Søfartsstyrelsen

Partnerskab om Grøn Skibsfart mellem myndigheder og erhverv skal sikre vækst og bedre miljø og sundhed

Del

Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet har indgået et partnerskab for at styrke samarbejdet og dialogen på tværs af Det Blå Danmark inden for det maritime miljøområde. Arbejdet går i gang i dag på en konference for maritime interessenter, hvor partnerskabet sætter implementering og håndhævelse på dagsordenen.

Der kom fart på drøftelserne om internationale krav til skibes miljøpåvirkning på oktobermødet i Miljøkomitéen under FN’s internationale søfartsorganisation, IMO. Især de nye grænser for udledning af SOx og NOx, som træder i kraft inden for få år, vil få stor betydning for erhvervet og miljøet.

På baggrund af denne udvikling søsættes Partnerskab for Grøn Skibsfart, som skal maksimere de miljømæssige fordele ved skærpede internationale krav og samtidig sikre lige konkurrencevilkår for erhvervet. Det kræver, at reglerne implementeres ensartet og håndhæves effektivt. Partnerskabets første aktivitet er en konference, som afholdes i dag i Søfartsstyrelsen for en række virksomheder fra især Det Blå Danmark med fokus på implementering og håndhævelse.

Partnerskabet er en udbygning af et tidligere partnerskab mellem Rederiforeningen og Miljøstyrelsen, men lanceres nu i ny og styrket udgave med deltagelse af Søfartsstyrelsen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen siger:

”En stor del af den grænseoverskridende luftforurening kommer fra skibsfarten. Luftforurening skader miljøet og menneskers helbred over alt i verden, og derfor er der en kæmpestor miljø- og sundhedsmæssig gevinst i at sænke luftforureningen. Det gør vi ved at indføre fælles regler og sikre en effektiv håndhævelse.”

Partnerskabsaftalen udmøntes i en handlingsplan, som bl.a. indeholder initiativer, der retter sig mod udvikling af ny teknologi og har fokus på brændstofleverandører. Derudover indeholder handlingsplanen en fælles indsats for at påvirke resten af verden til at se fordelene ved ensartet og effektiv implementering og håndhævelse af miljøreglerne.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:

”Det Blå Danmark kan få store fordele af disse regler. Men kun hvis de implementeres ens i hele verden, og alle skibe overholder dem. Det vil vi nu hjælpe hinanden med at sikre på tværs af myndigheder og erhverv.”

Skærpede regler for svovludledning har siden 2015 været en realitet i de såkaldte SECA-områder, der omfatter alle danske farvande. Men fra 2020 skærpes grænsen i resten af verden med næsten 90 pct., hvilket betyder, at skibe enten skal anvende renere brændstof eller installere udstyr om bord, der renser røggassen.

I 2021 indføres desuden NOx-kontrolområder i Nord- og Østersøen, som betyder, at nye skibe fremover skal udlede 75 pct. mindre NOx end hidtil.


Endelig drøftes andre typer luftforurening fra skibsfarten, fx partikelforurening, jævnligt i internationale fora. Alle disse krav og forhandlinger kan håndteres bedre fra dansk side, når erhvervet og myndighederne har en fast ramme for deres samarbejde.

Administrerende direktør i Danmarks Rederiforening Anne H. Steffensen siger:

”De nye miljøkrav er afgørende for en grønnere global skibsfart, men der ligger en stor opgave foran os med at sikre, at reglerne overholdes. Det kræver en fælles indsats mellem myndigheder og erhverv, og derfor er jeg rigtig glad for det styrkede samarbejde i Partnerskab for Grøn Skibsfart.

Billeder

Information om Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen
Søfartsstyrelsen
Fjordvænget 30
4220 Korsør

72 19 60 00https://www.soefartsstyrelsen.dk/

I Søfartsstyrelsen arbejder vi for at skabe sikkerhed til søs og vækst i de maritime erhverv i Danmark. For os går sikkerhed og vækst hånd i hånd, fordi væksten i Det Blå Danmark skal bygge på kvalitetsskibsfart.

Følg pressemeddelelser fra Søfartsstyrelsen

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Søfartsstyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum