Beskæftigelsesministeriet

Politisk aftale om øremærket orlov

Del

Regeringen er sammen med et bredt flertal af Folketingets partier bestående af Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om, hvordan EU’s orlovsdirektiv skal gennemføres i Danmark.

I januar 2019 blev orlovsdirektivet vedtaget i EU. Direktivet gælder for lønmodtagere. Med direktivet øremærkes ni ugers forældreorlov til begge forældre. EU-orlovsdirektivet skal være indført i de enkelte medlemslande senest den 2. august 2022.

Aftalen indebærer, at der med den kommende orlovsmodel sikres en ligelig fordeling af orlov mellem mødre og fædre, så mor og far som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver efter barnets fødsel.

For lønmodtagere vil ni ud af de 24 orlovsuger være øremærket som følge af EU’s orlovsdirektiv. Derudover bliver solofædre ligestillet med solomødre i forhold til antallet af orlovsuger efter fødslen, så begge får 46 ugers orlov hver. Samtidig vil soloforældre få mulighed for at overdrage en del af deres orlov til et nærtstående familiemedlem. Endelig får LGBT+-familier mulighed for at fordele orloven mellem op til fire forældre.

De nærmere regler for overgangen fra den nuværende orlovsmodel til den kommende orlovsmodel fastlægges i forbindelse med udmøntningen af den politiske aftale. Der fremsættes lovforslag herom inden udgangen af 2021.

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye:

- Jeg er glad for, at regeringen sammen med en bred kreds af Folketingets partier har fundet et balanceret svar på en pligtopgave fra EU. Regeringen har et klart ønske om, at flere danske fædre skal tage mere orlov, og at orlovsreglerne samtidig bliver så fleksible som muligt. Det gavner fædre, mødre og i særdeleshed børnene, når begge forældre kan være sammen med børnene tidligt i livet.

- I regeringen havde vi helst set, at EU ikke blandede sig i, hvordan vi indretter vores barselsorlov i Danmark. Når det er sagt, synes jeg, at vi er landet på en god model, som sikrer bedre fordeling af orlov mellem mor og far, men samtidig fastholder mest muligt fleksibilitet for familierne.

Ligestillingsordfører Fatma Øktem (V) og beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V):

- Venstre er med i aftalen om øremærket barsel, fordi vi netop sikrer en minimumsimplementering af EU-direktivet. Med aftalen implementerer vi principperne bag den aftale, som arbejdsmarkedet parter lavede i september. Venstre har som det eneste borgerlige parti trukket regeringen i en mere borgerlig og liberal retning. Vi har bl.a. forhindret, at øremærkningen blev sat højere end ni uger til mor og far, som de røde partier ellers ønskede. Og vi har fået sat det aftryk, at selvstændige ikke skal omfattes af de nye regler. Venstre har ønsket at fastholde en minimumsimplementering, som sikrer mest mulig frihed og valgfrihed til mor og far.

Ligestillingsordfører Samira Nawa (RV):

- I Radikale Venstre er vi ovenud glade for denne historiske aftale. Fædrebarsel er afgørende for ligestillingen. Det giver fædrene en rettighed til at være sammen med deres helt små børn, og det giver mødrene bedre muligheder for løn, karriere og pension. Samtidig giver vi nu LGBT+-familier bedre rettigheder og får dermed opdateret lovgivningen til 2021.

Ligestillingsordfører Astrid Carøe (SF):

- Jeg er både glad og stolt over resultatet. Aftalen gør op med nogle store skævheder og ligestiller forældrene efter fødslen. Fædrene får samme rettigheder som mødre har haft i årevis, og børnene får mere tid med far. Samtidig giver vi ret til at overføre barsel til en tredje eller fjerde forældre for LGBT+-familier, og soloforældre kan vælge at tage hele barslen selv, eller de kan dele den med bedsteforældre eller andre nære familiemedlemmer.

Ligestillingsordfører, Pernille Skipper (EL):

- Den her aftale er forhåbentlig første skridt mod en kulturændring, hvor fædre er en større og mere aktiv del af deres børns liv. Samtidig kommer det til at betyde langt større ligeløn og mere lige muligheder for fremtidens kvinder og mænd. Det har skabt stor debat, ja, men jeg er sikker på, at det vil betyde positive forandringer.

Politisk leder og ligestillingsordfører Franciska Rosenkilde (ALT):

- I Alternativet arbejder vi for at fremme ligestilling. Derfor er den øremærkede barsel til fædre en god idé. Både for relationen mellem far og barn, men også for samfundet som helhed.

Læs aftaleteksten her

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfayes kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 202122.11.2021 08:47:09 CET | Pressemeddelelse

Lønmodtagerbeskæftigelsen steg igen i september måned, hvor der var 2.882.000 personer i job. Fremgangen ses primært i den private sektor, hvor der kom 13.000 flere lønmodtagere, mens der var et lille fald i den offentlige sektor på knap 500 personer. Samlet steg beskæftigelsen med 0,4 procent i september måned. Dermed sætter september ny rekord for højeste antal beskæftigede i Danmark nogensinde registreret. Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye siger: - Antallet af beskæftigede stiger igen. Nu til nye højder. Det er selvsagt enormt positivt, og en gevinst for såvel samfundsøkonomien som de danskere, der har fået et job at stå op til og et arbejdende fællesskab at være en del af. - Selvom ledigheden er faldende, har vi stadig ledige hænder i Danmark. I september 2021 var der 94.600 fuldtidsledige. Hvis vi kan få flere af dem med på vognen, vil det komme os alle til gavn. Den enkelte ledige, virksomhederne og samfundet som helhed. - Men regeringen er ikke

Indkaldelse til doorstep om mulighed for at kræve coronapas af ansatte12.11.2021 08:17:55 CET | Pressemeddelelse

Beskæftigelsesministeriet indkalder til doorstep om trepartsaftale med FH og DA om virksomheders mulighed for at kræve coronapas af ansatte i dag den 12. november kl. 8.40. Foruden fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye vil formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, og Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, deltage. Doorstep afholdes i Beskæftigelsesministeriet, og pressefolk skal medbringe gyldigt pressekort.

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfayes kommentar til ledighedstallet for september 202129.10.2021 08:10:58 CEST | Pressemeddelelse

I september 2021 var der 94.600 ledige. Det er 5.400 færre end måneden før, svarende til et fald i ledigheden på 5,4 procent. Dermed fortsætter den positive udvikling, hvor ledighedstallet i sidste måned var det laveste siden januar 2009. Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye siger: - Det er meget positivt, at vi igen ser et fald i ledigheden. Det understreger endnu en gang, at vi som nation er på rette kurs efter corona. Det er selvfølgelig en stor gevinst for samfundet, men jeg er mindst lige så glad på vegne af de mange, der nu er blevet en del af det arbejdende fællesskab. - Det er afgørende, at virksomheder får den arbejdskraft, de har brug for. Derfor har vi for nyligt indgået en klog og velbalanceret aftale, der bidrager til at afhjælpe manglen på arbejdskraft. - Vi står lige nu i en unik situation, hvor vi har alle muligheder for at få flere ledige i job. Det har vi alle en forpligtelse til bliver en realitet. Find tallene på Danmarks Statistiks hj

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum