Lederne

PRM: Rigtigt at styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor

Del
Formand for Lederne Svend Askær
Formand for Lederne Svend Askær

Ledernes formand ser positivt på regeringens udspil til en ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor. Det er ikke mindst rigtigt set med et eftersyn af de offentlige lederuddannelser og nedsættelse af et kompetenceråd. Men der er behov for at rette op på ”systemfejl” i forhold til lederne i den offentlige sektor.

- Det er en rigtig god idé med et grundigt eftersyn af, hvordan vi bruger midlerne til lederuddannelse og kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Vi har alle en interesse i, at lederne og medarbejderne i den offentlige sektor til enhver tid har de rigtige kompetencer, og at vi bruger skattekronerne bedst muligt.

Sådan siger Svend Askær, formand for Lederne, i en kommentar til regeringens udspil til ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor, som innovationsminister Sophie Løhde og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremlagt i dag.

Svend Askær bakker derfor op om regeringens plan om både et eftersyn af lederuddannelserne og at nedsætte et nyt såkaldt kompetenceråd. Rådet skal undersøge, hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling, om indsatserne har den ønskede effekt, og om midlerne anvendes på den bedste måde.

Svend Askær roser også, at regeringen vil nedsætte en taskforce, som skal undersøge, hvordan der kan skabes mere mobilitet mellem de enkelte sektorer – både mellem de forskellige dele af den offentlige sektor og den private sektor.

- Det er meget vigtigt, at de enkelte sektorer aldrig lukker sig om sig selv. Sammenhængskraften mellem sektorerne bør tværtimod hele tiden styrkes til gavn for borgerne. Derfor er jeg også lidt ærgerlig over, at udspillet på en række områder alligevel kun inddrager den offentlige sektor i de konkrete forslag. Hvorfor fokuseres der eksempelvis kun på at udvikle de offentlige lederuddannelser i stedet for at tænke i en fælles lederuddannelse, hvor man kan lære af hinanden på tværs af sektorer, spørger Svend Askær.

Lederne bør stå uafhængigt i den danske model

Svend Askær ser mange gode takter i regeringens udspil, som blandt andet følger op på Ledelseskommissionens arbejde. Det gælder også et serviceeftersyn af det nuværende samarbejdssystem på de offentlige arbejdspladser og et ønske om at skabe mere ledelsesrum til den enkelte leder blandt andet ved at etablere smallere ansættelsesudvalg, end det ofte er tilfældet i dag.

Men Svend Askær savner et meget vigtigt element i udspillet.

- Lederne i den offentlige sektor bør have nye aftaler om deres løn- og arbejdsvilkår. Det er en systemfejl, at vilkårene for de fleste offentlige ledere i dag forhandles af de samme faglige organisationer, som varetager medarbejdernes interesser. Lederne har et særligt ansvar og en særlig loyalitet over for deres arbejdsgiver, og det kan skabe interessekonflikter, at de nu typisk er i samme faglige organisation som deres medarbejdere, siger Svend Askær.

Derfor bør lederne i den offentlige sektor have en uafhængig position i den danske model på det offentlige arbejdsmarked, ligesom lederne i den private sektor har det.

- Det vil sikre lederne mere rum til at lede i klar overensstemmelse med de politiske mål og prioriteringer fra kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketinget. Til gengæld skal lederne kunne regne med opbakning til deres ledelsesbeslutninger fra det politiske system, hvilket ofte er udfordringen for lederne i den offentlige sektor i dag, siger Svend Askær.

Kontakter

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Telefon: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk

Billeder

Formand for Lederne Svend Askær
Formand for Lederne Svend Askær
Download

Information om Lederne

Lederne
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

3283 3283https://www.lederne.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lederne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lederne

PRM: Ny regering bør lytte grundigt til vismænd18.6.2019 15:31:00 CESTPressemeddelelse

De økonomiske vismænd kommer med to afgørende meldinger, som en ny regering bør pejle efter, mener Ledernes direktør Henrik Bach Mortensen. Dels skal arbejdsudbuddet øges for at fastholde den økonomiske vækst, og dels er det stærkt begrænset, hvor meget de offentlige udgifter kan stige uden at vælte læsset for arbejdsmarkedet og dansk økonomi. Udviklingen i dansk økonomi er positiv, men vi risikerer at falde i grøften i begge sider af vejen. Det er den helt korte essens af de seneste temperaturmålinger af dansk økonomi fra både OECD’s Economic Outlook for en lille måned siden og nu de økonomiske vismænds rapport om dansk økonomi, som netop er offentliggjort. OECD advarede om, at et sammenbrud i den internationale handel kan ramme hele verdensøkonomien – herunder også Danmark – hårdt. Og vismændene i Det Økonomiske Råd peger på en række andre faresignaler, som den kommende danske regering bør være meget opmærksom på. - Vismændene gør det meget klart, at hvis den økonomiske fremgang i Da

Simpel model for seniorpension: Hug den gordiske knude over3.5.2019 11:45:42 CESTPressemeddelelse

Når det gælder tilkendelse af seniorpension, er det relativt let at hugge den gordiske knude over. Lederne foreslår en simpel model, som imødekommer de hensyn, som forligspartierne og bl.a. Ældresagen ønsker at imødekomme, siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne. Modellen bør være: Den enkelte borger indleverer sit ønske om seniorpension hos sin kommune. Kommunen skal træffe en afgørelse indenfor tre måneder. Såfremt kommunen ikke færdigbehandler sagen inden for de tre måneder, eller hvis borgeren er utilfreds med kommunens afgørelse, kan sagen ankes til en statslig myndighed, som på baggrund af bl.a. lægefaglig kompetence endeligt afgør sagen. - Den model kan fastholde finansieringsansvaret hos kommunerne samtidig med, at vi sikrer, at borgeren altid kan få en fagligt kvalificeret afgørelse, hvor der ikke er skelet til den kommunale økonomi, siger Henrik Bach Mortensen.

God aftale om tilbagetrækning2.5.2019 15:26:35 CESTPressemeddelelse

Den politiske aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er et rigtigt godt svar på de aktuelle udfordringer vedrørende tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Ledernes Hovedorganisation. - For det første sikrer aftalen bedre og rimelige muligheder for, at nedslidte – uanset branche eller anden baggrund - kan forlade arbejdsmarkedet i værdighed og i økonomisk tryghed. For det andet er det glædeligt, at aftalen øger tilskyndelsen til, at seniorer kan vælge at blive længere på arbejdsmarkedet. Det ligger i fin forlængelse af arbejdet i regeringens Seniortænketank, siger Henrik Bach Mortensen. Han ser det som helt afgørende, at det ikke længere skal være op til den enkelte kommune at vurdere, hvornår betingelserne er opfyldt. - Den hidtidige erfaring er, at det giver alt for store forskelle fra kommune til kommune, siger Henrik Bach Mortensen. Seniorførtidspensionsordningen har slet ikke fået den udbredelse, den var tiltænkt. Blandt ande

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum