Lederne

PRM: Gør som i Sverige: Send flere bachelorer i arbejde

Del

Alt for mange af de næsten 29.000 unge, der i år får studiekort til et universitet, bytter det først ud med et adgangskort til en virksomhed, når de har læst i mindst fem år og er blevet kandidater. Det skal der laves om på, mener Lederne.

Derfor er det rigtigt set af uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers at ville udvide det såkaldte retskrav. Retskrav er bachelorernes garanti for at kunne læse videre på en kandidatuddannelse, når de har fået deres bachelorgrad. I dag er bachelorer kun sikre på optag, hvis de starter umiddelbart efter deres bachelorgrad.

De tre år, som ministeren foreslår at udvide retskravet til, er dog for lidt, mener Lederne.

- Hvis bachelorer skal have en reel chance for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet, inden de læsere videre, skal retskravet udvides til fem år, siger chefkonsulent hos Lederne, Christina Laugesen.

Det udvidede retskrav er et af seks forslag i udspillet ”Veje til et bachelorarbejdsmarked”, som Lederne offentliggør i dag. De seks forslag har alle har til formål at få flere unge til at tage et job, når de efter tre år står med en bachelorgrad fra universitetet.

Et andet af forslagene handler om at udvide muligheden for at læse en kandidatuddannelse på deltid ved siden af sit arbejde. Det er allerede muligt på forsøgsbasis under den såkaldte erhvervskandidatordning. Forsøget omfatter i dag 13 uddannelser men bør udbygges til at omfatte langt flere kandidatuddannelser. Det vil styrke vekselvirkningen mellem uddannelse og arbejdsmarkedet.

Danmark langt efter Sverige

I Danmark er det kun 8 pct. af de unge på universiteterne, som efter tre år går direkte ud på arbejdsmarkedet. I Sverige er det til sammenligning 80 pct. inden for de tekniske og økonomiske fag, og godt halvdelen inden for de sproglige fag.

Mange af de stillinger på det danske arbejdsmarked, som i dag besættes af medarbejdere med en femårig kandidatgrad, kan uden videre varetages af medarbejdere med en treårig bachelorgrad. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at de unge bliver fem år på universitetet samtidig med, at virksomhederne i den grad mangler kvalificeret arbejdskraft.

Når langt de fleste universitetsstuderende i dag vælger at læse i fem år i stedet for tre, skyldes det ikke mindst, at bacheloruddannelsen alene er designet til at være en trædesten til en kandidatuddannelse.

- Det skal vi have ændret på, så de studerende i langt højere grad ser sig selv som færdiguddannede og parate til at tage deres første job, når de efter tre år står med en bachelorgrad, siger Ledernes Christina Laugesen.

Derfor foreslår Lederne at bacheloruddannelserne revideres, så de fungerer som selvstændige uddannelser.

- Samtidig skal uddannelsessystemet indrettes, så det bliver en fordel for de unge selv at komme hurtigt i arbejde. Derfor foreslår Lederne, at man som bachelor så at sige skal have noget uddannelse i baghånden til senere i livet. Det skal være muligt at tage et eller to år mere på universitetet for at opdatere sin viden og kompetencer i takt med, at verden og arbejdsmarkedet udvikler sig, siger hun.

Kontaktoplysninger:

Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chefkonsulent, Lederne
Telefon: 2073 6075
E-mail: chl@lederne.dk

Morten Bonde Pedersen
Fungerende pressechef, Lederne
Telefon: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk

Information om Lederne

Lederne
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

3283 3283https://www.lederne.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lederne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lederne

PRM: Ny regering bør lytte grundigt til vismænd18.6.2019 15:31:00 CESTPressemeddelelse

De økonomiske vismænd kommer med to afgørende meldinger, som en ny regering bør pejle efter, mener Ledernes direktør Henrik Bach Mortensen. Dels skal arbejdsudbuddet øges for at fastholde den økonomiske vækst, og dels er det stærkt begrænset, hvor meget de offentlige udgifter kan stige uden at vælte læsset for arbejdsmarkedet og dansk økonomi. Udviklingen i dansk økonomi er positiv, men vi risikerer at falde i grøften i begge sider af vejen. Det er den helt korte essens af de seneste temperaturmålinger af dansk økonomi fra både OECD’s Economic Outlook for en lille måned siden og nu de økonomiske vismænds rapport om dansk økonomi, som netop er offentliggjort. OECD advarede om, at et sammenbrud i den internationale handel kan ramme hele verdensøkonomien – herunder også Danmark – hårdt. Og vismændene i Det Økonomiske Råd peger på en række andre faresignaler, som den kommende danske regering bør være meget opmærksom på. - Vismændene gør det meget klart, at hvis den økonomiske fremgang i Da

Simpel model for seniorpension: Hug den gordiske knude over3.5.2019 11:45:42 CESTPressemeddelelse

Når det gælder tilkendelse af seniorpension, er det relativt let at hugge den gordiske knude over. Lederne foreslår en simpel model, som imødekommer de hensyn, som forligspartierne og bl.a. Ældresagen ønsker at imødekomme, siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne. Modellen bør være: Den enkelte borger indleverer sit ønske om seniorpension hos sin kommune. Kommunen skal træffe en afgørelse indenfor tre måneder. Såfremt kommunen ikke færdigbehandler sagen inden for de tre måneder, eller hvis borgeren er utilfreds med kommunens afgørelse, kan sagen ankes til en statslig myndighed, som på baggrund af bl.a. lægefaglig kompetence endeligt afgør sagen. - Den model kan fastholde finansieringsansvaret hos kommunerne samtidig med, at vi sikrer, at borgeren altid kan få en fagligt kvalificeret afgørelse, hvor der ikke er skelet til den kommunale økonomi, siger Henrik Bach Mortensen.

God aftale om tilbagetrækning2.5.2019 15:26:35 CESTPressemeddelelse

Den politiske aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er et rigtigt godt svar på de aktuelle udfordringer vedrørende tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Ledernes Hovedorganisation. - For det første sikrer aftalen bedre og rimelige muligheder for, at nedslidte – uanset branche eller anden baggrund - kan forlade arbejdsmarkedet i værdighed og i økonomisk tryghed. For det andet er det glædeligt, at aftalen øger tilskyndelsen til, at seniorer kan vælge at blive længere på arbejdsmarkedet. Det ligger i fin forlængelse af arbejdet i regeringens Seniortænketank, siger Henrik Bach Mortensen. Han ser det som helt afgørende, at det ikke længere skal være op til den enkelte kommune at vurdere, hvornår betingelserne er opfyldt. - Den hidtidige erfaring er, at det giver alt for store forskelle fra kommune til kommune, siger Henrik Bach Mortensen. Seniorførtidspensionsordningen har slet ikke fået den udbredelse, den var tiltænkt. Blandt ande

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum