Globenewswire

Realkredit Danmark A/S

Del

Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag

Til

NASDAQ København
 Direktionen
Lersø Parkallé 100
2100 København Ø
www.rd.dk

 

Telefon 7012 5300
Telefax 4514 9622 

 
3. marts 2021Selskabsmeddelelse nummer 22/2021 

Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag

Realkredit Danmark A/S har i dag kl. 09.00 afholdt ordinær generalforsamling på adressen Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø.

Dagsordenen var som følger:

Ad punkt 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse:
Årsrapport 2020 blev godkendt.

Ad punkt 2. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion:
Indstilling om decharge for bestyrelse og direktion blev godkendt.

Ad punkt 3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport:
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte til aktionæren med 3.800 mio.kr.

Ad punkt 4. Forslag til Realkredit Danmarks Aflønningspolitik 2021:
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Generalforsamlingen genvalgte:

Bankdirektør Carsten Rasch Egeriis
Global Head of Market & Transaction Banking, Executive Vice President Claus Harder
Chief Strategy Officer, Head of Strategy Execution & Business Controls, Technology & Services Line Munkholm Haukrogh
Direktør Jesper Koefoed

Herudover består bestyrelsen af de medarbejdervalgte medlemmer:

Chefkonsulent, cand. polyt. Majken Hammer Sløk
Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig

Ad punkt 6. Valg af revisorer:
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt for 1-årig periode som selskabets revisor.

Ad punkt 7. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelse eller aktionær:
Der var ingen forslag.

                                                                 ---ooo0ooo---

Efterfølgende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S:

På det bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med Carsten Rasch Egeriis som formand. Revisionsudvalget består af Jesper Koefoed som formand og Claus Harder.

                                                                 ---ooo0ooo---


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til Chefjurist, Advokat Jacob Elverum, tlf. 45 13 20 11.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK