Lederne

PRM: Rigtigt at styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor

Del
Formand for Lederne Svend Askær
Formand for Lederne Svend Askær

Ledernes formand ser positivt på regeringens udspil til en ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor. Det er ikke mindst rigtigt set med et eftersyn af de offentlige lederuddannelser og nedsættelse af et kompetenceråd. Men der er behov for at rette op på ”systemfejl” i forhold til lederne i den offentlige sektor.

- Det er en rigtig god idé med et grundigt eftersyn af, hvordan vi bruger midlerne til lederuddannelse og kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Vi har alle en interesse i, at lederne og medarbejderne i den offentlige sektor til enhver tid har de rigtige kompetencer, og at vi bruger skattekronerne bedst muligt.

Sådan siger Svend Askær, formand for Lederne, i en kommentar til regeringens udspil til ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor, som innovationsminister Sophie Løhde og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremlagt i dag.

Svend Askær bakker derfor op om regeringens plan om både et eftersyn af lederuddannelserne og at nedsætte et nyt såkaldt kompetenceråd. Rådet skal undersøge, hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling, om indsatserne har den ønskede effekt, og om midlerne anvendes på den bedste måde.

Svend Askær roser også, at regeringen vil nedsætte en taskforce, som skal undersøge, hvordan der kan skabes mere mobilitet mellem de enkelte sektorer – både mellem de forskellige dele af den offentlige sektor og den private sektor.

- Det er meget vigtigt, at de enkelte sektorer aldrig lukker sig om sig selv. Sammenhængskraften mellem sektorerne bør tværtimod hele tiden styrkes til gavn for borgerne. Derfor er jeg også lidt ærgerlig over, at udspillet på en række områder alligevel kun inddrager den offentlige sektor i de konkrete forslag. Hvorfor fokuseres der eksempelvis kun på at udvikle de offentlige lederuddannelser i stedet for at tænke i en fælles lederuddannelse, hvor man kan lære af hinanden på tværs af sektorer, spørger Svend Askær.

Lederne bør stå uafhængigt i den danske model

Svend Askær ser mange gode takter i regeringens udspil, som blandt andet følger op på Ledelseskommissionens arbejde. Det gælder også et serviceeftersyn af det nuværende samarbejdssystem på de offentlige arbejdspladser og et ønske om at skabe mere ledelsesrum til den enkelte leder blandt andet ved at etablere smallere ansættelsesudvalg, end det ofte er tilfældet i dag.

Men Svend Askær savner et meget vigtigt element i udspillet.

- Lederne i den offentlige sektor bør have nye aftaler om deres løn- og arbejdsvilkår. Det er en systemfejl, at vilkårene for de fleste offentlige ledere i dag forhandles af de samme faglige organisationer, som varetager medarbejdernes interesser. Lederne har et særligt ansvar og en særlig loyalitet over for deres arbejdsgiver, og det kan skabe interessekonflikter, at de nu typisk er i samme faglige organisation som deres medarbejdere, siger Svend Askær.

Derfor bør lederne i den offentlige sektor have en uafhængig position i den danske model på det offentlige arbejdsmarked, ligesom lederne i den private sektor har det.

- Det vil sikre lederne mere rum til at lede i klar overensstemmelse med de politiske mål og prioriteringer fra kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketinget. Til gengæld skal lederne kunne regne med opbakning til deres ledelsesbeslutninger fra det politiske system, hvilket ofte er udfordringen for lederne i den offentlige sektor i dag, siger Svend Askær.

Kontakter

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Telefon: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk

Billeder

Formand for Lederne Svend Askær
Formand for Lederne Svend Askær
Download

Information om Lederne

Lederne
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

3283 3283https://www.lederne.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lederne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lederne

PRM: Nye barselsregler skal fremme kvinders karrierer8.3.2019 07:00:00 CETPressemeddelelse

Vi har brug for at tiltrække, fastholde og udvikle flere kvindelige talenter på det danske arbejdsmarked. Det er uholdbart, at der i dag er langt færre kvindelige end mandlige ledere, og at kvinderne tjener mindre end mændene. Lederne foreslår derfor nu at ændre barselsreglerne for at fremme kvinders løn- og karriereudvikling. - For et lille land som Danmark er det fuldstændig afgørende, at vi udnytter talentmassen så godt som overhovedet muligt. Det gør vi desværre ikke i dag, når kvinderne kun udgør mindre end en tredjedel af lederne på det danske arbejdsmarked, og kvinder samtidig tjener betydeligt mindre end mænd. Derfor må vi som samfund tage markante skridt for at fremme kvinders karriereudvikling. Og det er et vigtigt skridt at ændre barselsreglerne. Sådan siger Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør i Lederne, som begrundelse for, at Lederne i dag fremlægger fem konkrete forslag til, hvordan staten kan fremme kvinders løn- og karriereudvikling. Det mest markan

PRM: Lederne og DA går sammen om uddannelse i trivsel28.2.2019 07:00:00 CETPressemeddelelse

DA og Lederne etablerer ny fælles uddannelse for ledere i trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er både godt for medarbejdere, ledere og virksomheder. Dansk Arbejdsgiverforening og Lederne er enige om, at danske ledere skal have et bredt udvalg af muligheder for at dygtiggøre sig inden for trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Derfor har de to parter indgået en aftale om en ny uddannelse for ledere. Uddannelsen retter sig primært til privatansatte ledere. ”Vi er enige om, at det er vigtigt, at lederne er klædt på til at udvikle og fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Det er ikke blot vigtigt for de enkelte medarbejdere, men også for lederne og virksomhederne. Flere undersøgelser viser en tæt sammenhæng mellem virksomhedernes produktivitet og indtjening og et godt psykisk arbejdsmiljø,” siger Henrik Bach Mortensen, direktør hos Lederne. Med udgangspunkt i konkrete situationer fra virksomhedernes hverdag får ledere på den nye uddannelse med titlen ”Trivsel & ledelse” flere

PRM: Vigtigt med fortsættelse af IGU25.2.2019 10:16:58 CETPressemeddelelse

Ledernes Hovedorganisation er en del af trepartsaftalen om fortsættelse af Integrationsgrunduddannelsen (IGU) og glæder sig over, at IGU er blevet et nyttigt redskab i indsatsen for at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked. Vigtigt, at aftalen betyder mere fokus på at få flygtningekvinder ud på arbejdsmarkedet. Berit Toft Fihl, sekretariatschef i Ledernes Hovedorganisation, er meget tilfreds med den trepartsaftale om fortsættelse af Integrationsgrunduddannelsen (IGU), som regeringen og arbejdsmarkedets parter netop har indgået. - IGU har vist sit værd som et meget nyttigt redskab til at få flygtninge ud på det danske arbejdsmarked, og derfor er det helt rigtigt, at ordningen nu forlænges med yderligere tre år. Det er også positivt, at kommunerne får et større ansvar for at få flygtninge ind i IGU, og at der kommer mere fokus på at få flygtningekvinder ind i ordningen. De foreløbige resultater viser desværre, at langt færre kvinder end mænd kommer ind i IGU-ordningen. Det ska

Teknologi-løft kræver ledere med digital forståelse7.2.2019 14:43:56 CETPressemeddelelse

Lederne på danske virksomheder og offentlige institutioner spiller en central rolle i den digitale omstilling. Derfor er Lederne parat til at bidrage til det teknologiske løft af både arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren, som Disruptionrådet anbefaler. Lederne ser med tilfredshed på, at regeringen har besluttet, at Disruptionrådet skal fortsætte sit arbejde og ser gerne, at rådet i sit fremtidige virke også fokuserer på lederne rolle i den digitale omstilling. Lederne arbejder gerne med, når rådets tanker og idéer skal konkretiseres de kommende år. ”Det er helt nødvendigt, at vi i Danmark arbejder målrettet for at skabe grundlaget for, at virksomheder kan udnytte nye teknologier til at skabe vækst og til at øge velstanden for alle danskere. Hvis det skal lykkes, er det helt afgørende, at danske ledere får udviklet deres digitale kompetencer, og at flere danskere uddanner sig inden for de teknologiske, digitale og naturfaglige fag,” siger cheføkonom hos Lederne, Andreas Enghoff. Der e

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum