Beskæftigelsesministeriet

Regeringen freder elever, lærlinge og praktikanters ferie- og fridage under lønkompensation

Del

Et tillæg til trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation betyder, at elever, lærlinge og praktikanter fritages fra kravet om at afholde fem ferie- og fridage. Fritagelsen skal være med til at sikre, at kvaliteten af uddannelsen bliver opretholdt i lønkompensationsperioden. Det aftales også, at virksomheder med base i skattely ikke kan søge om forlængelse af lønkompensationsperioden.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at elever, lærlinge og praktikanter fritages for kravet om at afholde fem ferie/fridage, så kvaliteten i uddannelsen ikke bliver forringet i lønkompensationsperioden.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er også enige om, at virksomheder, der søger om forlængelse af lønkompensation, skal betale den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at virksomheder med base i skattely ikke kan modtage kompensation, i det omfang det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser, som Danmark eller EU har påtaget sig.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er meget glad for, at vi er blevet enige med arbejdsmarkedets parter om gunstigere vilkår for elever, lærlinge og praktikanter, så vi kan holde høj kvalitet i uddannelserne for elever, lærlinge og praktikanter – også i den periode, hvor virksomheder er på lønkompensationsordningen. Lige så vigtig et tillæg er det, at der er enighed om, at statsstøtten ikke går til virksomheder, der gemmer sig i skattely og ikke er med til at løfte deres ansvar.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

- Med tillægget til trepartsaftalen sørger vi for, at elever, lærlinge og praktikanters uddannelsesforløb ikke rammes unødigt hårdt af coronakrisen. Det er godt for den enkeltes uddannelse og for de virksomheder, der får glæde af deres evner. Jeg synes, det er enormt flot, at arbejdsmarkedets parter igen er med til at tage et stort ansvar for, at dansk erhvervsliv og det danske samfund kommer så godt igennem coronakrisen som muligt.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard:

- Jeg er meget tilfreds med, at lærlinge, elever og praktikanter med aftalen er undtaget fra kravet om at skulle afholde fem ferie/fridage. Det er helt afgørende, at de får så meget praktisk erfaring som overhovedet muligt i løbet af deres læretid/praktikperiode. Og så er jeg glad for, at det lykkedes at få med i aftalen, at virksomheder, der modtager lønkompensation, forpligter sig til at betale skat til fællesskabet, når de begynder at tjene penge igen. Alt andet ville være hul i hovedet.

Adm. direktør for Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Jacob Holbraad siger:

- Lønkompensationsordningen er en vigtig hjælp til virksomhederne og deres medarbejdere. Jeg er tilfreds med, at vi endnu en gang løfter vores fælles ansvar og nu har lavet en justering, der giver elever og lærlinge så meget praktisk erfaring som muligt.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for april 202029.5.2020 09:27:04 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, man så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Krisen slår nu som forventet for alvor igennem i de officielle ledighedstal. Stigningen i april på 35.500 overstiger alt, hvad vi tidligere har set. - Det er desværre ikke overraskende, fordi corona-udbruddet har lukket dele af Danmark ned helt på linje med store dele af verden, og det har medført en markant stigning i antallet af fyringer. Endnu flere havde mistet jobbet uden hjælpepakkerne, som regeringen og et bredt Folketing står bag. Samlet beløber de sig til omkring 400 milliarder kroner. Ikke mindst trepartsaftalen om lønkompensa

Trepartsaftale: Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder28.5.2020 22:38:01 CESTPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det skal ses i lyset af, at den aktuelle økonomiske situation fortsat udgør en stor udfordring for danske arbejdsgivere, hvilket risikerer at gå hårdt ud over elever og lærlinge, der er i lære som en del af deres erhvervsuddannelse. Den samlede trepartsaftale indeholder en række ambitiøse tiltag, der skal gøre det økonomisk overskueligt selv for virksomheder, som er i en vanskelig situation, at oprette nye lærepladser. Derfor er aftaleparterne enige om at indføre en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 procent af deresigangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 procent til korte aftaler og 90 procent til ordinære uddannelsesaf

Jobcentre og a-kasser genåbner og skruer op for den aktive beskæftigelsesindsats27.5.2020 08:40:31 CESTPressemeddelelse

Fra onsdag den 27. maj genåbner store dele af beskæftigelsesindsatsen. Ledige i hele Danmark har igen ret til hjælp og vejledning. Digitale samtaler bliver genindført med alle målgrupper, og virksomhedsrettede tilbud bliver igen muligt. Desuden får ledige igen pligt til at søge og tage imod henviste job. Det fremgår af ny bekendtgørelse for beskæftigelsesindsatsen.

Stort fald i beskæftigelsen i marts20.5.2020 11:27:32 CESTPressemeddelelse

Corona-krisen satte sit tydelige præg på arbejdsmarkedet i marts måned. Den faktiske lønmodtagerbeskæftigelse faldt fra februar til marts med omkring 3.300 fuldtidspersoner, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet. Faldet kan blive opjusteret som følge af registreringsefterslæb. Der er normalt tale om en stigning i den faktiske lønmodtagerbeskæftigelse fra februar til marts. Tager man højde for sæsonudsving og forventet efterregistrering, faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 27.600 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 1,2 procent. Målingen fra STAR opgør det samlede antal timer, de enkelte personer har arbejdet. Dermed afviger målingen fra de tal, som Danmarks Statistik offentliggør hver måned, som omfatter alle personer, der har været i job i marts og altså ikke tager højde for antallet timer i beskæftigelse. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”Vi kan se på de daglige tal, at der lige nu er knap 50.000 flere led

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum