Udenrigsministeriet

Regeringen giver 60 mio. kr. til partnerskaber, der fremmer kvinders adgang til prævention i forbindelse med uddeling af fødevarebistand

Del

Udviklingsminister Ulla Tørnæs har i dag underskrevet en hensigtserklæring om en dansk bevilling på 60 millioner kroner til FN’s fødevareprograms, WFP’s, arbejde med kvinder og pigers adgang til prævention i humanitære kriser.

WFP’s primære opgave er at uddele fødevarer, men der er mange fordele ved at bruge uddelingen af mad sammen andre organisationers arbejde, ikke mindst når det gælder adgang tilprævention og oplysning om seksuel sundhed.

”Det er som regel kvinderne, der bliver sendt af sted for at hente mad, når WFP deler ud. Når kvinderne modtager fødevarerne, er det sund fornuft at tilbyde dem oplysninger om seksuel sundhed. Vi skal bruge mødet ved maduddeling til samtidig at imødekomme det livsvigtige behov, kvinder har for adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser og oplysning om prævention,” siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Adgang til familieplanlægning og prævention er livsreddende. FN’s befolkningsfond, UNFPA, anslår, at mellem 25-50 procent af mødredødeligheden i flygtningekriser skyldes komplikationer efter usikre aborter. Evalueringer har vist, at der er efterspørgsel efter prævention blandt kvinder i humanitære kriser, men disse aktiviteter er ofte underprioriterede eller slet ikke tilgængelige.

”Kvinders og pigers behov og rettigheder bliver alt for ofte negligeret i krige og kriser, selvom de er mere udsatte end mænd. Derfor er jeg glad for, at vi fra dansk side kan bidrage med støtte til nye metoder til at fremme indsatsen for især kvinders sundhed,” siger udviklingsministeren.

Inspirationen til puljen på 60 millioner kroner kommer fra et danskfinansieret pilotprojekt i Etiopien, hvor UNFPA i samarbejde med WFPs fødevareuddeling når ud til internt fordrevne kvinder, der ellers ikke ville have adgang til familieplanlægning.

Det er vigtigt, at der skabes bedre sammenhæng mellem FN's kortsigtede humanitære indsatser og de langsigtede udviklingsindsatser. FN har en lang række underorganisationer, fonde og programmer, der ikke altid taler godt nok sammen. Udviklingsministeren har løbende sat fokus på behovet for, at FN-organisationerne samarbejder tæt, så vi i endnu højere grad kan bekæmpe kriser og fattigdom.

Den danske pulje på 60 millioner kroner vil gøre det muligt at udvikle og styrke partnerskaber og metoder, der fremmer kvinders og pigers beskyttelse og rettigheder med afsæt i fødevareassistance.

For yderligere information kontakt presserådgiver Karen Clement på tlf.: 22610968

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Danmarks ambassadører er i København og Odense i uge 34 til ambassadørmøde i Udenrigsministeriet14.8.2018 14:36pressemeddelelse

I 2018 afholder Udenrigsministeriet sit årlige ambassadørmøde med alle chefer både ude og hjemme i uge 34. Der kommer godt 80 ambassadører til København, hvor de sammen med deres chefkolleger i Udenrigsministeriet bl.a. skal mødes med statsministeren, finansministeren samt udenrigsministeren, udviklingsministeren og ministeren for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Under mødet skal de også diskutere emner som økonomisk diplomati, Brexit, global sikkerhed, mm.

Danmark støtter op om global religions- og trosfrihed på stor ministerkonference i Washington24.7.2018 15:02pressemeddelelse

Den første ministerkonference om fremme af global religions- og trosfrihed finder sted i Washington den 25. til 26. Juli 2018, med deltagelse af ca. 80 lande. Fra Danmark deltager udviklingsminister Ulla Tørnæs. Danmark har bidraget aktivt til forberedelserne af konferencen, der støtter op om flere danske prioriteter i kampen for international religions- og trosfrihed.

300 mio. kr. til tre af verdens værste humanitære kriser og deres nærområder6.7.2018 07:35pressemeddelelse

Der er stadig flere flygtninge og internt fordrevne på verdensplan. FNs flygtningeorganisation, UNHCR, fastslog i sidste måned, at antallet af flygtninge og internt fordrevne i år er nået op på68,5 mio. på verdensplan. Mennesker som er tvunget væk fra deres eget hjem. Udviklingsminister, Ulla Tørnæs, har besluttet at afsætte i alt 300 mio. kr. i humanitære midler til at imødegå de store behov, som konflikterne i Rakhine i Myanmar, Syrien og Yemen afføder. Midlerne vil på baggrund af en ansøgningsrunde blive fordelt mellem danske humanitære partnerorganisationer.