Udenrigsministeriet

Regeringen frigiver nu i alt 410 mio. kr. til humanitære indsatser i en række af verdens mest alvorlige kriser.

Del

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger: ”Verdenssamfundet er i de her dage samlet i New York til FN’s Generelforsamling, hvor fokus bl.a. er på fremskridt i forhold til at nå de bæredygtige udviklingsmål. Her er det helt centralt, at det internationale samfund fastholder et klart fokus på ofrene for de store kriser og konflikter verden over. Antallet af fordrevne har aldrig været højere, og det rammer især nærområderne omkring de store konflikter– og dertil kommer alle de, som ikke har kunnet forlade deres hjem i konfliktramte områder, men som også er dybt afhængige af humanitær bistand. Danmark er en af verdens største humanitære donorer, målt i forhold til vores størrelse, og med nye humanitære bevillinger på mere end 400 mio. kr. står vi ved vores internationale ansvar.”

Regeringen frigiver nu i alt 410 mio. kr. til humanitære indsatser i en række af verdens mest alvorlige kriser. 

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger: 

”Verdenssamfundet er i de her dage samlet i New York til FN’s Generelforsamling, hvor fokus bl.a. er på fremskridt i forhold til at nå de bæredygtige udviklingsmål. Her er det helt centralt, at det internationale samfund fastholder et klart fokus på ofrene for de store kriser og konflikter verden over. Antallet af fordrevne har aldrig været højere, og det rammer især nærområderne omkring de store konflikter– og dertil kommer alle de, som ikke har kunnet forlade deres hjem i konfliktramte områder, men som også er dybt afhængige af humanitær bistand. Danmark er en af verdens største humanitære donorer, målt i forhold til vores størrelse, og med nye humanitære bevillinger på mere end 400 mio. kr. står vi ved vores internationale ansvar.” 

Bevillingerne, der tages fra det humanitære budget på finansloven, omfatter bl.a. 130 mio. kr. til indsatser gennem UNICEF og danske humanitære organisationer i Yemen, hvor mere end 22 mio. mennesker har behov for humanitær bistand. Lige nu er der tegn på, at en sultkatastrofe er under opsejling, og derfor er der bl.a. fokus på fødevarebistand i de danske bidrag. Herudover støttes også vandforsyning og sanitet, uddannelse og psykosociale indsatser, med vægt på at nå især kvinder og børn.

Også i Afghanistan er fødevaresituationen kritisk, her dog grundet tørke, som kommer oven i den vedvarende konflikt, og som i de seneste uger har fordrevet næsten 300.000 fra deres hjem i det vestlige Afghanistan. Danmark yder 20 mio. kr. til FN’s humanitære landefond for at understøtte den akutte respons. 

Derudover yder Danmark nu 40 mio. kr. til indsatser i Sydsudan, hvor der netop er indgået en ny fredsaftale. Det vil forhåbentlig bedre mulighederne for at nå de 7 mio. mennesker, der har massivt behov for nødhjælp efter en lang periode, hvor konflikten i landet er blevet stadigt mere intens. Bevillingerne går dels til den Internationale Røde Kors Komite, dels til FN’s humanitære landefond. 

Den Internationale Røde Kors Komite modtager derudover 20 mio. kr. til organisationens arbejde i Libyen. Her er fokus både på nødlidende i den igangværende konflikt, men også de mange flygtninge og migranter, der er nået til Libyen og nu lever under forfærdelige vilkår i detentionscentre

Endelig er danske humanitære organisationer modtagere af store bevillinger til støtte for deres indsats i og omkring Syrien samt Rakhine State i Myanmar, hvortil der er afsat henholdsvis 150 mio. kr. og 50 mio. kr. I begge regioner er der tale om støtte til generel nødhjælp, forbedret indkvartering, styrket adgang til sundhed, ernæring og vand, psykosocial bistand m.v., med gennemgående fokus på særligt sårbare grupper, herunder kvinder og børn. 

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

H.K.H. Kronprinsessen i spidsen for stort dansk fremstød i Texas8.2.2019 12:00:00Pressemeddelelse

Kronprinsessen rejser til Texas den 10. marts, hvor hun besøger Austin og Houston. I Austin deltager Kronprinsessen i et større dansk fremstød for de kulturelle og kreative erhverv på festivalen South by Southwest (SXSW). Herefter rejser Kronprinsessen til Houston, hvor Danmark og danske virksomheder oplever medvind inden for grøn energi og life science. Kulturminister Mette Bock ledsager Kronprinsessen under hele besøget.

Redegørelsesdebat om status for regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal6.2.2019 06:00:47Pressemeddelelse

For godt et år lancerede regeringen sin særlige indsats for religions- og trosfrihed og beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter, herunder kristne, og i dag gør udviklingsminister Ulla Tørnæs status for regeringens arbejde på området. Det sker ved en redegørelsesdebat i Folketinget. Udviklingsminister Ulla Tørnæs udtaler i den forbindelse: ”Med redegørelsesdebatten i dag skriver vi Danmarkshistorie. Det er nemlig første gang, at Folketinget har en styrket beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter, herunder kristne, på dagsorden. Og en styrket indsats på området er helt nødvendig. Stadigt flere mennesker lever med væsentlige begrænsninger i deres religions- og trosfrihed, og i de seneste år har der været mange eksempler på decideret forfølgelse. Det gælder ikke mindst kristne minoriteter, hvor det anslås, at mere end 200 mio. kristne verden over er forfulgt. Jeg ser frem til at drøfte regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal med Folketinget. Red