Globenewswire

Prime Office A/S

Del

Prime Office offentliggør foreløbig resultat for 2020

Fondsbørsmeddelelse nr. 167/2021
Intern viden
04.02.2021

                                                                

Prime Office offentliggør foreløbig resultat for 2020

I forbindelse med delårsrapporten for 3. kvartal 2020, offentliggjort den 18.november 2020, præcisererede Prime Office sine finansielle forventninger til helåret 2020 som følger:

"Selskabets forventninger til resultat af primær drift på 108-115 mio. DKK og resultat før værdireguleringer på 77-85 mio. DKK, som oplyst i halvårsregnskab, fastholdes. Der forventes et overskud før skat på ca. 190-200 mio. DKK. Yderligere opblussen af COVID-19 og værdireguleringer af investeringsejendomme ved årets udgang kan påvirke tallene".

Resultatet af den primære drift og resultatet før skat og værdireguleringer fastholdes for 2020.

I forbindelse med delårsrapporten blev selskabets boligejendomme i det største selskab opskrevet med ca. 114 mio. DKK som følge af stigende huslejer og en nedsættelse af afkastprocenten fra 5% til 4,75%. Som følge af usikkerhed omkring COVID-19 valgte selskabet at fastholde værdien af selskabets øvrige ejendomme uforandrede.

I forbindelse med årsregnskabet er alle ejendomme blevet vurderet af selskabet og af eksterne valuarer, og som følge af, at selskabets erhvervssegment kun er ramt af COVID-19 i mindre omfang, og specielt af et fortsat stærkt ejendomsmarked i Hamborg, har bestyrelsen besluttet at selskabets ejendomme yderligere opskrives med ca. 75 mio. DKK, således at der nu forventes et overskud før skat og efter værdireguleringer på ca. 270-275 mio. DKK.

Selskabets årsregnskab offentliggøres – som tidligere meddelt – den 22. marts 2021.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Mogens Møller,
Telefon 87 33 89 89

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK