Globenewswire

Øresundsbro Konsortiet

Del

Øresundsbrons Årsrapport 2020

Godstrafikken blev et lyspunkt i et begivenhedsrigt år på broen

Med 4,8 millioner enkeltrejser på vejen og millioner af togpassagerer i 2020 skabte Øresundsbron fortsat muligheder for mennesker og virksomheder på begge sider af sundet – på trods af, at forbindelsen blev påvirket af coronapandemien, og at vejtrafikken faldt med 38,6 procent i forhold til 2019.


Godstrafikken forblev nærmest uændret i løbet af året, mens bil- og bustrafikken tegnede sig for nedgangen.  

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev på 801 millioner DKK, et fald på 480 millioner DKK sammenlignet med året før.

Vejtrafikken i årets første ti uger var på niveau med det foregående år. Efterfølgende påvirkede coronapandemien Øresundsbrons trafik og indtægter resten af året. Myndighedernes restriktioner og skærpede indrejseregler kombineret med øget hjemmearbejde, udeblevne fritidsture og flere digitale møder påvirkede trafikken over sundet.

–    Vi kan se, at grænsekontrol, restriktioner og mere tid i hjemmet påvirkede trafikken over sundet. Men gennemsnittet på ca. 12.500 vejrejser om dagen viser samtidig, at broen fortsat er et vigtigt forbindelsesled for mange mennesker og virksomheder. Netop brobyggeriet over sundet prægede også vores aktiviteter ved 20-årsjubilæet, der blev fejret under tilpassede former, siger Linus Eriksson, administrerende direktør for Øresundsbron.

Personbiltrafikken på Øresundsbron faldt med 41,7 procent i forhold til 2019 – herunder faldt fritidstrafikken med 44 procent, kontanttrafikken med 51,8 procent og erhvervstrafikken med 48,5 procent. Pendlertrafikken faldt mindre med 26,8 procent.

Samtidig rullede godstrafikken over broen på næsten samme niveau som sidste år. Antallet af varevogne steg med 3,8 procent, antallet af lastbiler faldt med 1,4 procent, og den samlede godstrafik faldt kun med 0,6 procent. 

–    Godstrafikken har rullet støt over broen under hele pandemien, hvilket er positivt, både for konsortiets resultat, og fordi vigtige leverancer har kunne fortsætte i begge lande. Vores mere attraktive priser for lange modulvogntog har bidraget positivt for både virksomhederne og miljøet, siger Linus Eriksson. 

I løbet af marts og april faldt den samlede trafik med 60-70 procent i forhold til samme periode sidste år. Fra midten af maj begyndte trafikken langsomt at stige igen, og genopretningen fortsatte i løbet af sensommeren, da de skærpede indrejseregler delvist blev lettet. Men efter øget smittespredning og nye restriktioner faldt trafikken igen i efteråret.

På trods af nedgangen i trafikken har Øresundsbron dog stadig ca. 600.000 BroPass-kunder. At man fortsat er kunde viser, ifølge Eriksson, at der er opbygget en vilje til at rejse over broen, så snart samfundet åbner igen. Ved årsskiftet påbegyndtes vaccinationer på begge sider af sundet, hvilket skaber optimisme i forhold til et opsving i trafikken i 2021.

Vejtrafikindtægterne faldt med 487 millioner DKK til 985 millioner DKK. Resultatet var et overskud på 801 millioner DKK før værdiregulering, hvilket er et fald på 459 millioner DKK sammenlignet med 2019. Jernbaneindtægterne er indekseret og blev derfor ikke påvirket af coronapandemien.

Konsortiets driftsomkostninger faldt fortsat – fra 259 til 249 millioner DKK. Finansieringsomkostningerne var 57 millioner lavere og endte på 122 millioner DKK. Virksomhedens finanser er fortsat robuste, og tilbagebetalingsperioden, som har en lang tidshorisont frem til senest 2050, anses for at være upåvirket af årets resultater.

–    Trafikken og integrationen er blevet sat tilbage i tiden under pandemien. Som det forløbne år har lært os, er vi nødt til at skabe forudsigelighed og enkelhed for alle på begge sider af sundet, idet der stadig er et stort uudnyttet potentiale i den fælles Øresundsregion, siger Linus Eriksson.

Hovedposter i resultatopgørelsen (millioner DKK)

 Jan – dec 2020Jan – dec 2019Udvikling
Indtægter vej9851.472-487
Indtægter jernbane5155123
Øvrige indtægter2227-5
Samlede indtægter1.5222.011-489
Driftsomkostninger-249-25910
Øvrige driftsomkostninger-2-2-
Afskrivninger-348-290-58
Resultat af primær drift9231.460-537
Finansielle poster-122-17957
Resultat før værdiregulering8011.281-480
Værdiregulering, markedsværdieffekt, netto*-317-459 
Værdiregulering, valutakurseffekt, netto*-3833 
Årets resultat446855 

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver værdiansættes til deres markedsværdi med løbende bogføring af værdireguleringen i resultatopgørelsen under finansielle poster. Markedsværdireguleringen påvirker imidlertid ikke virksomhedens tilbagebetalingsevne.

Udvikling af vejtrafikken i 2020

 Trafik per dag
 2020
Trafik per dag
 2019
Udvikling
 trafik (%)
Udvikling
trafik (antal)
Personbiler10.85118.620-41,7 %-7.770
BroPas Fritid3.7596.713-44,0 %-2.953
BroPas Business1.4092.974-48,5 %-1.565
BroPas Pendler4.0255.496-26,8 %-1.472
Kontant1.6583.438-51,8 %-1.779
Godstrafik**1.6311.641-0,6 %-11
Lastbiler > 9 m.1.3841.404-1,4 %-20
Varevogne 6-9 m.2462373,8 %9
Busser55161-65,6 %-106
Totalt12.53720.423-38,6 %-7.886

* Personbiler inkluderer personbiler med påhængsvogn og motorcykler.  

** Godstrafik omfatter alle godstransporter fra 6 meter, da betalingsstationen siden 2019 har givet mulighed for en mere omfattende kategorisering af køretøjer.

Markedsandele i Øresundstrafikken i 2020

 Markedsandel i procent
2020*
 
Personbiler85,3 
Godstrafik > 6 m.58,7 
Busser85,3 
Totalt81,2  

* Gælder 1. oktober 2019 til 30. september 2020, hvilket er den seneste periode med aktuelle data.


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK