Lolland Kommune

Præcisering af udsendelsen ”Guds bedste børn”

Del

TV2 har onsdag den 9. januar vist udsendelsen ”Guds bedste børn”, som bl.a. omhandler personkredsen omkring det tidligere Faderhus, og hvor der udtrykkes bekymring for en række børns trivsel.

I udsendelsen rejses der spørgsmål ved Lolland Kommunes sagsbehandling i den forbindelse, og kommunen skal derfor præcisere, at man har fulgt op på og undersøgt alle oplysninger, man har modtaget. Lolland Kommune har forholdt sig til de konkrete underretninger og de enkelte børns trivsel men ikke til forældrenes religiøse tilhørsforhold.

I udsendelsen bliver direktør Rikke Jensen spurgt til, om Lolland Kommune har modtaget underretninger. Hun anfører, at hun ikke personligt havde kendskab til sådanne, men underretningerne er modtaget og behandlet.

Nedenfor følger en kort oversigt over Lolland Kommunes behandling af børnesagerne i henholdsvis 2018 (hvor sagsbehandlingen er fundet sted efter optagelsen af den viste udsendelse) og 2016:

Forløb - 2018

7. juni: Lolland Kommune modtager underretninger vedrørende en række børn, hvor der er udtrykt bekymring for børnenes trivsel og udvikling.

Lolland Kommune tager samme dag kontakt til politiet med henblik på vurdering af underretningsmateriale. Endvidere kontaktes VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) med henblik på faglig sparring.

8. juni: Aftalt med VISO at de bistår Lolland Kommune med vurdering af underretningernes indhold.

Dialog med Ankestyrelsen, der oplyser at de på baggrund af henvendelsen fra Børns Vilkår behandler underretningerne i Ankestyrelsen.

15. juni: Orientering fra politiet om, at politiet ikke mener, der er tale om en strafbar handling ud fra det materiale, de har gennemgået.

18. juni: Ankestyrelsen oplyser over for Lolland Kommune, at de vil bede Lolland Kommune om en redegørelse i hver enkelt sag.

20. juni til primo september: Hver enkelt sag behandles i Lolland Kommune. Udtalelser indhentes, der gennemføres samtaler med børn og voksne. To VISO-specialister inddrages i forhold til vurdering af underretningsmateriale.

Ankestyrelsen behandler sagerne sideløbende med Lolland Kommune.

Der er overensstemmelse mellem Lolland Kommunes vurdering/intervention og Ankestyrelsens vurdering og handling.

Forløb - 2016

Lolland Kommune modtog underretning vedrørende et antal børn. Underretningen blev socialfagligt vurdereret, og Lolland Kommune fandt ikke, at der forelå oplysninger, der gav anledning til yderligere handlinger. Lolland Kommune kunne konstatere, at en række børn var udvandret med én eller begge forældre, men der forelå ikke oplysninger der gav anledning til underretning af myndigheder i nye opholdslande – en vurdering der blev foretaget i samråd med politiet.

Lolland Kommune har i forløbet haft et tæt samarbejde med relevante myndigheder, og det kan konstateres, at Ankestyrelsen, VISO og Politiet grundlæggende vurderer sagen på samme måde.

Hverken Lolland Kommune eller Ankestyrelsen har på grundlag af de indkomne underretninger fundet grundlag for at foretage sig yderligere. Da der er tale om personsager, kan Lolland Kommune ikke oplyse yderligere om sagsbehandlingen.

Lolland Kommune har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Nøgleord

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Lolland Kommune og Danmarks Lærerforening indgår lokalaftale6.3.2019 11:42:32 CETPressemeddelelse

Lolland Kommune og Lolland-Falsters Lærerforening har indgået en aftale, der fastlægger lærernes undervisningstid og styrker lærernes mulighed for at forberede undervisningen. Aftalen, som er gældende for skoleåret 2019-20, afløser det hidtidige ”tryghedspapir”. Den sætter faste rammer for lærernes vigtige arbejde i Lolland Kommune og imødekommer dermed et længe ventet ønske fra lærerforeningens side.

Invitation til fyraftensmøde om udvikling af ambassadørkorps22.1.2019 06:00:00 CETPressemeddelelse

Lolland Kommune har i efteråret 2018 igangsat bosætningskampagnen ”Lolland Lever Livet” som led i byrådets ønske om at skabe øget fokus på bosætning. Kampagnen skal fortælle de gode historier om attraktive boliger, fantastisk natur og stærkt fællesskab på Lolland, men de bedste ambassadører er dog borgerne selv, og derfor inviterer Lolland Kommune til et fyraftensmøde om udviklingen af et ambassadørkorps.

Barnets tarv lægges til grund for tvangsadoptioner18.1.2019 12:00:00 CETPressemeddelelse

Børne- og socialministeren har 16. januar 2019 afgivet svar på folketingmedlems Karin Nødgaards §20-spørgsmål om tvangsadoptioner i Lolland Kommune med henvisning til en artikel på dr.dk den 19. december. Spørgsmålet kan give indtryk af, at tvangsadoptioner i Lolland Kommune sker ud fra økonomiske hensyn og ikke barnets tarv. Det er ikke korrekt, som Lolland Kommune også gjorde opmærksom på samme dag, som artiklen blev bragt på dr.dk.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum