Det Danske Klasselotteri

Peter Christensen er på Klasselotteriets generalforsamling den 30. juni 2021 blevet valgt som midlertidig bestyrelsesformand i Det Danske Klasselotteri A/S

Del

Økonomidirektør og fhv. skatte- og forsvarsminister Peter Christensen er på Klasselotteriets ordinære generalforsamling den 30. juni 2021 blevet valgt som midlertidig bestyrelsesformand i Det Danske Klasselotteri A/S. Peter Christensen, der i juni 2020 indtrådte som bestyrelsesformand i Danske Spil A/S, overtager posten efter direktør Henrik Sass Larsen, der efter eget ønske er udtrådt af bestyrelsen på generalforsamlingen.

Peter Christensen møder ind med stor erfaring både fra den private sektor og fra det politiske system med flere ministerposter. Herudover har Peter Christensen såvel bestyrelseserfaring som kendskab til spillemarkedet dels som nuværende formand for Danske Spil A/S, dels som formand for bestyrelsen i Det Danske Klasselotteri A/S fra 2018 til 2020.

Fakta om Det Danske Klasselotteri A/S

  • Det Danske Klasselotteri A/S er ejet 100 % af den danske stat.
  • Klasselotteriet er Danmarks ældste lotteri - stiftet i 1753
  • I 1992 blev Klasselotteriet omdannet til et statsligt aktieselskab
  • Klasselotteriets overskud går til udlodningsmidlerne, der fordeles til en lang række gode formål, herunder idræt, kultur og andre almennyttige formål.

Kontakter

Information om Det Danske Klasselotteri

Det Danske Klasselotteri
Rådhuspladsen 2
1550 København

http://www.klasselotteriet.dk