Globenewswire

Realkredit Danmark A/S

Del

Ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S

Til

NASDAQ København
 Direktionen
Lersø Parkallé 100
2100 København Ø
www.rd.dk

 

Telefon 7012 5300
Telefax 4514 9624 

 
29. januar 2021Selskabsmeddelelse nummer 10/2021 

Ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S

Realkredit Danmark A/S afholder ordinær generalforsamling den 3. marts 2021, kl. 09.00 på adressen Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

  1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
  2. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
  3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  4. Godkendelse af RD’s aflønningspolitik 2021
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med Revisionsudvalgets anbefaling. Revisionsudvalget har i sit forslag til Generalforsamlingen om valg af revisor været uafhængig af tredjeparter og bestemmelser, der begrænser Generalforsamlingens valg til bestemte kategorier eller lister over revisorer eller revisionsfirmaer.
  7. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelsen eller aktionærer


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til underdirektør Henrik Blavnsfeldt, tlf.: 45 13 20 76.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK