MP Pension

Pension bliver lettere at forstå med ny PensionsWiki

Del

Nu gør Pensionskassen for Magistre og Psykologer, MP Pension, op med uforståelig information om pension og introducerer den nye PensionsWiki, hvor svære ord og begreber bliver formidlet på let, forståeligt dansk. Danske pensionskasser står overfor en stor udfordring, når det gælder formidling af pension til medlemmerne. For mange er pension uoverskueligt, indviklet og for tidskrævende at sætte sig ind i.

Mange danskere bruger et sted mellem 10-20 pct. af deres løn hver måned på pension. Alligevel interesserer de fleste sig ikke for deres pensionsordning.

”Vores seneste medlemsundersøgelse viste, at kun 12 pct. af vores medlemmer er meget interesseret i deres pensionsordning. Den viste også at vores medlemmer ikke mener, at vi informerer forståeligt nok.” siger direktør i MP Pension, Jens Munch Holst og fortsætter:

”Det kan en pensionskasse af MP Pensions størrelse ikke være tilfredse med. Derfor har vi gennem det sidste år igangsat en række initiativer, der skal gøre pension mere let tilgængeligt.

Med PensionsWiki.dk kan alle forstå pension

Første initiativ er lanceringen af den nye PensionsWiki, der skal gøre pension forståeligt. Det digitale opslagsværk indeholder viden om pension og bliver tilgængeligt for alle – ikke kun MP Pensions medlemmer.

”På PensionsWiki.dk er pension til at forstå. Vi har valgt at gøre PensionsWiki.dk tilgængelig for alle pensionskunder, da vi mener, at alle kan få glæde af en fælles, forståelig vidensportal. Vi ønsker at sætte en ny standard i branchen,” siger Jens Munch Holst.

Uvidenhed omkring pension kan have alvorlige konsekvenser

MP Pension frygter, at hvis branchen ikke tager kommunikationsudfordringen alvorligt, kan det have negative konsekvenser for medlemmernes økonomi.

”Behovet for hvordan din pensionsordning er skruet sammen, ændrer sig igennem det meste af livet i takt med, at man fx bliver gift, får børn, bliver skilt, børnene flytter hjemmefra osv. Det er derfor vigtigt at tilpasse pensionsordningen, så den passer til ens aktuelle liv. Som pensionsselskab har vi derfor en vigtig opgave i at gøre pension lettere at forholde sig til og motivere den enkelte til at interessere sig for pension,” siger Jens Munch Holst, direktør i MP Pension.

Pension kort fortalt

MP Pension vil derfor investere i at kommunikere på en forståelig måde og gøre afstanden mellem pensionskunden og pensionsselskabet mindre. PensionsWiki’en er brugervenlig og opbygget i flere lag, hvor øverste lag indeholder den mest basale viden om pension. Informationerne bliver derefter gradvist mere detaljerede.

”Pension bliver ofte forbundet med tunge tal og jura, og selvom det også er en vigtig del, så er det mere end, hvad langt størstedelen af pensionskunder har behov for at vide. Før havde vi al den infor­mation, som vi overhovedet kunne forestille os, et medlem kunne få brug for liggende på vores hjemmeside. Den tankegang har vi nu gjort op med og i stedet oprettet en mere kortfattet Wiki, der bl.a. lister de mest stillede spørgsmål og giver et overblik over centrale pensionsemner,” forklarer Jens Munch Holst, direktør i MP Pension.  

Besøg MP Pensions PensionsWiki her

Vil du vide mere, kontakt:

Mogens Holbøll, kommunikationschef i MP Pension

Tlf.: 2929 3694

Mail: moh@mppension.dk

Kort om MP Pension

MP Pension har mere end 100.000 medlemmer. Medlemmerne er en blanding af magistre, psykologer og gymnasielærere, og størstedelen af medlemmerne er ansat på offentlige arbejdspladser og omfattet af overenskomstaftalte pensionsordninger.

MP Pension er en medlemsejet pensionskasse. Det betyder, at medlemmer og ejere er de samme – og alt, hvad vi som pensionskasse tjener, går til medlemmernes pension.


Læs mere om MP Pension her

Nøgleord

Links

Information om MP Pension

MP Pension
MP Pension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte