigtige opgave at understøtte, at den positive udvikling fortsætter. Jeg håber, at vi med tænketankens arbejde kan være med til at inspirere flere ældre til frivilligt at blive længere på arbejdsmarkedet. Vi vil se nærmere på eventuelle barrierer – og årsager til, at mange forlader arbejdsmarkedet. Det handler om at styrke mulighederne og motivationen for, at mange flere vælger at blive lidt længere. Det er en spændende opgave, som jeg glæder mig til at komme i gang med.

Udvalget består af:

Formand Harald Børsting, tidligere formand for LO.

Torben Poulsen, formand Danske A-kasser.

Ole Wehlast, forbundsformand Fødevareforbundet NNF.

Mickael Bech, direktør for VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Bjarne Hastrup formand ÆldreSagen.

Per K. Larsen, landsformand, Danske Seniorer.

Louise Gade, direktør VIA Efter- og videreuddannelse.

En repræsentant fra Senior Erhverv

Allan Polack, administrerende direktør for PFA Pension.

Parter

LO (2 pladser)

FTF (1 plads)

AC (1 plads)

DA (2 pladser)

Lederne (1 plads)

KL (1 plads)

Tænketanken bistås af et sekretariat i Beskæftigelsesministeriet.

Nedsættelse af tænketanken sker som led i udmøntningen af Aftalen om flere år på arbejdsmarkedet, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti i juni 2017.

Læs mere Kommissorium

Kontakt

Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Stina Vrang Elias udpeget som formand for NFA8.2.2019 10:19:39Pressemeddelelse

Administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias er udpeget som ny bestyrelsesformand på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af NFA i henhold til ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’. Stina Vrang Elias er udpeget for en 4-årig periode, som løber frem til og med 2022. Hun tager over efter professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, der har været formand for NFA’s bestyrelse siden 2001. Beskæftigelsesminister Troels Lund siger: - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø får med Stina Vrang Elias en formand med stor viden og erfaring fra forsknings- og uddannelsesområdet og derudover et stort kendskab til det danske Arbejdsmarked. Jeg er helt sikker på, at Stina Vrang Elias er den rette til at omsætte forskningsresultater til praktiske løsninger, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne rundt omkring i virksomhederne. Det er en vigtig dagsord

Danmark undgår unødige regler – virksomheder sparer 1,8 mia. kr.4.2.2019 15:50:36Pressemeddelelse

Virksomhederne vil samlet set spare 1,8 mia. kr. om året som følge af regeringens fokus på overimplementering af lovgivning fra EU. Det viser en opgørelse over det, man har fået ud af arbejdet i bl.a. Implementeringsrådet (IR) og regeringens Implementeringsudvalg (IU). Langt størstedelen af pengene stammer fra Fødevare- og landbrugspakken fra 2015, som bl.a. implementerede det såkaldte nitratdirektiv mindre byrdefyldt i forhold til tidligere, hvilket i sig selv har givet 1,5 mia. kr. i årlige byrdelettelser. Selv om Fødevare- og landbrugspakken ikke er behandlet i regeringens Implementeringsudvalg, der blev oprettet kort før pakkens vedtagelse, er den et væsentligt bidrag til regeringens arbejde med at reducere byrder i forbindelse med EU-lovgivning. Redskaber, der nu er en integreret del af IU-arbejdet, blev anvendt til at afsøge muligheder for at ændre implementeringen af nitratdirektivet. Dertil kommer ca. 200 mio. kr. fra udvalgets arbejde med bl.a. at undersøge og ændre eksisteren

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum