E.ON Danmark

Politiken bragte misvisende forsidehistorie om E.ONs varmeforsyning

Del

I går bragte Politiken en artikelserie om forsyningssektoren herunder artiklen "Private selskaber fordobler varmeregningen: »Jeg fik en varmeregning på omkring 35.000 kroner«", hvor E.ON beskyldes for en række usande forhold, samt en generel antagelse om, at private selskaber ikke kan bedrive konkurrencedygtig varmeforsyning. Artiklen er opstået som reaktion på den netop offentliggjorte McKinsey/Struensee rapport, der fremfører en række anbefalinger til effektivisering af den danske forsyningssektor. E.ON bidrager her med baggrund om de forhold Politiken fejlagtigt har fremført om E.ON.

Præmissen for den pågældende artikel er en tidligere varmekunde, som citeres for, at E.ON skulle have sendt en varmeregning på omkring 35.000 kroner. En gennemgang af E.ONs varmeregninger viser imidlertid, at vi sendte kunden en varmeårsopgørelse på mindre end 20.000 kroner for året 2006/2007, som er året der refereres til. Det er beklageligt, at Politikens journalist har undladt at fakta-tjekke påstanden eller forevise E.ON kritikken, da vi ved en simpel gennemgang kunne have fremvist de tidligere varmeregninger.

E.ON har løbende effektiviseret sine varmeværker gennem de senere år. Det betyder, at E.ON i dag har en sund portefølje og oplever øget tilfredshed blandt kunderne. Og E.ON kigger fortsat på, hvordan selskabet bedst tilbyder danske varmekunder konkurrence- og bæredygtige energiløsninger og på hvordan der bedst skabes yderligere vækst i varmeforretningen, som er et af selskabets bærende ben.

Politikens artikel fremhæver desuden eksempler på, at varmepriser i flere områder er stærkt reduceret efter E.ON har afhændet værkerne til forbrugerne.

"For tre år siden traf vi en strategisk beslutning om at afhænde en række mindre varmeværker heriblandt barmarksværker, fordi det efter dialog med vores kunder i de pågældende områder viste sig at være de bedste løsninger. I forbindelse med den markedstilpasning eftergav vi i nogle tilfælde gammel gæld, som gjorde det muligt at drive dem videre i privat forbrugerejet regi. Nogle af disse er i dag endvidere drevet af frivillig arbejdskraft, eller er blevet konsolideret med større varmeforsyninger, som skaber stordriftsfordele. Dette har i flere tilfælde medført lavere varmepriser for de pågældende værker", fortæller adm. direktør i E.ON Danmark, Tore Harritshøj.

I vores dialog med Politikens journalist har vi gentagne gange fremhævet, at vores værker i dag drives bæredygtigt. Et eksempel er Frederikssund, der er E.ONs største fjernvarmeområde med cirka 1.800 varmeaftagere. Her har E.ON fem år i træk sænket varmepriserne, således at de i dag er på niveau med landsgennemsnittet. På samme måde er det gennem fortsat hårdt kundefokus lykkedes at optimere varmeforretningen fra en situation, hvor flere af E.ONs varmeværker tidligere optrådte på listen over nogle af landets dyreste varmepriser - til at E.ON i dag ikke har værker blandt de 171 dyreste varmeværker i Danmark.

Som det fremgår af Politikens artikel, forsøger den at vise, at "når private rykker ind og overtager varmeforsyningen fra kommuner eller forbrugerejede selskaber, udløser det voldsomme stigninger i varmeregningen". I vores forudgående kontakt med Politikens journalist, har vi forsøgt at redegøre for, hvordan danske varmepriser udvikler sig, og hvad E.ON har gjort for at skabe stabile og konkurrencedygtige varmepriser.

En årsag til historiske prisstigninger på varmemarkedet generelt har været, at mange værker har været underlagt lovgivning, der i mange år gjorde det lovpligtigt at anvende naturgas i varmeproduktionen. Hertil kommer, at gaspriserne for blot fem år siden var cirka dobbelt så høje som i dag, og da brændselsudgifterne er hovedomkostningen ved varmeproduktion, har varmepriserne naturligt fulgt gaspriserne, også når de gik op. Og hertil skal lægges energiafgifterne. Når der produceres varme fra naturgas udgør moms og afgifter i flere tilfælde 2/3 af kundens varmepris. I dag er det i stigende grad muligt at producere varme fra bæredygtige og vedvarende energikilder, der samtidigt ikke er afgiftsbelagt i samme grad.

Artiklen indeholder andre fejlbehæftede påstande. E.ON fremstilles som ejer af Annebergparken, der i artiklen præsenteres som Danmarks dyreste anlæg. E.ON ejer ikke dette anlæg. E.ONs varmepriser er - som det påstås i artiklen - heller ikke blandt de dyreste i Danmark. Varmepriserne ligger på niveau med landsgennemsnittet. Dette er en konsekvens af en målrettet indsats, hvor vi løbende har indført ny teknologi, effektiviseret driften og derved har kunnet sænke priserne i vores varmeområder. Også relativt set i forhold til de øvrige aktører på markedet.

Billigere og grønnere

For E.ON er det altafgørende, at vores kunder får de lavest mulige varmepriser samtidig med, at vi kan tilbyde mere bæredygtige energiløsninger. Et eksempel på vores arbejde ses blandt andet i Frederikssund, hvor vi overtog kraftvarmeværket fra NESA i vinteren 2005. Her er varmeprisen faldet med godt en fjerdedel. I 2006 kostede det således årligt 19.614 kroner at opvarme et standard parcelhus på 130 kvadratmeter med et gennemsnitligt årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. I 2016 koster det 14.938 kroner.

For at sænke varmeprisen og øge andelen af grøn energi, indgik E.ON og Haldor Topsøe i 2013 et industrisamarbejde om at anvende Haldor Topsøes overskudsvarme i E.ONs fjernvarmenet. E.ON alene har investeret omkring 10 mio. kroner i projektet, der konkret medfører en årlig CO2-besparelse på cirka 6.100 tons og en årlig besparelse på cirka 2.000 kroner for varmekunderne.

I dag kommer langt størstedelen (65%) af fjernvarmen i Frederikssund fra miljøvenlige energikilder (45% overskudsvarme fra Haldor Topsøe, 20% fra vandkraft og resten fra gas). I samarbejde med Topsøe har E.ON vist, hvordan det er muligt både at sænke varmeprisen og drive den grønne omstilling, noget som både kommer Frederikssunds fjernvarmekunder og miljøet til gavn.

E.ON driver i dag cirka 35 lokale kraftvarmeværker og fire fjernvarmeværk, der drives i en samlet puljeøkonom. Sidstnævnte har for indeværende år en varmepris på under 15.000 kr. for et standardhus på 130 m2.

"Vi har i de seneste år haft en vedholdende fokus på investeringer, effektivisering og modernisering. Og ikke mindst på grøn omstilling. Faktisk har vi omstillet vores varmeproduktion til hovedsageligt at være baseret på grøn overskudsvarme og biomasse, ligesom vi kigger på at introducere solfangere fra 2017. Vores målerhåndtering og ledningseftersyn er ligeledes blevet digitaliseret. Alt dette har medført, at vi som et af de eneste selskaber i sektoren løbende og konsekvent har kunnet sænke vores slutkundepriser, forklarer Tore Harritshøj.


E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af verdens største privatejede energikoncerner, E.ON SE med mere 33 millioner kunder. I Danmark producerer og sælger E.ON bæredygtig fjernvarme, vindenergi og biogas. Vi sælger og rådgiver om el og gas, energieffektivisering og grøn mobilitet som biogas til transport og opladning til elbiler. I Jylland producerer vi sammen med partnere biogas fra både mindre og storskala-anlæg og vi driver også en af verdens største havvindmølleparker, Rødsand II, ved Rødby. Vi arbejder aktivt med den grønne omstilling af transportmarkedet og driver Danmarks største netværk af ladeløsninger til elbiler til erhverv, private og den offentlige sektor. Sammen med vores partner, Energiselskabet OK, driver vi to biogastankstationer i København og en tredie er på vej. Anlæggene servicerer primært tung transport.

Information om E.ON Danmark

E.ON Danmark
E.ON Danmark
Dirch Passers Alle 76
2000 Frederiksberg

70 27 05 77https://www.eon.dk

Et af Europas største privatejede energiselskaber

E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af Europas største privatejede energikoncerner med 42.000 medarbejdere og 33 millioner kunder. Vores ambition er at drive den grønne omstilling og være den foretrukne partner inden for bæredygtige energiløsninger. Derfor har vi investeret massivt i udviklingen af grønne og innovative energiløsninger; fra at forsyne elektrisk transport med strøm fra egen havvindmøllepark, Rødsand II, til udviklingen af nogle af Danmarks største og mest effektive biogasanlæg. Vi driver Danmarks største netværk af ladeløsninger til elbiler til erhverv, private og den offentlige sektor, og driver ligeledes tre biogastankstationer i partnerskab med OK samt fire biogasanlæg sammen med lokale partnere. E.ON sælger og rådgiver om el, gas, varme og energieffektivisering og ejer og drifter cirka 30 lokale kraftvarmeværker og fire fjernvarmeværker.

Følg pressemeddelelser fra E.ON Danmark

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra E.ON Danmark

Global elbilkampanje skal få regjeringene opp av stolen.11.9.2018 15:27pressemeddelelse

Transportsektoren er klimapolitikkens sorte får og den eneste sektoren hvor CO2-utslippene har steget kraftig de siste 30 årene. Dette gjelder også for den norske transportsektoren. Derfor inngår energiselskapet E.ON et samarbeid med den globale EV30@20-kampanjen, sammen med en rekke andre selskap og regjeringer. Kampanjen skal åpne regjeringers øyne for mulighetene som ligger i elektriske kjøretøy.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum