ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Presserende behov for flere lastbil-rastepladser

Del

Europa-Kommissionen har netop afsat 100 millioner euro til at etablere flere sikre lastbilrastepladser i Europa. ITD hilser Kommissionens udspil velkommen, men peger samtidig på, at det haster langt mere med at øge den almindelige rastepladskapacitet for lastbiler.

– Det er selvfølgelig glædeligt, at EU nu afsætter penge til at etablere flere sikre rastepladser, men set fra ITD’s synspunkt er der langt større behov for at få bygget flere almindelige lastbilparkeringspladser, siger Henriette Kjær, politisk chef i ITD.

I EU er der i dag ca. 300.000 lastbilparkeringspladser, og heraf er blot 3 procent – ca. 7.000 – såkaldt sikre rastepladser. Der kan søges om midlerne til både at bygge nye sikre rastepladser eller opgradere de eksisterende.

- Vores medlemmer beretter dagligt om problemer med at finde ledige parkeringspladser i forbindelse med, at chaufførerne skal holde deres pauser eller daglige hvil. Det problem oplever vi over alt, hvor vores lastbiler kører - både herhjemme og i de andre EU-lande. Det er ikke tilfredsstillende, at chaufførerne skal vælge mellem at få en bøde for at overtræde køre- og hviletidsbestemmelserne eller en parkeringsbøde for at holde et sted, man ikke må, siger Henriette Kjær.

Pengene til de sikre rastepladser kan søges gennem infrastrukturfonden CEF, Connecting Europe Facility. Desværre viser erfaringerne fra tidligere tilskudsrunder, at det på grund af de komplicerede EU-regler er svært at få adgang til CEF-midlerne.

- For os at se er problemet med for få parkeringspladser til lastbiler så stort og så presserende, at det bør have førsteprioritet. EU og de nationale regeringer må derfor intensivere arbejdet med at udvide antallet af almindelige rastepladser for lastbiler, understreger Henriette Kjær.

ITD deltager selv i en ekspertgruppe, nedsat af EU-Kommissionen om sikre rastepladser. Det er planen, at der oprettes sikre rastepladser for lastbiler for hver 100 km langs det såkaldte TEN-T vejnet, der dækker stort set alle EU-lande, og som også går igennem Danmark.

Kontakter

Information om ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Lyren 1
6330 Padborg

7467 1233http://itd.dk/

ITD er en privat brancheorganisation for de professionelle transport- og logistikvirksomheder. Vi rådgiver og skaber netværk for vores 700 medlemsvirksomheder. Vi varetager transport- og logistikbranchens interesser politisk nationalt og internationalt. Vi giver samtidig medlemsvirksomhederne målrettede værktøjer, som gør en positiv forskel i den travle transportørs hverdag.

Følg pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Undersøgelse af kompensation til Post Danmark21.10.2021 12:06:16 CEST | Pressemeddelelse

Kommissionen har besluttet at åbne en formel undersøgelse af den danske stats kompensation til Post Danmark. Det drejer sig om støtte på 224 mio. kroner, der er blevet givet selskabet i 2020. ITD glæder sig over, at der nu laves en grundig undersøgelse af Transportministeriets praksis med at hælde skattekroner i et underskudsgivende Post Danmark. ITD har tidligere kritiseret statens rundhåndede støtte til Post Danmark og har gennem flere år kørt forskellige sager ved EU-Kommissionen og EU-Domstolen mod Post Danmark, som den danske del af PostNord-koncernen hedder.

Vi skal have straksbøder på rastepladserne nu21.10.2021 08:31:16 CEST | Pressemeddelelse

I mere end tre år har der været forbud mod at parkere mere end 25 timer på de danske rastepladser. Mens danske vognmænd og chauffører gentagne gange må til lommerne og betale bøderne, når de ikke kan finde en ledig plads, så er det stadig ikke lykkedes at få de udenlandske vognmænd og chauffører til at betale deres bøder, som oftest bare ender i skraldespanden. Det kan vi ikke tolerere længere, og nu må regeringen træde i karakter og få indført straksbøder for de udenlandske virksomheder.

Lad de private klare vintertjenesten13.10.2021 12:10:00 CEST | Pressemeddelelse

Det er i dag ikke lovligt for kommunerne at indgå aftaler med de private grundejere om at tilbyde serviceordninger om vintervedligehold. Det blev slået fast af Ankestyrelsen i 2017. Men nu har transportminister Benny Engelbrecht meldt ud, at han vil udarbejde et lovforslag, der giver kommunerne hjemmel til at indgå aftaler om vintervedligeholdelse og renholdelse af de private fællesveje. ITD advarer mod at lade kommunerne løse opgaver, der i dag løses af private vognmænd.

Let vilkårene for seniorer i transportbranchen med seniorpakke7.10.2021 16:44:34 CEST | Pressemeddelelse

Der er akut mangel på chauffører i transportbranchen, og manglen forventes kun at blive større i fremtiden, da gennemsnitsalderen for chauffører er stigende. Næsten halvdelen af alle danske chauffører er over 50 år, og der er akut behov for tiltag, der kan fastholde flere seniorer i branchen. ITD foreslår, at politikerne udarbejder en seniorpakke, så det fortsat er attraktivt for ældre chauffører at blive i jobbet, ligesom der skal gøres en indsats for at tiltrække nye chauffører.

Regeringens grønne køreplan skuffer29.9.2021 16:23:33 CEST | Pressemeddelelse

Danske vognmænd må fortsat affinde sig med, at investeringer i grønne teknologier er forbundet med stor usikkerhed. Den nye grønne køreplan fra regeringen viser hverken retning eller kommer med tiltag, der kan understøtte den grønne omstilling af den tunge vejgodstransport. Sådan lyder vurderingen fra ITD, der efterspørger konkrete tiltag, der kan hjælpe vognmændene med at omstille deres dieseldrevne køretøjer til alternative brændstoffer.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum