Globenewswire

Realkredit Danmark A/S

Del

Debitormassens sammensætning for konverterbare obligationsserier, Realkredit Danmark A/S

Til
NASDAQ København

 Direktionen
Lersø Parkallé 100
2100 København Ø
www.rd.dk


Telefon 7012 5300
Telefax 4514 962224. februar 2021


I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om debitormassens sammensætning vedrørende Realkredit Danmark A/S pr. fredag den 19. februar 2021. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil.


Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk.


For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til NASDAQ OMX hjemmeside.


Det bemærkes, at oplysningerne for ISIN kode DK0004616794 fejlagtigt alle er opgjort som kontantlån. Fejlen forventes rettet til næste opgørelse.


Med venlig hilsen

Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68.

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK