Ørsted A/S

Ørsted og ESVAGT underskriver aftale om verdens første grønne servicefartøj til havvind

Del

Aftalen mellem Ørsted og ESVAGT afspejler begge parters ønske om at nedbringe CO2-udledningen inden for skibsfart, samtidig med at udledningen fra driftsaktiviteter inden for havvind reduceres.

Vedvarende energi er nøglen til at nå Parisaftalens mål om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C. I nogle sektorer – såsom skibsfart – er vejen til målet vanskeligere at nå. For at kunne opnå klimaneutralitet er der brug for vedvarende brændstoffer til skibsfarten, og at de førende virksomheder i branchen går forrest med nye innovative løsninger.

Ørsted og ESVAGT tager nu et vigtigt skridt på vejen mod at reducere CO2-udledningerne inden for både skibsfart og havvind.

Som led i en ny banebrydende aftale har Ørsted, verdens førende virksomhed inden for havvind, og ESVAGT, som er markedsleder inden for service og support til havvindindustrien, besluttet at investere i verdens første servicefartøj (SOV), der kan sejle på grønne brændstoffer. Servicefartøjet bliver udstyret med batterier og ’dual fuel’-motorer, der kan bruge vedvarende e-metanol produceret ved hjælp af havvind og biogent kulstof som brændstof, hvilket vil reducere den årlige CO2-udledning med omkring 4.500 tons.

Skibsfarten har hårdt brug for nye grønne brændstoffer, som i dag er dyrere end de fossile alternativer. Med bestillingen af det nye servicefartøj demonstrerer Ørsted og ESVAGT deres ønske om at understøtte en grøn skibsfart og bidrager til at skabe den efterspørgsel, der er nødvendig for at fremskynde udviklingen af billigere grønne brændstoffer til skibsfart. Investeringsbeslutningen sender også et klart signal om, at fremtiden for både service- og installationsfartøjer er grøn. Det er hensigten, at Ørsted skal levere e-metanol til det nye servicefartøj.

En havvindmøllepark udleder allerede 99 % mindre CO2 end et kulfyret kraftværk i løbet af sin levetid, når produktion, opførelse og installation medregnes. Denne aftale mellem ESVAGT og Ørsted er et skridt på vejen mod at reducere den tilbageværende udledning. Desuden understøtter beslutningen om at investere i det nye servicefartøj Ørsteds mål om en nettoudledning på nul fra sin energiproduktion og drift inden 2025, og den er et håndgribeligt eksempel på virksomhedens grønne omstillingsrejse, hvor der er opsat videnskabeligt baserede mål om at opnå en nettoudledning på nul på tværs af hele værdikæden inden 2040. Ørsted er det første energiselskab i verden med et klimaneutralitetsmål, der er valideret af Science Based Targets initiative.

ESVAGT går i gang med at bygge fartøjet i andet kvartal 2022. Når servicefartøjet idriftsættes i slutningen af 2024, kommer det til at servicere verdens største havvindmøllepark, Hornsea 2, der ligger ud for den engelske østkyst.

Mark Porter, chef for Offshore Operations i Ørsted, siger:

”Som verdens førende virksomhed inden for havvind er det helt naturligt, at Ørsted går forrest i kampen for at drive fossile brændstoffer ud af branchen. Vi har opstillet klare mål og retningslinjer for en nettoudledning på nul, og dette nye metanoldrevne servicefartøj er et håndgribeligt bevis på vores klare ambition om at realisere disse mål. Aftalen med ESVAGT har mange positive aspekter, da den både bidrager til at nedbringe CO2-udledningen fra vores driftsaktiviteter inden for havvind og er et udtryk for vores stærke tro på, at grønne brændstoffer baseret på vedvarende energi er den mest bæredygtige løsning i forhold til at skabe en grøn skibsfart.”

Søren Karas, kommerciel og strategisk direktør hos ESVAGT, siger:

”Dette er en vigtig milepæl, som får reel betydning for den grønne omstilling. Ørsted og ESVAGT har begge en ambition om en bæredygtig fremtid, og som førende i branchen arbejder vi hårdt på at gå forrest i forhold til at reducere CO2-udledningen inden for skibsfart. Vi er glade for og stolte af, at vi med denne innovative nye løsning sammen med Ørsted kan tage et vigtigt skridt på vejen mod at skabe fossilfri løsninger for skibsfart og havvind.”

Ørsted har implementeret en strategisk tilgang til at reducere sine udledninger fra logistikarbejdet til havs gennem effektivitetsinitiativer, herunder optimering af sejlruter og sejlads ved hastigheder, der sparer brændstof.

I de seneste to år har Ørsted opbygget en varieret portefølje af projekter med fokus på grønne brændstoffer. Tre af disse omfatter produktion af e-metanol til skibsfart. Porteføljen omfatter et nyligt offentliggjort projekt på den amerikanske golfkyst, der skal levere 300.000 tons e-metanol til A.P. Møller – Mærsks flåde af CO2-neutrale fartøjer samt projekterne ’Green Fuels for Denmark’ og ’FlagshipONE’ i Sverige. Begge projekter kommer til at levere ca. 50.000 tons e-metanol til skibsfarten i perioden 2024-2025.

Fakta: Et flydende hjem til havvind

Det kræver en stor indsats at servicere en havvindmøllepark, og opgaven håndteres af et specialistteam af serviceteknikere, som ofte er ude på havet i flere uger ad gangen. Mens de er ude på havet, bor serviceteknikerne på et servicefartøj (SOV), som også er udstyret med et værksted og har opbevaringsplads til meget af det udstyr og de reservedele, som bruges til at servicere en havvindmøllepark.

Det nye topmoderne servicefartøj fra ESVAGT anvender den nyeste teknologi, og ESVAGT-mandskabet er specialister i at operere skibet og udstyret med digitale værktøjer til at løse opgaven. SOVen er designet med både komfort og produktivitet for øje, så det udgør en meget effektiv arbejdsplads og giver teknikerne sikker adgang til vindmøllerne via en bevægelseskompenserende gangbro og specialfartøjer til mandskabstransport samt en kran til at løfte tunge reservedele. Desuden fungerer det også som et flydende hjem med rekreative faciliteter for besætningen og teknikerne, herunder fitnessfaciliteter, et opholdsrum, en biograf og individuel indkvartering. Servicefartøjet er også udstyret med helikopterdæk, som gør det muligt at komme hurtigt til og fra land.

Fakta om fartøjet:

Hoveddata:

Samlet længde:              93,00 m

Bredde:                             19,60 m

Maksimal dybgang:      6,50 m

Hastighed:                       ca. 14 knob

Indkvartering:                 124 personer

Helikopterdæk:              D=18 m/9 t

For yderligere information, kontakt venligst:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
+45 9955 9425
mikon@orsted.com

Esvagt Media Relations
Sune Falther
+45 6160 0180
sfa@esvagt.com

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Ørsted A/S

Ørsted A/S
Ørsted A/S
Kraftværksvej 53, Skærbæk
7000 Fredericia

+45 99 55 11 11https://orsted.com

Følg pressemeddelelser fra Ørsted A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Ørsted A/S

Ørsted og ARK Nature går forrest for at genskabe marint liv gennem presserende tiltag inden for klima og biodiversitet17.5.2022 09:15:00 CEST | Pressemeddelelse

Et nyt partnerskab mellem Ørsted og ARK Nature tester som det første projekt nogensinde muligheden for at genskabe livsvigtig biodiversitet i havet i takt med, at den globale omstilling til vedvarende energi tager fart. Ét indledende fokus er at genoprette rev med skaldyr, der er essentielle for den økologiske genopretning af Nordsøen, og at bruge erfaringerne fra projektet til at udvikle de bedste måder, hvorpå arbejdet kan skaleres på globalt plan for at sikre en samlet netto-positiv påvirkning af naturen i forbindelse med opførelsen af havvindmølleparker. Biodiversiteten, som er livsnødvendig for liv på jorden, forsvinder med alarmerende hastighed. Denne akutte globale krise er tæt forbundet med klimakrisen. Tiden er hastigt ved at løbe ud for begge disse udfordringer, og vores indsats for at løse dem skal gå hånd i hånd. Det betyder, at vi skal finde løsninger, hvorigennem naturen og vedvarende energiinfrastruktur kan eksistere side om side, samtidig med at vi fremskynder den grønn

Ørsted and ARK Nature to pioneer marine rewilding – combining urgent efforts on climate and biodiversity17.5.2022 09:15:00 CEST | Press release

New partnership between Ørsted and ARK Nature pioneers testing the potential of rewilding principles to restore vital ocean biodiversity as we speed up the global transition to renewable energy. One initial focus is restoring shellfish reefs that are fundamental to ecological restoration in the North Sea, and to use learnings from the project to develop the best ways to scale up work globally to ensure an overall net-positive impact on nature when building offshore wind farms. Biodiversity, our life-support system, is disappearing at an alarming rate. This urgent global crisis is deeply connected to the climate emergency. We’re rapidly running out of time on both challenges and our efforts to solve them must go hand in hand. This means finding ways for nature restoration and renewable energy infrastructure to co-exist as we look to accelerate the global green transition. Ørsted is the global leader in offshore wind and the world’s most sustainable energy company, with an ambition to de

North Sea Energy Island consortium unveils Arup as lead engineering partner10.5.2022 08:00:00 CEST | Press release

Ørsted + ATP have appointed Arup as technical advisor for its North Sea Energy Island project in Denmark, the world’s first artificial island designed to harvest the sustainable wind energy potential in the North Sea. Arup has been an advisor on a long list of prominent Danish infrastructure projects like the Øresund Bridge, the Fehmarnbelt Fixed Link, and the Cityringen Metro in Copenhagen.

Ørsted förvandlar havsbaserade vindkraftverk till fristäder för koraller4.5.2022 08:52:18 CEST | Pressemeddelelse

Ørsted, världens mest hållbara energiföretag, planerar nu världens första försök att stödja korallrev genom att odla koraller på fundament till havsbaserade vindkraftverk. Tillsammans med taiwanesiska partners kommer företaget att testa konceptet i Taiwans tropiska vatten redan i sommar. Syftet är att avgöra om koraller kan odlas framgångsrikt på fundamenten till havsbaserade vindkraftverk och att utvärdera den potentiella positiva effekten för den biologiska mångfalden om initiativet skalas upp. Enligt FN:s miljöprogram är korallrev livsmiljöer för uppskattningsvis 32 % av alla marina arter och gynnar, direkt eller indirekt, 1 miljard människor över hela världen. Men den globala uppvärmningen ökar havsytans temperatur, som kan skapa en blekningseffekt som hotar överlevnaden för de ekosystem som tropiska korallrev understöder. Det bidrar i sin tur till den globala krisen för den biologiska mångfalden. Klimatförändringarna är på väg att bli den största drivkraften för förlust av biologi

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum