Uponor

Pumpebygværk sikrer lang levetid for stormflodssystem

Del

Stormflod og oversvømmelser er et tilbagevendende problem i Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord. Nyt bygværk af PE-plast sikrer trygheden for områdets beboere de næste 100 år.

Det er sjældent, at hav- og fjordvand finder vej helt ind i byernes gader som her i Sønderborg – men ifølge DMI skal vi til at vænne os til risikoen. Foto: PR.
Det er sjældent, at hav- og fjordvand finder vej helt ind i byernes gader som her i Sønderborg – men ifølge DMI skal vi til at vænne os til risikoen. Foto: PR.

Når vandstanden stiger og vinden tager til, er landets fjord- og kystnære områder i farezonen for at blive ramt af stormflod. Det ved beboerne til hudløshed i Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord, hvor alt for mange har oplevet at stå i vand til livet, når fjorden og områdets åer oversvømmer deres hjem, som det er sket flere gange gennem det sidste årti.

Efter flere års politisk tovtrækning har der siden 2018 været gang i et større stormflodssikringsprojekt, der skal sikre området mod vandmasserne i fremtiden. Blandt forskellige kystsikringsinitiativer er også et nyt pumpeanlæg, hvor pumperne er placeret i et Wehopanelbygværk, hvis ydre rammer måler 11 x 7 x 5 meter, og som har til formål at kontrollere udledningen af overskudsvand.

Lang levetid i saltholdigt miljø

Opførslen af det store kystsikringsanlæg er ved at gå ind i sin sidste fase, hvor pumpespecialisterne fra Sulzer lægger sidste hånd på et helt nyt pumpeanlæg, der skal sende overflodsvand fra Værebro Å tilbage i fjorden, når åen går over sine breder. Sulzers pumper installeres i det specialfremstillede Wehopanel bygværk af polyethylen, PE-plast, fra Uponor Infra. Der er en bestemt grund til at valget faldt på et Wehopanel:

– Da vi gik i udbud med vores løsning, var det med den hensigt, at bygværket skulle udformes af PE-plast. Pumpebygværket fra Uponor har over 100 års levetid og kan på grund af materialet modstå den kemiske påvirkning fra det stærkt saltholdige vand, der passerer gennem systemet. Helt praktisk, er Wehopanel materialet særdeles velegnet til formålet. På grund af de store dimensioner, er det en fordel, at bygværket, kan præfabrikeres i kun fire dele på fabrik og derefter nemt og hurtigt svejses sammen nede i udgravningen. Det lette plastmateriale forenkler og forkorter processen. Derfor vidste vi allerede fra starten, at Uponor var de rette til at levere det nødvendige materiel, forklarer Kenneth Larsen, der er teknisk chef hos Sulzer. Han uddyber:

– Et anlæg af denne slags må ikke fejle. Det var derfor meget vigtigt for os, at Uponors løsninger og resultater er så veldokumenterede, som de er, så vi ved, at vi kan stole på, at alle komponenter lever op til vores krav. I kombination med vores state-of-the-art pumper leverer vi et samlet produkt med meget høj driftssikkerhed og mange års levetid.

Et landsdækkende problem, der kun bliver værre

I forbindelse med etablering af pumpebygværket er Værebro Å omlagt, hvorefter den skal reetableres. Hos Uponor er de stolte over at være en del af den nye kystsikring i Jyllinge Nordmark. Samtidig er de også meget bevidste om, at situationen omkring Roskilde Fjord langt fra er enestående i Danmark.

– Beboerne i Jyllinge Nordmark har gentagende gange været plaget af ekstremt vejr med oversvømmede kældre og skader for mange tusinde kroner til følge. Og Roskilde Fjord er ikke en gang blandt de største risikoområder i Danmark, siger projektingeniør ved Uponor Infra, Bent Rønfeldt.

Håber man at finde bedre fremtidsudsigter hos DMI, bliver man skuffet. I en rapport om fremtidige klimaforandringer i Danmark konkluderes det at ”klimaforandringerne forventes at tiltage frem mod 2100. Det vil medføre højere temperaturer, mere vinternedbør, flere og mere intense ekstreme vejrhændelser samt et stigende havniveau” og at ”vi kan forvente, at de hidtil kraftigste nedbørshændelser blegner i forhold til fremtidens vandmængder”.

Sulzers pumpeanlæg færdiggøres i februar, mens det ventes at det samlede kystsikringsanlægget står færdigt i løbet af foråret.

Nøgleord

Kontakter

Birgitte Schmidt
Marketing Specialist, Uponor Infra
(+45) 46 40 53 11
Birgitte.schmidt@uponor.com

Billeder

Det er sjældent, at hav- og fjordvand finder vej helt ind i byernes gader som her i Sønderborg – men ifølge DMI skal vi til at vænne os til risikoen. Foto: PR.
Det er sjældent, at hav- og fjordvand finder vej helt ind i byernes gader som her i Sønderborg – men ifølge DMI skal vi til at vænne os til risikoen. Foto: PR.
Download
De seneste års oversvømmelser og ekstreme vejr er ifølge DMI kun en forsmag på fremtiden. Vi skal tænke i hårdføre sikringsløsninger, som den der er installeret i Jyllinge Nordmark, lyder det fra plastrørsproducenten Uponor Infra. Foto: PR.
De seneste års oversvømmelser og ekstreme vejr er ifølge DMI kun en forsmag på fremtiden. Vi skal tænke i hårdføre sikringsløsninger, som den der er installeret i Jyllinge Nordmark, lyder det fra plastrørsproducenten Uponor Infra. Foto: PR.
Download
Overflodsvand kan ødelægge for mange millioner, når fjorde og åer går over sine bredder. Foto: PR.
Overflodsvand kan ødelægge for mange millioner, når fjorde og åer går over sine bredder. Foto: PR.
Download
Stormflod og oversvømmelser kan blive en tilbagevendende begivenhed for danskerne. Sikringssystemer af PE-plast kan være med til at sikre trygheden i 100 år. Foto: PR.
Stormflod og oversvømmelser kan blive en tilbagevendende begivenhed for danskerne. Sikringssystemer af PE-plast kan være med til at sikre trygheden i 100 år. Foto: PR.
Download
For beboerne i Jyllinge Nordmark har oversvømmelser været et tilbagevendende problem, som et nyt omfattende sikringssystem skal sikre mod i fremtiden. Foto: PR.
For beboerne i Jyllinge Nordmark har oversvømmelser været et tilbagevendende problem, som et nyt omfattende sikringssystem skal sikre mod i fremtiden. Foto: PR.
Download

Information om Uponor

Uponor
Uponor
Bødkervej 5
4450 Jyderup

46 40 53 11https://www.uponor.dk/

Uponor Infra har mere end 60 års erfaring inden for rørledninger, brønde og tanke i plast. Uponor leverer både standardløsninger og specialtilpassede løsninger til ethvert behov – ofte med store besparelser til følge. www.uponor.dk/infra