Lederne

PRM: Gør som i Sverige: Send flere bachelorer i arbejde

Del

Alt for mange af de næsten 29.000 unge, der i år får studiekort til et universitet, bytter det først ud med et adgangskort til en virksomhed, når de har læst i mindst fem år og er blevet kandidater. Det skal der laves om på, mener Lederne.

Derfor er det rigtigt set af uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers at ville udvide det såkaldte retskrav. Retskrav er bachelorernes garanti for at kunne læse videre på en kandidatuddannelse, når de har fået deres bachelorgrad. I dag er bachelorer kun sikre på optag, hvis de starter umiddelbart efter deres bachelorgrad.

De tre år, som ministeren foreslår at udvide retskravet til, er dog for lidt, mener Lederne.

- Hvis bachelorer skal have en reel chance for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet, inden de læsere videre, skal retskravet udvides til fem år, siger chefkonsulent hos Lederne, Christina Laugesen.

Det udvidede retskrav er et af seks forslag i udspillet ”Veje til et bachelorarbejdsmarked”, som Lederne offentliggør i dag. De seks forslag har alle har til formål at få flere unge til at tage et job, når de efter tre år står med en bachelorgrad fra universitetet.

Et andet af forslagene handler om at udvide muligheden for at læse en kandidatuddannelse på deltid ved siden af sit arbejde. Det er allerede muligt på forsøgsbasis under den såkaldte erhvervskandidatordning. Forsøget omfatter i dag 13 uddannelser men bør udbygges til at omfatte langt flere kandidatuddannelser. Det vil styrke vekselvirkningen mellem uddannelse og arbejdsmarkedet.

Danmark langt efter Sverige

I Danmark er det kun 8 pct. af de unge på universiteterne, som efter tre år går direkte ud på arbejdsmarkedet. I Sverige er det til sammenligning 80 pct. inden for de tekniske og økonomiske fag, og godt halvdelen inden for de sproglige fag.

Mange af de stillinger på det danske arbejdsmarked, som i dag besættes af medarbejdere med en femårig kandidatgrad, kan uden videre varetages af medarbejdere med en treårig bachelorgrad. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at de unge bliver fem år på universitetet samtidig med, at virksomhederne i den grad mangler kvalificeret arbejdskraft.

Når langt de fleste universitetsstuderende i dag vælger at læse i fem år i stedet for tre, skyldes det ikke mindst, at bacheloruddannelsen alene er designet til at være en trædesten til en kandidatuddannelse.

- Det skal vi have ændret på, så de studerende i langt højere grad ser sig selv som færdiguddannede og parate til at tage deres første job, når de efter tre år står med en bachelorgrad, siger Ledernes Christina Laugesen.

Derfor foreslår Lederne at bacheloruddannelserne revideres, så de fungerer som selvstændige uddannelser.

- Samtidig skal uddannelsessystemet indrettes, så det bliver en fordel for de unge selv at komme hurtigt i arbejde. Derfor foreslår Lederne, at man som bachelor så at sige skal have noget uddannelse i baghånden til senere i livet. Det skal være muligt at tage et eller to år mere på universitetet for at opdatere sin viden og kompetencer i takt med, at verden og arbejdsmarkedet udvikler sig, siger hun.

Kontaktoplysninger:

Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chefkonsulent, Lederne
Telefon: 2073 6075
E-mail: chl@lederne.dk

Morten Bonde Pedersen
Fungerende pressechef, Lederne
Telefon: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk

Information om Lederne

Lederne
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

3283 3283https://www.lederne.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lederne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lederne

Teknologi-løft kræver ledere med digital forståelse7.2.2019 14:43:56Pressemeddelelse

Lederne på danske virksomheder og offentlige institutioner spiller en central rolle i den digitale omstilling. Derfor er Lederne parat til at bidrage til det teknologiske løft af både arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren, som Disruptionrådet anbefaler. Lederne ser med tilfredshed på, at regeringen har besluttet, at Disruptionrådet skal fortsætte sit arbejde og ser gerne, at rådet i sit fremtidige virke også fokuserer på lederne rolle i den digitale omstilling. Lederne arbejder gerne med, når rådets tanker og idéer skal konkretiseres de kommende år. ”Det er helt nødvendigt, at vi i Danmark arbejder målrettet for at skabe grundlaget for, at virksomheder kan udnytte nye teknologier til at skabe vækst og til at øge velstanden for alle danskere. Hvis det skal lykkes, er det helt afgørende, at danske ledere får udviklet deres digitale kompetencer, og at flere danskere uddanner sig inden for de teknologiske, digitale og naturfaglige fag,” siger cheføkonom hos Lederne, Andreas Enghoff. Der e

Stresspanelet rejser vigtig debat om ledernes ansvar for stress29.1.2019 21:05:23Pressemeddelelse

Ledernes arbejdsmiljøchef er enig med regeringens stresspanel i, at lederne skal være rustet til at håndtere stress og psykisk arbejdsmiljø på virksomhederne. Og næsten alle ledere er i dag bevidste om, at håndtering af stress er en vigtig ledelsesopgave. Men det skal være de enkelte virksomheder, der beslutter, hvordan det gøres bedst hos dem. Det er også vigtigt at diskutere, hvornår medarbejdere skal være tilgængelige. Men der skal stadig være fleksibilitet for både virksomheder og ansatte.

PRM: Rigtigt at styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor9.1.2019 10:12:03Pressemeddelelse

Ledernes formand ser positivt på regeringens udspil til en ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor. Det er ikke mindst rigtigt set med et eftersyn af de offentlige lederuddannelser og nedsættelse af et kompetenceråd. Men der er behov for at rette op på ”systemfejl” i forhold til lederne i den offentlige sektor. - Det er en rigtig god idé med et grundigt eftersyn af, hvordan vi bruger midlerne til lederuddannelse og kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Vi har alle en interesse i, at lederne og medarbejderne i den offentlige sektor til enhver tid har de rigtige kompetencer, og at vi bruger skattekronerne bedst muligt. Sådan siger Svend Askær, formand for Lederne, i en kommentar til regeringens udspil til ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor, som innovationsminister Sophie Løhde og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremlagt i dag. Svend Askær bakker derfor op om regeringens plan om både et eftersyn af lederuddannelserne og at nedsætte et

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum