Esbjerg Kommune

Præstegårdsskolen skal løfte elevernes faglige resultater

Del

Præstegårdsskolen Urban skal udarbejde en handlingsplan for at forbedre elevernes faglige resultater. Det har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet påbudt skolen, der ellers ligger godt på trivslen og i en årrække har arbejdet målrettet med indsatser for at løse de faglige udfordringer.

På Præstegårdsskolen Urban har elevernes faglige resultater i en årrække ligget for lavt, og selv om elevernes trivsel er på niveau med landsgennemsnittet, og resultaterne i de nyeste afgangsprøver er forbedret, ringer alarmklokkerne hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

På grund af dårlige faglige resultater har Præstegårdsskolen Urban været under tilsyn i de sidste fem år, hvor skolen ifølge styrelsen har sat en række relevante indsatser i værk. Styrelsen bakker også op om skolens ledelse og bemærker, at både skolens evne til at løfte eleverne fagligt og resultaterne af prøverne i 9. klasserne er på det niveau, man kan forvente ud fra skolens socioøkonomiske profil. Styrelsen vurderer dog, at der måske er tale om for mange indsatser, som samlet ikke har været tilstrækkelige til at løse skolens udfordringer. Samtidig er styrelsen bekymret over, at skolens elevfravær ligger markant over landsgennemsnittet.

Konstruktivt samarbejde om planen

Derfor har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet nu påbudt Esbjerg Kommune at udarbejde en handlingsplan, der sammen med en tidsplan beskriver de konkrete indsatser og aktiviteter, som kommunen vil sætte i værk på Præstegårdsskolen Urban for at forbedre elevernes faglige resultater. I planen skal kommunen samtidig beskrive de væsentligste årsager til skolens udfordringer.

”Præstegårdsskolen har svære rammebetingelser og en stor andel af børn og unge i udsatte positioner, herunder fx elever der har svære sproglige udfordringer. Heri ligger den grundlæggende udfordring. Skolen arbejder selvfølgelig konstruktivt med handlingsplanen, og det vil ske i et samarbejde mellem personalet, ledelsen, kommunen og ministeriet. Nu har vi orienteret alle forældre om situationen og opfordret dem til som altid at forholde sig til deres eget barns trivsel og læring”, siger Steffen Lawaetz, skoleleder på Urbanskolen.

Styrelse og udvalg følger udviklingen

Handlingsplanen kan strække sig over tre år, og i den periode vil styrelsen løbende vurdere skolens udvikling. Det handler blandt andet om, at elevernes faglige resultater skal blive bedre, og skolen skal finde et stabilt niveau, hvor den ikke falder ud i tilsyn. Hvis det ikke lykkes at nå handlingsplanens mål inden for de tre år, kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet beslutte, at kommunen skal udarbejde en ny handlingsplan eller i yderste konsekvens lukke skolen.

Ansvaret for handlingsplanen ligger formelt hos byrådet, og Børn & Familieudvalget er netop blevet orienteret om styrelsens påbud. Handlingsplanen skal godkendes af styrelsen, der halvårligt skal have en status på udviklingen. Det samme gælder Børn & Familieudvalget, som ifølge formanden, Diana Mose Olsen, vil støtte skolen i processen.

”På Præstegårdsskolen Urban er opgaven større og sværere end på de fleste andre skoler, og ledelse og medarbejdere arbejder kvalificeret og engageret hver eneste dag. Skolen har allerede sat ind med gode indsatser, og en del af dem skal fastholdes eller måske justeres, samtidig med at nye initiativer naturligt kommer til at følge med handlingsplanen. Fra politisk side vil vi se på, om vi kan gøre noget konkret for at ændre på strukturen og forholdene omkring Præstegårdsskolen Urban, så vi på den måde kan bakke skolen op i at nå målet om at løfte elevernes faglige resultater. Vi tror på, at det kan lykkes gennem en fælles indsats,” siger Diana Mose Olsen.

Kontakter

Steffen Lawaetz, skoleleder, Urbanskolen, tlf. 30 53 71 77, stla@esbjerg.dk

Diana Mose Olsen, formand for Børn & Familieudvalget, tlf. 29 43 29 26, diol@esbjerg.dk

Information om Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

76161616http://www.esbjerg.dk

Esbjerg er kendt som EnergiMetropol i erhvervssammenhænge, men begrebet energi er også relevant i langt bredere forstand. Hele kommunen summer af energi mellem mennesker, og her er stor handlekraft og vilje til at gå nye veje. Erhvervsmæssigt har vi en særlig styrkeposition på energiområdet, og i fremtiden vil en ny type energi i form af digital infrastruktur være med til at definere kommunen. Vi udvikler os hele tiden i en mere bæredygtig retning, og det er vores ambition, at alle skal opleve og bidrage til energien i Esbjerg Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum