CO-industri

Overenskomstforhandlingerne begynder 8. januar

Del

CO-industri og Dansk Industri tager hul på forhandlinger om nye overenskomster på industriens område onsdag den 8. januar 2020

I den forbindelse inviteres pressen til en kort briefing: 

Onsdag den 8. januar, kl. 11.00
Industriens Hus
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

Her vil der være mulighed for fotografering og spørgsmål til forhandlerne CO-industris formand, forbundsformand Claus Jensen og CO-industris næstformand, gruppeformand Mads Andersen, samt Dansk Industris adm. direktør Lars Sandahl Sørensen og viceadm. direktør Kim Graugaard. 

De to overenskomster, der er omfattet af forhandlingerne mellem Dansk Industri og CO-industri, er Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte og Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Disse overenskomster gælder direkte for ca. 6.000 virksomheder og omfatter ca. 230.000 medarbejdere. 

Parterne sigter mod at gøre forhandlingerne færdige tids nok til, at opsigelse af overenskomsterne ikke bliver nødvendig – det vil sige inden den 7. februar 2020.

Pressekontakter:

Dansk Industri
Per Geckler Møller
Vicedirektør
Tlf. 2949 4434 / E-mail: pgm@di.dk

CO-industri
Allan Petersen
Kommunikationschef
Tlf. 2022 8835 / E-mail: ap@co-industri.dk

Information om CO-industri

CO-industri
CO-industri
Molestien 7, 3.
2450 København SV

+45 3363 8000https://www.co-industri.dk/

CO-industri er et samarbejde mellem ni fagforbund. Vi forhandler industriens overenskomster på vegne af 230.000 lønmodtagere. Vi løser faglige sager, og vi rådgiver om blandt andet løn, uddannelse, samarbejde, bestyrelsesarbejde og arbejdsmiljø.