Det Sociale Netværk

PsykiatriNetværkets vision for psykiatriområdet 2030

Del

På Psykiatritopmødet torsdag den 8. oktober 2020 offentliggør de 16 foreninger bag PsykiatriNetværket en række ønsker og forslag, der bør indgå i regeringens arbejde med den kommende 10-års psykiatriplan. Ønskerne overrækkes til Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke på selve Psykiatritopmødet, hvor ministeren deltager.

Organisationen OECD har anslået, at dårligt mentalt helbred koster det danske samfund 110 mia. kroner om året. Dermed har psykisk sårbarhed voldsomme følgeomkostninger for vores samfund, der ligger langt ud over, hvad der er rimeligt. Derfor er der behov for nytænkning og brugerinddragelse.

Det centrale i PsykiatriNetværkets forslag og input er da også: ”intet om os uden os”. Altså et princip om, at der ikke træffes bindende beslutninger på psykiatriområdet uden, at brugerne og foreningerne på psykiatriområdet inddrages først.

PsykiatriNetværkets overordnede vision er, at Danmark skal være det første land i verden, hvor vi gennem en langsigtet og koordineret indsats af alle relevante sektorer (sundhed, social, undervisning mv), arbejdsmarkedets parter samt civilsamfundet vender udviklingen og nedbringer antallet af borgere i Danmark med dårligt mentalt helbred, herunder borgere med behov for psykiatrisk behandling.

Der er behov for en helt konkret og målbar 10-årsplan. Det handler ikke nødvendigvis om at tilføre flere midler til området. Det handler om at bruge de ressourcer, der er til rådighed, smartere.

”Som civilsamfundstilbud oplever vi, at dyre løsninger ikke nødvendigvis altid er de rigtige løsninger. Vi savner sammenhængende løsninger, hvor de offentlige aktører og civilsamfund løfter i fællesskab således, at den enkelte borger oplever et individuelt tilpasset og sammenhængende forløb. Tiden er derfor inde til nye løsninger – ikke blot til flere af de eksisterende løsninger,” siger Poul Nyrup Rasmussen, formand for PsykiatriNetværket og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark, der er sekretariat for PsykiatriNetværket.

Civilsamfundet skal inddrages i arbejdet som ligestillet partner, og der skal sikres en langt bedre brobygning fra offentlige tilbud som distriktspsykiatri, bosteder, jobcentre mv. til frivillige fællesskaber i civilsamfundet. Og det skal sikres, at alle psykiatribrugere har ret til peer-støtte i overgangen til et bedre liv.

Behov for langsigtet finansiering

Allerede i dag er der mange velfungerende civilsamfundstilbud, der virker forebyggende, og hjælper mennesker hver eneste dag. Men der skal gøres langt mere på dette område, og der skal sikres en økonomisk bæredygtig model, så det ikke blot er bevillinger fra år til år, der afgør disse tilbuds levedygtighed. Der er behov for forpligtende og ligeværdige partnerskaber mellem civilsamfund, kommuner og regioner med en stabil og langsigtet finansiering af civilsamfundets tilbud.

Udfordringerne indenfor psykiatriområdet er ikke blevet mindre de seneste år, så der er brug for et markant nybrud i tænkning, finansiering, forskning og behandling, hvis de næste 10 års indsats virkelig skal batte. 

Nøgleord

Kontakter

Information om Det Sociale Netværk

Det Sociale Netværk
Det Sociale Netværk
Østergade 5, 3 sal
1100 København K

50 846 846https://www.psykisksaarbar.dk/

Om PsykiatriNetværket:
PsykiatriNetværket arbejder for at afstigmatisere psykiske lidelser, for at forbedre forholdene for brugere af psykiatrien og for bedre forebyggelse af psykiske lidelser.

PsykiatriNetværket består af følgende organisationer: Landsforeningen SIND, DepressionsForeningen, OCD-foreningen, Fountain House, LAP, Livslinien, LMS, ADHD-foreningen, Angstforeningen, Startlinjen, Skizofreniforeningen, Foreningen Død i psykiatrien, Outsideren, Håb i Psykiatrien og Det Sociale Netværk/headspace Danmark og Bedre Psykiatri.

Følg pressemeddelelser fra Det Sociale Netværk

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Det Sociale Netværk

Nu slår Ungegarantien og headspace Hjørring dørene op for byens unge21.11.2019 15:26:00 CETPressemeddelelse

Som et led i Hjørring Kommunes Ungegaranti åbnede rådgivningstilbuddet headspace Hjørring den 21. november på Amtmandstoften 2 i Hjørring. Åbningsdagen for headspace markerede samtidig indvielsen af Ungegarantiens fysiske adresse, der foruden headspace også omfatter Ungesekretariatet og på sigt en række andre funktioner målrettet børn og unge. Dagen bøde blandt andet på taler fra byens borgmester Arne Boelt (S) og headspaces protektor og stifter Poul Nyrup Rasmussen, der begge glædede sig over at indvie Hjørrings nye rådgivningstilbud, som i samarbejde med Hjørring Kommune og Ungegarantien skal favne byens unge i alderen 12-25 år. ”Jeg er meget glad for, at vi med indvielsen af Ungegarantiens fysiske rammer også kan fejre åbningen af headspace i Hjørring. Vi har begge et stort og stærkt fokus på, at vores børn og unge mennesker får en positiv destination, trives og har det godt. Jeg er overbevist om, at det vil give masser af fordele og synergier i det daglige arbejde – både for Hjørri

COPENHELL donerer 89.250 kroner til headspace Danmark18.11.2019 07:00:00 CETPressemeddelelse

Den årlige rock- og metalfestival COPENHELL har i år valgt at donere penge fra gæstelistebidrag, pant og indtægter fra en auktion over Gorenje-vaskemaskiner og -tørretumblere fra festivalen til headspace Danmark. I alt modtager headspace 89.250 kroner. COPENHELL donerer hvert år overskuddet fra gæstelistebidrag og pant til et socialt projekt i Københavnsområdet. I år er headspace Danmark de heldige modtagere – og det betyder rigtigt meget! Gorenje, der auktionerede en række vaskemaskiner samt tørretumblere bort (som havde vasket gæsternes tøj på festivalens to campingpladser), samlede i alt 16.000 kroner og donerer samtidig et helt nyt køleskab med den ikoniske COPENHELL-ulv til headspaces kommende center i Gladsaxe. ”Hos headspace er vi meget glade for, at sårbare unge ligger de dygtige folk bag COPENHELL så meget på sinde, at de vælger at donere penge til os. Private donationer som denne betyder, at vi kan gøre endnu mere for de unge i Danmark, som desværre i al for høj grad har ondt

Officiel åbning headspace-chatten12.11.2019 07:00:00 CETPressemeddelelse

I dag åbner headspaces chatrådgivning officielt, og åbningstiderne bliver i løbet af den næste tid udvidet, så børn og unge over hele landet kan få hjælp og støtte gennem vores chat på hjemmesiden www.headspace.dk. I over seks år har headspace ydet face-to-face rådgivning til børn og unge, der har brug for nogen at tale med om de små eller store problemer, der fylder i deres hverdag. Nu bliver det også muligt for børn og unge at kontakte headspace via chat og dermed få nogen at tale med, når de har kærestesorger, føler sig ensomme eller oplever angst, boligproblemer eller konflikter med venner og familie. Chatrådgivningen, der har til huse i Gentofte, når ud til hele Danmark, og det betyder, at børn og unge, der ikke bor tæt på et headspace-center, stadig har mulighed for at tale med nogen om stort og småt. Chatrådgivningen kan også være et trygt sted at starte inden en fysisk samtale i et af vores centre eller andre tilbud i kommunen. ”Det glæder mig meget, at vi nu reelt er landsdækk

headspace Danmark modtager Frie Skolers Lærerforenings børnekulturpris 20198.11.2019 14:59:00 CETPressemeddelelse

Frie Skolers Lærerforening, der organiserer lærere på frie grundskoler og efterskoler, gav fredag foreningens børnekulturpris 2019 til headspace Danmark. Prisen, der er på 50.000 kr., skal støtte det store arbejde, som headspaces ansatte og frivillige udfører for Danmarks sårbare unge landet rundt. Foreningens næstformand, Monica Lendal Jørgensen, overrakte prisen til headspaces protektor, Poul Nyrup Rasmussen. I sin begrundelse for valget sagde Monica Lendal Jørgensen blandt andet: ”På de frie skoler – både grundskoler og efterskoler – møder vi hver dag elever, som har behov for lidt ekstra omsorg, og vi kender om nogen til de samtaler, som børn og unge kan have brug for. Samtidig ved vi jo godt, at der kan være ting, som nogle børn og unge bare slet ikke synes, at de kan tale med deres lærer om. Derfor er det så vigtigt, at der findes et tilbud som headspace,” sagde hun. Poul Nyrup Rasmussen takkede på vegne af headspace for prisen: ”Jeg er meget taknemmelig over denne pris, og det g

Helsingør Kommune med i ny landsdækkende forskningsindsats for psykisk sårbare8.10.2019 06:00:00 CESTPressemeddelelse

Flere danskere end nogensinde før oplever, at mentale sundhedsproblemer står i vejen for et godt hverdagsliv. Samtidig mangler der viden om forebyggelse, så færrest muligt udvikler alvorligere og behandlingskrævende psykiske lidelser. På den baggrund har VELUX FONDEN besluttet at støtte Peer-Partnerskabets projekt ’Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet’ med 11 millioner kroner. Projektet skal udvikle og effektmåle en ny tidlig peer-indsats, som gennem gruppeforløb og individuelt følgeskab styrker psykisk sårbares håb og handlekraft. Det Sociale Netværk og SIND har etableret Peer-Partnerskabet for at give flere psykisk sårbare et godt og meningsfyldt hverdagsliv. Projekt ‘Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet‘ gennemføres over tre år i samarbejde med Helsingør Kommune. Effektmålingen af peer-indsatsen gennemføres af Forskningsenheden på Psykiatrisk Center København. Peer-støtte er gensidig støtte mellem mennesker, der deler erfaringer med psykisk sårbarhed. VELUX FONDEN er eneste bidr

Fredericia Kommune med i ny landsdækkende forskningsindsats for psykisk sårbare8.10.2019 06:00:00 CESTPressemeddelelse

Flere danskere end nogensinde før oplever, at mentale sundhedsproblemer står i vejen for et godt hverdagsliv. Samtidig mangler der viden om forebyggelse, så færrest muligt udvikler alvorligere og behandlingskrævende psykiske lidelser. På den baggrund har VELUX FONDEN besluttet at støtte Peer-Partnerskabets projekt ’Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet’ med 11 millioner kroner. Projektet skal udvikle og effektmåle en ny tidlig peer-indsats, som gennem gruppeforløb og individuelt følgeskab styrker psykisk sårbares håb og handlekraft. Det Sociale Netværk og SIND har etableret Peer-Partnerskabet for at give flere psykisk sårbare et godt og meningsfyldt hverdagsliv. Projekt ‘Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet‘ gennemføres over tre år i samarbejde med Fredericia Kommune. Effektmålingen af peer-indsatsen gennemføres af Forskningsenheden på Psykiatrisk Center København. Peer-støtte er gensidig støtte mellem mennesker, der deler erfaringer med psykisk sårbarhed. VELUX FONDEN er eneste bid

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum