Egedal Kommune

Organisering og ledelsesstruktur, der understøtter kvaliteten i dagtilbud og skoler i Egedal Kommune

Del

Nyt udvalg skal sætte fokus på organisering, ledelsesstruktur og demokratisk repræsentation for både dagtilbud og skoler. Der lægges op til dialog og aktiv inddragelse af alle interessenter.

I Egedal Kommune er der et generelt politisk ønske om nærhed i ledelse både i dagtilbud og skoler. Ønsket er, at den lokale ledelse gives beslutningskompetence, og bestyrelserne indgår mest muligt i arbejdet med udvikling.

Formålet med nedsættelse af det midlertidige udvalg er at opnå den bedst mulige proces forud for en eventuel ændring af den nuværende struktur for områderne både ledelsesmæssigt og demokratisk. Dialogen vil foregå i et forum, hvor de mange interessenter på området får en stemme og kan komme med bidrag og erfaringer.

For at dialogen kan foregå inden for formelle politiske rammer, nedsættes der et såkaldt §17, stk. 4-udvalg med det formål at drøfte og komme med anbefalinger til organisering og ledelsesstruktur, der fortsat udvikler kvaliteten i dagtilbud og skoler.

Der lægges op til, at udvalget på baggrund af indsamlet viden og dialoger kommer med anbefalinger til en udvikling af organiseringen, ledelsesstrukturen og den demokratiske repræsentation via institutions- og skolebestyrelser.

Udvalgets sammensætning

  • 5 politikere – herunder borgmesteren (udpeges af byrådet)
  • 2 formænd eller repræsentanter for områdebestyrelser på dagtilbudsområdet
  • 2 formænd eller repræsentanter for distriktsskolebestyrelser
  • 4 repræsentanter fra faglige foreninger (BUPL, FOA, Skolelederforeningen og DLF).
  • Udvalget kan desuden inddrage relevante ressourcepersoner efter behov undervejs i processen.

Udvalget vil derudover blive understøttet af administrationen med deltagelse af velfærdsdirektør Søren Trier, dagtilbudschef Line Rovelt og konstitueret skolechef Peter Brixen.

Borgerdialog

Som en del af processen i udvalget indarbejdes involverende dialog med repræsentanter på området. Tidshorisont Udvalget igangsættes i efteråret 2022 og sætter, ved første møde ud af tre, kadencen og varigheden af møder fremadrettet. Arbejdet i udvalget forventes afsluttet i foråret 2023 med henblik på eventuel efterfølgende politisk behandling, høring mv.

Et §17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.

Kontakter

Information om Egedal Kommune

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

7259 6000https://www.egedalkommune.dk/

Egedal er en kommune i bevægelse med plads til begejstring. Vi ligger der, hvor storbyen holder op og landet begynder. Med 4 S-togs-stationer i kommunen er du midt i naturen og tæt på hovedstaden, der kun ligger en halv time herfra. Vi vil yde god service for Egedals borgere. Alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal. Læs mere om os på EgedalKommune.dk

Følg pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Egedal Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum