Globenewswire

Realkredit Danmark A/S

Del

Årets resultat i Realkredit Danmark: 3.883 mio. kr.

Pressemeddelelse

 

 
 
Telefon 45 14 14 00

 

4. februar 2021 

 Årets resultat i Realkredit Danmark: 3.883 mio. kr.

Realkredit Danmark har offentliggjort sin årsrapport for 2020.

Administrerende direktør Carsten Nøddebo udtaler i forbindelse med regnskabet:

"Realkredit Danmark har haft et tilfredsstillende år med øget udlån samt en vellykket lancering af FlexLife® med fast rente, der med et udlån på 7 mia. kr. ved årsskiftet er kommet endnu hurtigere fra start, end vi havde forventet. Blandt de største erhvervsvirksomheder og investorer har vi oplevet betydelig interesse for grønne obligationer, der er et led i vores og vores kunders fælles ambitioner og mål om at bidrage til den bæredygtige omstilling.

Resultatet er lavere end året før, primært som følge af øgede nedskrivninger på udlån, lavere bidragsindtægter samt færre konverteringer. Trods tilbageførsler af nedskrivninger fra årets første kvartal og et boligmarked, der har overrasket positivt, afspejler niveauet for hensættelser, at corona-krisen fortsat vil kunne påvirke kunder på bolig- og ejendomsmarkedet. Vi vil fortsat gøre, hvad vi kan for at hjælpe vores kunder bedst muligt gennem de udfordringer, der måtte opstå i forbindelse med corona-krisen i den kommende tid."

Rapporten er tilgængelig på rd.dk. Her følger udvalgte hovedpunkter:

 • Realkredit Danmark koncernen opnåede i 2020 et resultat på 3.883 mio. kr. mod et resultat på 4.396 mio. kr. i 2019. Resultatet var påvirket af øgede nedskrivninger på udlån og lavere bidragsindtægter. Samtidig faldt indtægterne på udlånsaktiviteter i 2020 sammenlignet med 2019, hvor konverteringsaktiviteten var meget høj.
   
 • Nedskrivninger på udlån udgjorde 335 mio. kr. i 2020 mod 265 mio. kr. i 2019. Udviklingen var påvirket af en tilbageførsel af de modelberegnede kredittab på 265 mio. kr. fordelt på alle de vigtigste brancher og en justering på 723 mio. kr., der afspejler den fortsatte usikkerhed med hensyn til, hvordan corona-krisen påvirker makroøkonomien. På trods af corona-krisen var den underliggende kreditkvalitet fortsat solid med lave restancer og god sikkerhedsdækning.
   
 • Fastforrentede lån har genvundet deres position som den foretrukne låntype hos boligejerne i Danmark. Dette gav, kombineret med at kunderne i stigende grad afdrager på deres lån, et mindre fald i bidragsindtægterne.
   
 • I september 2020 lancerede Realkredit Danmark FlexLife® med fast rente i 30 år og øget fleksibilitet. Lånet er blevet meget positivt modtaget af kunderne, og pr. 31. december 2020 havde Realkredit Danmark udbetalt lån for 7 mia. kr.
   
 • Realkredit Danmark var det første danske realkreditinstitut, der lancerede grønne realkreditobligationer i Danmark for at understøtte den bæredygtige omstilling og det første danske realkreditinstitut, der fik sine grønne obligationer klassificeret som meget likvide aktiver. Vi har foreløbigt udbetalt lån for 6,7 mia. kr. Obligationerne udstedes i forbindelse med større erhvervskunders finansiering af ejendomme med dokumenteret energivenlighed.
   
 • Vi tilbyder også muligheden for grøn realkreditfinansiering på det svenske marked, hvor vi foreløbig har udbetalt lån for 3,0 mia. kr., og vi har yderligere planer om i fremtiden at kunne tilbyde grøn realkreditfinansiering i Norge.
   
 • I et marked med rekordlave renter fortsatte konverteringsaktiviteten fra 2019 ind i 2020, dog på et væsentligt lavere niveau.
   
 • Resultatet for 2021 forventes at være marginalt lavere end i 2020.

Kontaktperson: Administrerende direktør Carsten Nøddebo, telefon 45 13 20 82.

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK