Globenewswire

Prime Office A/S

Del

Årsregnskab 2020

Fondsbørsmeddelelse nr. 168/2021
22. marts 2021

 

 

Årsrapport 2020

Prime Office A/S bestyrelse har dags dato godkendt selskabets årsregnskab for 2020.

Årets resultat andrager 273,7 mio. DKK før skat. Heraf udgør værdireguleringer af investeringsejendomme 190,5 mio. DKK.

Realiseret i 2020:

  • Årets resultat før skat på 273,7 mio. DKK mod 198,1 mio. DKK året før.
  • Samlede aktiver for 3,242 mia. DKK mod 3,017 mia. forrige år.
  • Egenkapital på 1.395 mio. DKK mod 1.180 mio. DKK året før.
  • Forrentning af egenkapital før skat på 21,3% mod 18,4% forrige år.
  • Soliditet udgør 43,03% mod 39,1% forrige år.
  • LTV er på 46,4% mod 49,8% året før.

Væsentlige regnskabsposter

   Udvikling i %
    
RESULTATOPGØRELSE202020192019-2020
    
Beløb i 1.000 DKK   
Omsætning        179.232         164.158 9,2%
Driftsomkostninger         -48.131          -49.436 -2,6%
Bruttoresultat        131.102         114.722 14,3%
Bruttomargin73,1%69,9%4,7%
Salgs-og adm.omkostninger         -18.426          -16.397 12,4%
Resultat af primær drift (EBIT)        112.676            98.325 14,6%
(overskudsgrad primær drift)62,9%59,9% 
Finansielle poster netto         -29.477          -28.636 2,9%
Resultat før skat og værdireguleringer           83.199            69.689 19,4%
Værdireguleringer af investeringsejendomme        190.519         128.448  
Resultat før skat          273.718         198.137  
    
Andre nøgletal   
Aktiver i alt     3.242.895      3.017.588  
Egenkapital      1.395.392      1.180.511  
Soliditet43,03%39,1% 
LTV (realkredit/vurdering)46,40%49,8% 
Egenkapitalforrentningsprocent før skat21,3%18,4% 

Fokus på drift og omkostninger

Selskabets omsætning er steget med 9,2% til 179,2 mio. DKK. Resultatet af primær drift er steget med 14,6% til 112,6 mio. DKK.
Selskabets EBIT-margin er på 62,9% og er steget fra 59,9%.

COVID-19 og vores kunder

Selskabet er kun i meget begrænset omfang ramt af COVID-19, og i de få tilfælde, hvor det har været nødvendigt, har selskabet udskudt eller midlertidig reduceret huslejen.

Generalforsamling

Det forventes at det i lighed med sidste år sker som en virtuel generalforsamling den 14. april 2021 kl. 10.00

Udbytte for 2020

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales udbytte for 2020 svarende til 5 DKK pr. aktie, på selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes den 14. april 2021.

ESG-rapport
Vi bidrager til en grøn omstilling, og vi har redegjort for det i vores ESG-rapport.

Forventninger til 2021
Prime Office A/S forventer en omsætning (huslejeindtægter) på 172 – 181 mio. DKK og et driftsresultat (EBIT) på 106 til 119 mio. DKK. Prime Office A/S opererer med et interval for resultatforventningerne i de enkelte ejendomsselskaber, og summen af disse tal udgør EBIT for den samlede koncern.

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter: bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt på større nordtyske byer.

Ejerskab af 286.862 m2 investeringsejendomme i Nordtyskland, heraf 3.595 lejligheder med et samlet areal på over 211.530 m2, der er vurderet til 10.863 DKK pr. m2.

 For yderlige oplysninger kontakt venligst

 Prime Office A/S

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK