Beskæftigelsesministeriet

Redegørelse om chrom 6 sendt til Folketinget

Del

En redegørelse om sagen om chrom 6 er nu sendt til Beskæftigelsesudvalget i Folketinget. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har bestilt redegørelsen, fordi det har vist sig, at de danske myndigheder ikke har reageret tids nok på en EU-rapport, der konkluderer, at der kan være behov for at stramme grænseværdien for stoffet. NFA og Arbejdstilsynet arbejder nu på at revurdere den danske grænseværdi.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er dybt utilfredsstillende, at NFA og Arbejdstilsynet ikke handler hurtigere på så vigtig ny viden om grænseværdien for chrom 6. Vi har strenge krav til, hvordan man skal beskytte sig mod at indånde partikler, når man arbejder med stoffet. Det ændrer ikke på, at redegørelsen viser, at der gik alt for lang tid fra denne rapport kom til, at arbejdet med at undersøge de danske grænseværdier gik i gang, og at det er helt uacceptabelt, at jeg som minister alt for sent hører om denne viden. Derfor bestilte jeg også denne redegørelse, så vi kan komme til bunds i, hvad der er gået galt, og hvordan vi skal stramme op, for det er der behov for.

- Som jeg tidligere har sagt, vil jeg gerne beklage forløbet overfor Folketinget. Der skal reageres hurtigt på ny viden som denne. Grænseværdierne skal være opdaterede og forsvarlige, så folk ikke bliver syge af at arbejde. Jeg har derfor også taget initiativ til, at der kommer helt klare procedurer for, hvornår og hvordan Beskæftigelsesministeriet fremover skal orienteres, når der kommer ny viden, der kan have konsekvenser for menneskers helbred.

Chrom 6 er kræftfremkaldende, og er derfor reguleret på det strengeste niveau i Danmark. Det betyder, at man ikke må udsættes for påvirkning fra chrom 6. Hvis chrom 6 ikke kan erstattes eller fjernes, skal man beskytte sig fx ved brug af værnemidler. Den danske grænseværdi er meget skrappere end EU-grænsen og blandt de strengeste i Europa kun overgået af grænseværdien for chrom 6 i Frankrig.

En rapport fra EU’s videnskabelige komité for grænseværdier (SCOEL) tyder på, at ikke bare EU’s grænseværdi, men også den danske skal være mere streng. Rapporten når frem til, at 1 ud af 50 vil kunne udvikle lungekræft, hvis man udsættes for chrom 6 hver dag i et arbejdsliv på 40 år med den nuværende danske grænseværdi uden, at man har beskyttet sig med lovpligtige værnemidler og uden tilstrækkelig ventilation. NFA og Arbejdstilsynet blev ifølge redegørelsen orienteret om SCOEL-rapportens resultater i februar 2017. Rapporten blev offentliggjort i maj 2017.

NFA er nu i gang med at arbejde videre med beregningerne og indsamle yderligere viden, før de kan komme med vurderinger og forslag til en evt. justering af grænseværdien for chrom 6. Det er forventningen, at dette arbejde er afsluttet i midten af februar. I løbet af april skal det videnskabelige kvalitetsudvalg, som består af uafhængige forskere, tage stilling til vurderingen fra NFA. Med udgangspunkt i kvalitetsudvalgets indstilling skal Arbejdstilsynet beregne de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Herefter skal beskæftigelsesministeren tage stilling til, om grænseværdien skal ændres.

- Jeg vil løbende holde Folketinget orienteret om sagen og naturligvis drøfte en eventuel ændring af grænseværdien for chrom 6 med partierne bag arbejdsmiljøforliget.

Beskæftigelsesministeren har som følge af sagen bedt om:

  • At arbejdet med at komme med forslag til en ny grænseværdi for chrom 6 færdiggøres hurtigst muligt.
  • At der nedsættes en taskforce i Arbejdstilsynet og NFA, der skal være ansvarlig for et generelt eftersyn af alle de danske grænseværdier med henblik på at anbefale, hvilke der bør revurderes. De første grænseværdier, der revurderes, vil udover chrom 6 være kvarts, zink-oxid og asbest. Arbejdsmiljøforligskredsen vil blive inddraget tæt i arbejdet med at efterse de danske grænseværdier, herunder i prioriteringen af stoffer, der skal revurderes.
  • At Arbejdstilsynet iværksætter en kommunikationskampagne, der skal give medarbejdere og virksomheder i Danmark klar besked om chrom 6.
  • At der sker et forstærket samarbejde om information på tværs af Arbejdstilsynet, NFA og alle relevante parter. NFA og Arbejdstilsynet vil to gange årligt invitere arbejdsmarkedets parter, Kræftens Bekæmpelse, arbejdsmedicinske klinikker, Miljøstyrelsen og andre relevante parter til et møde, hvor man redegør for ny viden om kræftfremkaldende stoffer og materialer.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressetelefon: 5123 2830

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Stina Vrang Elias udpeget som formand for NFA8.2.2019 10:19:39Pressemeddelelse

Administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias er udpeget som ny bestyrelsesformand på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af NFA i henhold til ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’. Stina Vrang Elias er udpeget for en 4-årig periode, som løber frem til og med 2022. Hun tager over efter professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, der har været formand for NFA’s bestyrelse siden 2001. Beskæftigelsesminister Troels Lund siger: - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø får med Stina Vrang Elias en formand med stor viden og erfaring fra forsknings- og uddannelsesområdet og derudover et stort kendskab til det danske Arbejdsmarked. Jeg er helt sikker på, at Stina Vrang Elias er den rette til at omsætte forskningsresultater til praktiske løsninger, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne rundt omkring i virksomhederne. Det er en vigtig dagsord

Danmark undgår unødige regler – virksomheder sparer 1,8 mia. kr.4.2.2019 15:50:36Pressemeddelelse

Virksomhederne vil samlet set spare 1,8 mia. kr. om året som følge af regeringens fokus på overimplementering af lovgivning fra EU. Det viser en opgørelse over det, man har fået ud af arbejdet i bl.a. Implementeringsrådet (IR) og regeringens Implementeringsudvalg (IU). Langt størstedelen af pengene stammer fra Fødevare- og landbrugspakken fra 2015, som bl.a. implementerede det såkaldte nitratdirektiv mindre byrdefyldt i forhold til tidligere, hvilket i sig selv har givet 1,5 mia. kr. i årlige byrdelettelser. Selv om Fødevare- og landbrugspakken ikke er behandlet i regeringens Implementeringsudvalg, der blev oprettet kort før pakkens vedtagelse, er den et væsentligt bidrag til regeringens arbejde med at reducere byrder i forbindelse med EU-lovgivning. Redskaber, der nu er en integreret del af IU-arbejdet, blev anvendt til at afsøge muligheder for at ændre implementeringen af nitratdirektivet. Dertil kommer ca. 200 mio. kr. fra udvalgets arbejde med bl.a. at undersøge og ændre eksisteren

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum