L&F

Produktionsdanmark er belastet af grønne afgifter

Del

Landbrug & Fødevarer er ikke enig i Det Miljøøkonomiske Råds nye udspil om grønne afgifter. Det indebærer stor risiko for udflagning af dansk produktion til andre europæiske lande.

Landbrug & Fødevarer hilser det velkomment, at Det Miljøøkonomiske Råd i sit nye udspil sætter grønne afgifter på dagordenen. Til gengæld er erhvervsorganisationen ikke enig i flere af rådets konklusioner på området.

- Det er positivt, at vi får en debat om de grønne afgifter, og vi er helt enige, når rådet foreslår at sænke elafgiften generelt. Til gengæld forstår vi ikke, at der lægges op til en markant forhøjelse af elafgiften for proces, altså afgift for el brugt i produktionsvirksomheder.

- Vi er af den klare overbevisning, at en sådan forøgelse vil medføre udflagning af dansk produktion til andre europæiske lande. En udvikling vi på ingen måde kan bifalde, siger områdedirektør Niels Peter Nørring.

Landbrug & Fødevarer mener også, at det er en klar fejl, at vismændene alene ser på miljøomkostningen i forbindelse med afgifter. Man burde også inddrage hensyn til konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. Ikke mindst af hensyn til udviklingen i landdistrikterne.

- De grønne afgifter i Danmark udgør ca. 4 procent af BNP, hvilket er markant mere end OECD-gennemsnittet på ca. 1,6 procent, og mere end både Sverige, Norge og Tyskland. Danske virksomheder er således allerede i dag markant mere belastet af grønne afgifter end konkurrerende virksomheder i udlandet, herunder i de vigtigste nabolande, siger Niels Peter Nørring.

Han er ligeledes kritisk over for vismændenes konklusioner vedrørende ammoniak. Her undervurderes, hvor stor en del af husdyrproduktionen, der vil flyttes til udlandet.

- Vismændene mener, at der kun vil ske en meget begrænset udflagning af den danske husdyrproduktion ved en afgiftsregulering. Vismændenes begrundelse er, at de andre EU-lande også er reguleret af nationale udledningslofter. Faktum er blot, at Danmark frem til 2020 skal reducere med 24 procent, mens EU har en gennemsnitlig reduktionsforpligtelse på 6 procent.

For 2030 er reduktionsforpligtelsen i procent på højde med den danske, men udgangspunktet er helt forskelligt. I basisåret havde Danmark allerede høstet de lavt hængende frugter, såsom krav til overdækning af gyllebeholdere og forbud mod bredspredning, mens disse krav ikke var indført i landene, vi konkurrerer med.

- Selv fra 2030 vil det stadig være muligt for Bulgarien at øge deres ammoniakudledning i forhold til i dag. Desuden har Danmark en af de laveste ammoniakudledninger per liter produceret mælk, og enhver udflytning af produktion fra Danmark til øvrige EU-lande vil derfor, liter for liter, være skidt for miljøregnskabet i bredt perspektiv. Den pointe savner jeg voldsomt i vismændenes udspil, siger Niels Peter Nørring. 

Yderligere kommentarer via pressekonsulent Thyge Hansen, 21818692.

Information om L&F

L&F
L&F
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V

3339 4000http://www.lf.dk/

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på 156 milliarder kroner årligt og med 169.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.

Følg pressemeddelelser fra L&F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra L&F