Kræftens Bekæmpelse

Patienter skal inddrages bedre i egen behandling

Del

Patienter skal involveres tættere og mere konsekvent i deres sygdomsforløb, så behandling og opfølgning passer til den enkeltes behov. Sådan lyder tanken bag en metode, hvor patienter systematisk spørges om deres helbred via spørgeskemaer. Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse har sammen med kræftlæger og hospitaler indledt et treårigt partnerskab om at udvikle metoden. Partnerskabet sættes i gang ved en konference 15. marts.

Værktøjerne er enkle: Inden hver lægesamtale udfylder patienten et spørgeskema med spørgsmål om dagligdag, fysisk helbred og mentalt velbefindende. På hospitalet kan lægen aflæse, hvilke problemer patienten har, og hvor det er vigtigt at sætte ind. På den måde tager den efterfølgende samtale udgangspunkt i patientens faktiske problemer.

Metoden med spørgeskemaer kaldes ’patientrapporterede resultatmål’ (PROM) og handler om at skabe det bedst mulige behandlingsforløb for hver enkelt patient – med afsæt i patientens behov og ønsker. Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, sammenslutningen af kræftlæger samt et hospital i hver region er gået sammen om et treårigt partnerskabsprojekt, hvor metoden skal afprøves og udvikles i en række projekter på kræftafdelinger i hele landet.

Et godt redskab til at inddrage patienterne

I Kræftens Bekæmpelse er patientinddragelse en mærkesag for formand Dorthe Crüger, der glæder sig over det nye samarbejde.

”Sundhedspersonalet skal blive bedre til at lytte til patienterne, så de får det, de har brug for og ikke den samme standardvare. Og interessen i sundhedsvæsenet er stor, men hvordan gør man? Vi mener, at metoden med spørgeskemaer er et godt bud på et redskab til at inddrage patienterne, og med det nye partnerskab vil vi gerne både udbrede kendskabet til metoden og skaffe mere viden om, hvordan vi gør det på den bedst mulige måde,” siger Dorthe Crüger.

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, supplerer:

”I regionerne ser vi et stort potentiale i at lade patienterne rapportere deres oplysninger. Ofte er patienterne ekspert i egen sygdom, og derfor skal de naturligvis sætte dagsordenen for samtalen med lægen eller sygeplejersken. Det er patientens erfaringer og oplevelser, der skal styre, hvor og hvordan sundhedspersonalet sætter ind, og der er spørgeskemaerne et effektivt værktøj, som på sigt kan bredes ud til alle patientgrupper,” siger han.

Konference 15. marts

Tirsdag 15. marts samler Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse sammen med Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet læger, patienter og eksperter til en konference om ’patientrapporterede resultatmål’. Konferencen sætter fokus på danske og udenlandske erfaringer. Afsættet er partnerskabsprojektet, hvor ét hospital i hver region hver skal gennemføre mindst et projekt med spørgeskemaer til patienterne.

”Dybest set bør sundhedsvæsenet indrette sig efter patienten, så man forstyrrer patienten mindst muligt. Spørgeskemaerne giver på en gang patienten ro og mulighed for at udstikke retningen for forløbet,” siger Erik Jylling.

Kulturændring

Dorthe Crüger mener, at partnerskabet kan være fødselshjælper for en nødvendig kulturændring I sundhedsvæsenet.

”Vi har nogle gode retningslinjer og standarder for kræftbehandling i Danmark, men typisk er læger vant til at tænke, at de ved, hvad der er bedst for patienten. Jeg håber, at det nye partnerskab kan være med til at skubbe til kulturen i sundhedsvæsenet, så patienten altid er i centrum og føler sig hørt og set,” siger Dorthe Crüger.

Partnerskabet støttes med syv millioner kroner fra Knæk Cancer-indsamlingen i 2015, og de øvrige parter bidrager tilsammen med et tilsvarende beløb. I partnerskabet arbejdes løbende på at sikre yderligere finansiering, så flere projekter kan igangsættes.

Fakta

De er med i partnerskabet

  • Danske Regioner
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Sammenslutningen af De Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (kræftlæger)
  • De fem regioner, som hver har udpeget ét hospital, som skal igangsætte projekter: Rigshospitalet, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Hospitalsenheden Vest og Aalborg Universitetshospital

Danske Patienter og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram er associerede partnere

Link: Konferencen ’Patientrapporterede resultatmål – PROM’:

http://tilmeld.events/PROM/

Nøgleord

Kontakter

Marianne Vestergaard, Kræftens Bekæmpelse Kommunikation, tlf. 2889 6055
Jon Bøge Gehlert, Danske Regioner Kommunikation, tlf. 2115 2910

Information om Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 Kbh Ø

http://www.cancer.dk

Følg pressemeddelelser fra Kræftens Bekæmpelse

Skrive dig op her og du vil løbende modtage pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Kræftens Bekæmpelse

Tiden læger ikke alle sår, når mor eller far dør18.1.2018 06:00pressemeddelelse

I Danmark oplever 38.000 børn under 18 år hvert år, at deres far eller mor bliver indlagt med en livstruende sygdom – og cirka 2.000 børn mister en forælder. Undersøgelser viser, at hele 98 pct. af alle danske folkeskoler har en sorghandleplan, og at viljen til at støtte de sorgramte børn er til stede hos både lærerne og ledelsen. Alligevel er det på tide at tage nye skridt i skolernes samarbejde med de sorgramte børn, mener Kræftens Bekæmpelse og Egmont Fonden.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum