Udenrigsministeriet

Regeringen frigiver nu i alt 410 mio. kr. til humanitære indsatser i en række af verdens mest alvorlige kriser.

Del

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger: ”Verdenssamfundet er i de her dage samlet i New York til FN’s Generelforsamling, hvor fokus bl.a. er på fremskridt i forhold til at nå de bæredygtige udviklingsmål. Her er det helt centralt, at det internationale samfund fastholder et klart fokus på ofrene for de store kriser og konflikter verden over. Antallet af fordrevne har aldrig været højere, og det rammer især nærområderne omkring de store konflikter– og dertil kommer alle de, som ikke har kunnet forlade deres hjem i konfliktramte områder, men som også er dybt afhængige af humanitær bistand. Danmark er en af verdens største humanitære donorer, målt i forhold til vores størrelse, og med nye humanitære bevillinger på mere end 400 mio. kr. står vi ved vores internationale ansvar.”

Regeringen frigiver nu i alt 410 mio. kr. til humanitære indsatser i en række af verdens mest alvorlige kriser. 

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger: 

”Verdenssamfundet er i de her dage samlet i New York til FN’s Generelforsamling, hvor fokus bl.a. er på fremskridt i forhold til at nå de bæredygtige udviklingsmål. Her er det helt centralt, at det internationale samfund fastholder et klart fokus på ofrene for de store kriser og konflikter verden over. Antallet af fordrevne har aldrig været højere, og det rammer især nærområderne omkring de store konflikter– og dertil kommer alle de, som ikke har kunnet forlade deres hjem i konfliktramte områder, men som også er dybt afhængige af humanitær bistand. Danmark er en af verdens største humanitære donorer, målt i forhold til vores størrelse, og med nye humanitære bevillinger på mere end 400 mio. kr. står vi ved vores internationale ansvar.” 

Bevillingerne, der tages fra det humanitære budget på finansloven, omfatter bl.a. 130 mio. kr. til indsatser gennem UNICEF og danske humanitære organisationer i Yemen, hvor mere end 22 mio. mennesker har behov for humanitær bistand. Lige nu er der tegn på, at en sultkatastrofe er under opsejling, og derfor er der bl.a. fokus på fødevarebistand i de danske bidrag. Herudover støttes også vandforsyning og sanitet, uddannelse og psykosociale indsatser, med vægt på at nå især kvinder og børn.

Også i Afghanistan er fødevaresituationen kritisk, her dog grundet tørke, som kommer oven i den vedvarende konflikt, og som i de seneste uger har fordrevet næsten 300.000 fra deres hjem i det vestlige Afghanistan. Danmark yder 20 mio. kr. til FN’s humanitære landefond for at understøtte den akutte respons. 

Derudover yder Danmark nu 40 mio. kr. til indsatser i Sydsudan, hvor der netop er indgået en ny fredsaftale. Det vil forhåbentlig bedre mulighederne for at nå de 7 mio. mennesker, der har massivt behov for nødhjælp efter en lang periode, hvor konflikten i landet er blevet stadigt mere intens. Bevillingerne går dels til den Internationale Røde Kors Komite, dels til FN’s humanitære landefond. 

Den Internationale Røde Kors Komite modtager derudover 20 mio. kr. til organisationens arbejde i Libyen. Her er fokus både på nødlidende i den igangværende konflikt, men også de mange flygtninge og migranter, der er nået til Libyen og nu lever under forfærdelige vilkår i detentionscentre

Endelig er danske humanitære organisationer modtagere af store bevillinger til støtte for deres indsats i og omkring Syrien samt Rakhine State i Myanmar, hvortil der er afsat henholdsvis 150 mio. kr. og 50 mio. kr. I begge regioner er der tale om støtte til generel nødhjælp, forbedret indkvartering, styrket adgang til sundhed, ernæring og vand, psykosocial bistand m.v., med gennemgående fokus på særligt sårbare grupper, herunder kvinder og børn. 

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Højniveau-segment til anti-korruptionskonference skal sætte skub i kampen mod korruption21.10.2018 19:01pressemeddelelse

Som vært for den 18. International Anti-Corruption Conference (IACC) har udviklingsminister Ulla Tørnes samlet 46 ministre fra hele verden, ledere af internationale organisationer og topledere fra private virksomheder til et højniveau-møde i København. Formålet med verdens største anti-korruptionskonference er at styrke det internationale samarbejde på politisk niveau.

Nyt samarbejde mellem Danmark og World Economic Forum: Verden har brug for lederskab for at drive overgangen til en cirkulær økonomi20.10.2018 13:02pressemeddelelse

Klimaændringer, mangel på drikkevand, stigende affaldsmængder og knaphed på naturressourcer er nogle af de største udfordringer i bestræbelserne på at opfylde FN’s verdensmål. Verden skal omstilles til en cirkulær økonomi, hvor vi forbruger mindre, sparer på ressourcerne, genbruger produkter og genanvender affald i produktionen. I takt med den ambition præsenterede Regeringen i september en Strategi for Cirkulær Økonomi med en række konkrete forslag til, hvad vi skal gøre i Danmark.