Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Presseinvitation til prøveopgravning af mink

Del

Torsdag den 13. maj bliver pressen budt inden for i det millitære øvelsesterræn, hvor prøveopgravningen foregår i Nørre Felding. Fødevareminister Rasmus Prehn og indsatschef i Fødevarestyrelsen Kasper Klintø vil svare på spørgsmål.

De indledende øvelser med at opgrave de omkring 13.000 ton aflivede mink begynder torsdag den 13. maj med en prøveopgravning ved Nørre Felding.

Pressen inviteres inden for på det millitære øvelsesterræn kl. 8.30-9.30, hvor det vil være muligt at overvære arbejdet og stille spørgsmål til fødevareminister Rasmus Prehn og indsatschef i Fødevarestyrelsen Kasper Klintø.

Af hensyn til sikkerheden er området uden for dette tidsrum lukket for presseadgang.

Grundet corona-situationen er tilmelding nødvendig. Hvert medie kan sende én journalist og fotograf. Tilmelding skal ske til: presse@fvst.dk

Du kan følge indsatsen og finde svar på flere spørgsmål på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Opgravning af mink (foedevarestyrelsen.dk)

Adresse:

Sognstrupvej 19, 7500 Holstebro.

Der skal parkeres langs sognstrupvej.

Maks to sendevogne i alt fra DR og TV 2 kan køre igennem ved vagten og parkere ved de grønne mandskabsvogne.

Yderligere oplysninger:

Fødevareministeriets pressetelefon +45 2018 4052

Ved spørgsmål om opgaveløsning og praktik kontakt Fødevarestyrelsens pressetelefon: +45 2284 4834.

Nøgleord

Information om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Slotsholmsgade 12
1216 København K

+45 38 14 21 42https://fvm.dk/