Globenewswire

Placeringsforeningen Nykredit Invest

Del

Placeringsforeningen Nykredit Invest - årsrapport for 2020


Foreningens bestyrelse har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for foreningen for 2020.

Foreningens tre afdelinger opnåede positive afkast i 2020, trods udbruddet af coronapandemien. Afdeling Danske Fokusaktier gav et afkast på 23,8% i 2020. Dette afkast var væsentligt højere end ledelsens forventning primo året, men noget lavere end afdelingens benchmark. Foreningens afdeling Kredit Fokus KL og den nystartede afdeling Kredit Fokus Akk. KL gav et afkast på henholdsvis 0,2% og 0,4%, hvilket opfyldte målsætningen om et positivt afkast, men var lavere end ledelsens forventning primo 2020.

Afkastene findes ikke tilfredsstillende.

Foreningens ledelse forventer for 2021 et begrænset positivt afkast i foreningens afdelinger med kreditobligationer og moderat positivt afkast i foreningens afdeling med danske aktier i 2021. Store kursudsving må forventes, og negative afkast for det kommende år kan ikke udelukkes.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60. 


Med venlig hilsen

Placeringsforeningen Nykredit Invest

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK