Region Hovedstaden

Patienternes tilfredshed med Region Hovedstadens hospitaler er høj

Del
87% af Region Hovedstadens patienter indenfor somatikken er i høj eller meget høj grad tilfredse med regionens hospitaler. Dog er der ikke nogen af hospitalerne, der har opnået en samlet score på over 85% tilfredshed indenfor de tre måleområder somatik, akut og fødeområdet.

I dag offentliggøres resultaterne fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser – LUP. Mere end 400.000 patienter har svaret på spørgsmål om deres tilfredshed med de danske hospitaler. 119.310 patienter kommer fra Region Hovedstaden.

At 87% af Region Hovedstadens patienter indenfor somatikken samlet set er tilfredse i høj eller meget høj grad, matcher det samlede niveau for hele landet. Tilfredsheden varierer dog afhængig af forløbet; for patienter, der har været i kontakt med regionens akutmodtagelser, gælder det, at 72% er tilfredse i høj eller meget høj grad, og blandt de fødende kvinder er tallet 84%.

Ambitionen er, at mindst 85% af Region Hovedstadens borgere skal være tilfredse i høj eller meget høj grad i deres møde med sundhedsvæsnet. Samlet set er målet om øget patienttilfredshed nået for de somatiske patienter, og er decimaler fra at nå målet for de fødende kvinder, men der er stadig variationer på hospitalsniveau.

Tilfredsheden blandt de voksne psykiatriske patienter er 74%, hvilket er et procentpoint over landsresultatet. For børn og unge ligger Region Hovedstaden på 65%, hvilket er 3 procentpoint under landsgennemsnittet. Til gengæld er 78% af de pårørende til børn og unge patienter i høj eller meget høj grad samlet set tilfredse.

”Større patienttilfredshed er et af regionens vigtige pejlemærker. Jeg synes, det er værd at hæfte sig ved, at vi indenfor det somatiske område ligger på niveau med resten af landet. Men det er også klart, at alle hospitaler fortsat har noget at arbejde med. Enten ligger de under målet på for somatiske patienter, eller også ligger de under målet for fødende. Og der er en variation mellem afdelinger, der viser, at dem der ligger lavest kan lære meget af dem, der ligger højest,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S). 

”Vi skal lære af dem, der gør det godt”
Årets LUP-tal kan ikke sammenlignes med sidste års undersøgelse. Sidste år gik LUP nemlig over til månedlige undersøgelser, så afdelingerne løbende får tilfredshedsresultater.

”Tallene fra tilfredshedsundersøgelsen er efter min mening årets vigtigste tal, fordi det er her, patienterne giver karakterer til vores hospitalsvæsen. At vi sidste år begyndte at afrapportere på månedsbasis gør, at vi løbende finder afdelinger med gode resultater, som vi kan lære af i arbejdet med at få endnu flere tilfredse patienter,” siger lægefaglig koncerndirektør i Region Hovedstaden Dorthe Crüger.

En af de afdelinger, der aktivt har brugt de månedlige tilbagemeldinger fra patienterne, er Hjertemedicinsk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. Afdelingen har oprettet et brugerpanel med patienter og pårørende, som skal sikre, at behandling og pleje fortsat udvikles. Brugerpanelets input bruges også til at optimere organiseringen, drift og patientforløb.

”Hjertemedicinsk er én af mange afdelinger, der kommer til at fungere som case, når vi i næste uge afholder et læringsseminar, hvor andre afdelinger kan lære af de gode erfaringer fra afdelinger, der er lykkes med at inddrage de løbende erfaringer fra tilfredshedsundersøglesen,” siger Dorthe Crüger.

Ved læringsseminaret uddeler koncerndirektionen og Center for Patientinddragelse en ny pris til to afdelinger, der enten har arbejdet målrettet med at fastholde eller forbedre patienttilfredsheden.

For mere information:
Region Hovedstadens pressetelefon: 7020 9588

LUP: https://www.regionh.dk/patientinddragelse/LUP/aktuel-undersoegelse/Sider/default.aspx

Billeder

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Ny undersøgelse: Kronisk sygdom rammer socialt skævt28.3.2023 06:09:04 CEST | Pressemeddelelse

Stor undersøgelse viser, at borgere i hovedstadsregionen med kort uddannelse og uden arbejde har flere kroniske sygdomme som diabetes, KOL, slidgigt og angst. Den sociale ulighed er vokset for flere kroniske sygdomme. Ca. dobbelt så mange unge kvinder har i 2021 fået konstateret angst sammenlignet med 2013. Næsten hver tredje har kroniske smerter. Færre har depression; til gengæld rammes næsten dobbelt så mange kvinder som mænd.

Succesfuldt samarbejde fører nu til permanent First Responder-ordning ved hjertestop24.3.2023 08:30:00 CET | Pressemeddelelse

For at sikre borgerne en hurtig og effektiv livreddende hjælp ved hjertestop blev der i juni 2018 igangsat et samarbejde i form af et pilotprojekt mellem Hovedstadens Beredskab, Beredskab Øst, Tårnby Brandvæsen og Region Hovedstaden. Formålet var at sikre borgerne en hurtigere hjælp ved hjertestop, samt en mere optimal udnyttelse af ressourcer og kompetencer på tværs af redningsberedskaberne og sundhedsberedskabet. Efter en række gode resultater gøres samarbejdet – også kaldet First Responder-ordningen – nu permanent.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum