Udenrigsministeriet

PRESSEMEDDELELSE

Del

Vareeksporten eksklusive skibe, fly og brændsler faldt 1,0 pct. i februar 2021. Vareeksporten har haft en tydelig opadgående trend siden lavpunktet i april 2020.

I februar 2021 steg vareeksporten, som krydser dansk grænse, eksklusiv energivarer, skibe og fly 3,7 pct. i forhold til januar, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. Årsstigningstakten, dvs. den sæsonkorrigerede vækst de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt forblev på -3,4 pct. som i forrige måned. De seneste tre måneder er den sæsonkorrigerede vareeksport eksklusiv brændsler, skibe og fly steget 4,7 pct. i forhold til tre måneder forud, og været nogenlunde konstant siden april 2020.

Faldet i februar på 1,0 pct. kan især henføres til lavere vareeksport til Kina og Storbritannien, som i januar kom op på et højt niveau. Til begge markeder har der således været en relativ høj vækst på både tre- og seksmåneders basis. Faldet til disse to lande i februar opvejes til en vis grad af øget vareeksport til Sverige i februar i forhold til januar sidste år.

Den samlede vareeksport, eksklusive brændsler, skibe og fly, har, efter det store fald primo 2020, haft en tydelig opadgående trend siden lavpunktet i april 2020.

Vareeksport, som krydser dansk grænse, eksklusiv skibe, fly og brændsel, sæsonkorrigeret, mia.kr. og pct.

2021M02

Mia.kr.

1 mnd

3 mnd

6 mnd

12 mnd

År-t-dato *

LANDE I ALT

         61,0

3,7%

4,7%

4,7%

-3,4%

-4,1%

EU-27 (uden Storbritannien)

         32,7

5,4%

5,7%

7,7%

-2,8%

1,5%

Verden udenfor EU

         28,2

1,8%

3,7%

1,5%

-4,1%

-9,8%

BRIIKS

           5,9

22,5%

16,8%

5,6%

5,6%

4,3%

Tyskland

           8,2

1,5%

0,7%

7,3%

-11,5%

-5,1%

Sverige

           6,1

4,0%

6,6%

10,1%

-1,4%

11,2%

Nederlandene

           2,9

0,8%

9,6%

-29,8%

18,6%

-11,4%

Frankrig

           2,2

-9,0%

4,9%

15,7%

-4,3%

1,8%

Norge

           3,6

2,8%

0,2%

1,1%

-3,4%

-6,5%

Storbritannien

           3,0

6,5%

12,5%

16,6%

-16,4%

-7,0%

USA

           5,1

-2,7%

-11,6%

-8,7%

-8,2%

-31,0%

Kina

           4,2

33,5%

22,0%

7,9%

11,3%

5,0%

Rusland

           0,7

1,6%

9,9%

1,2%

-1,3%

14,3%

* Faktiske, ikke-sæsonkorrigerede tal. Kilde: DST.11. marts 2021. UHV1, UHV2 og UHV3.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet